Sakrament Małżeństwa

image004Przygotowanie do małżeństwa i życia rodzinnego obejmuje 3 etapy:

 • przygotowanie dalsze /wychowanie w rodzinie i udział w katechizacji/,
 • przygotowanie bliższe /katecheza przedmałżeńska oraz 5 spotkań w Parafialnej Poradni Życia Rodzinnego/;
 • przygotowanie bezpośrednie /protokół kanonicznego badania narzeczonych, zapowiedzi przedślubne, rozmowa przeprowadzona z duszpasterzem, spowiedzi przedślubne oraz przygotowanie  i omówienie liturgii ślubu – próba w świątyni, najlepiej ze świadkami/;

Narzeczeni powinni zgłosić się w Kancelarii Parafialnej na  6 miesięcy przed planowanym terminem ślubu i przedłożyć następujące dokumenty:

 • świadectwo chrztu,
 • świadectwo sakramentu bierzmowania,
 • świadectwo ukończenia katechizacji w zakresie szkoły podstawowej, gimnazjalnej i średniej lub indeks formacji chrześcijańskiej / jeśli takowy posiadają/;
 • świadectwo ukończenia  katechezy przedmałżeńskiej ;
 • zaświadczenie z uczestnictwa w cyklu katechez przedślubnych w Poradni Życia Rodzinnego.
 1. W sytuacji  małżeństwa  konkordatowego /małżeństwa kanonicznego, które pociąga za sobą  również skutki cywilno-prawne, przewidziane w prawie polskim/, narzeczeni zobowiązani są przedłożyć także w parafii w trzech egzemplarzach zaświadczenie od kierownika USC z miejsca zamieszkania jednego z narzeczonych. Zaświadczenie to jest ważne tylko 90 dni – czyli 3 miesiące od dnia jego wydania. /w dniu zawierania ślubu zaświadczenie musi być ważne/.
 2. Przy zawarciu małżeństwa konkordatowego świadkowie ślubu są osobami pełnoletnimi, legitymują się dowodem osobistym. W wypadku zawierania ślubu z osobą niewierzącą lub innowiercą, świadkowie ślubu może być innego wyznania lub niewierzący. Przy zawieraniu małżeństwa kościelnego /wcześniej zawarto ślub cywilny w USC/, świadkami mają być osoby w pełni wierzące i praktykujące, które przystąpią do sakramentów świętych i przyjmą Komunię Św. w intencji nowożeńców.
 3. Uroczystości ślubne może filmować w kościele licencjonowany fotograf i kamerzysta /najlepiej jedna osoba/, która został odpowiednio przygotowany przez komisję liturgiczną naszej Archidiecezji i otrzymał licencję do fotografowania w czasie uroczystości kościelnych.
 4. W Kościele Katolickim można zawrzeć ślub z osobą niewierzącą lub innego wyznania, jednak taka osoba musi zgodzić się na podpisanie oświadczenia, że nie będzie sprzeciwiać się prokreacji oraz to, że zobowiązuje się do wychowania w duchu wiary katolickiej dzieci, którym Bóg obdarzy to małżeństwo.