Niedziela adoracyjna – 10 września 2023 r.

PIEŚŃ: O zbawcza Hostio;

Przeżywając Adorację, z żywą wiarą  w prawdziwą obecność́ Jezusa pośród nas w Najświętszym Sakramencie, dziękujmy, że w Nim i przez Niego możemy doświadczać Bożego błogosławieństwa, że mocą Jego Ducha możemy wzrastać w świętości i chrześcijańskiej doskonałości, pokonując grożące nam zło i grzech. Nasza modlitwa adoracyjna zbiega się z Uroczystością Beatyfikacyjną Rodziny Wiktorii i Józefa Ulmów wraz z siedmiorgiem dzieci, która dokona się dziś – w niedzielę,  10 września 2023 roku w Markowej i jest dla naszej Archidiecezji i całego Kościoła wielkim wydarzeniem wiary, obwieszczającym całemu światu zbawczą moc Paschy Chrystusa, która w niezwykły sposób objawiła się w życiu Samarytan z Markowej, którzy ponieśli śmierć męczeńską w dniu 24 marca 1944 roku, ponieważ w swoim skromnym domu ukrywali ośmioro Żydów. Pragniemy w tej naszej modlitwie podziękować za Rodzinę Ulmów – męczenników z Markowej, których Beatyfikacja jest oficjalnym potwierdzeniem ich świętości życia i zbawienia, a wpisana w pamięć Kościoła na zawsze stanie się dla jego wyznawców impulsem do ich naśladowania i przyzywania ich orędownictwa. u Boga.
W ramach licznych przygotowań do tej Uroczystości przeżywaliśmy w naszej parafii 9-dniową Nowennę przed beatyfikacją,  a w piątek Modlitewne Czuwanie przygotowujące nas do przeżycia tej Uroczystości.
Jezus Chrystus w błogosławieństwach z Kazania na Górze ukazał nam drogę do wiecznego szczęścia, Męczennicy z Markowej przeszli drogę Jezusowych błogosławieństw w stopniu heroicznym, czego potwierdzeniem będzie ich beatyfikacja. To dzięki niej staną się dla nas wzorem do naśladowania, a zarazem nauczycielami życia wiarą według Chrystusowej Ewangelii. Prośmy gorąco, aby nam wszystkim: kapłanom, osobom zakonnym i wszystkim wiernym nie zabrakło gorliwości i determinacji w wykorzystaniu tego niezwykłego wydarzenia wiary dla ożywienia chrześcijańskiego świadectwa życia w naszych domach, rodzinach, środowisku pracy i nauki, w naszej parafii i całej Archidiecezji.

PIEŚŃ: My chcemy Boga – 2 zw.;

Zgromadzeni w imię zanieśmy nasze prośby do Boga, Ojca wszechmogącego w niebie:
– Módlmy się za Kościół katolicki,  aby w tych trudnych czasach bronił nieustannie ludzkiego życia, jego godności i świętości, zwłaszcza dzieci poczętych i nienarodzonych oraz  osób starszych. Ciebie prosimy…
– Módlmy się za chrześcijan na całym świecie, a zwłaszcza w krajach prześladujących wyznawców Chrystusa, aby poddani wrogiej presji, oskarżeniom i prześladowaniom, byli gotowi do końca świadczyć o prawdzie Chrystusowej Ewangelii. Ciebie prosimy…
– Módlmy się, aby beatyfikacja Józefa, Wiktorii i ich siedmiorga dzieci: Stanisławy, Barbary, Władysława, Franciszka, Antoniego, Marii i dziecka nienarodzonego, ożywiła życie chrześcijańskie polskich rodzin, pobudziła do większej dzietności, wzajemnej miłości i ofiarności w duchu ośmiu błogosławieństw. Ciebie prosimy…
– Módlmy się w intencji wszystkich pielgrzymów z Polski i ze świata uczestniczących w Markowej, w beatyfikacji rodziny Ulmów, aby przeżycie tej uroczystości umocniło ich wiarę, zapaliło do pięknego i odpowiedzialnego życia, pobudziło do apostolstwa i zaangażowania w życie Kościoła. Ciebie prosimy…
– Módlmy się za nas samych, abyśmy idąc w ślady męczenników z Markowej i przyzywając ich orędownictwa u Boga, stawali się gorliwymi i odważnymi świadkami Ewangelii w naszych rodzinach, parafii, w środowisku życia i pracy. Ciebie prosimy…

Nowenna – Modlitwa przed Beatyfikacją Ulmów

Ojcze Przedwieczny, który posłałeś na świat swojego Syna, aby z miłości oddał za nas życie, spraw, prosimy, niech świadectwo heroicznej miłości małżonków Józefa i Wiktorii wraz z Dziećmi, oddających swoje życie za ratowanie prześladowanych Żydów, przyniesie owoce zbawienia i napełnia świat Bożym pokojem. Męczenników obdarz chwałą ołtarzy, nam zaś udziel łaski………….. o którą pokornie błagamy. Przez Chrystusa Pana naszego. Amen.


Pieśń: Przed tak wielkim Sakramentem;