Krzyże

Krzyż upamiętniający zniesienie pańszczyzny

krzyz1Po rozbiorach Polski, ciężary pańszczyźniane i samowola szlachecka spowodowały w 1846 roku antyfeudalny ruch chłopski w Galicji. W wyniku tego 15 maja 1848 roku w zaborze austriackim została zniesiona wielowiekowa plaga społeczna – pańszczyzna. Dla upamiętnienia tego wydarzenia, w 1862 roku został wzniesiony obelisk na czworobocznym cokole zwieńczony kulą. Obecnie w miejscu kuli znajduje się metalowy krzyż. Obelisk znajduje się po lewej stronie drogi prowadzącej do kościoła. Ze wszystkich czterech stron na obelisku znajduję się napisy, częściowo dołem zatarte.
Od strony północnej wyryty jest napis: „Wieczny odpoczynek„.
Na krzyżu widnieje wizerunek Chrystusa Ukrzyżowanego, na obelisku czaszka i piszczele. Na cokole znajduje się napis: „Gdzie Duch Pański tam wolność. Św. Paweł.
Od strony wschodniej wyryty jest napis tylko na cokole: „Tylko w górę! tylko w niebo! myśli! czyny!  A nad rodzinną glebą nowe słońce się roztoczy”.
Od strony południowej na cokole widnieje napis: „Na wieczną pamiątkę w roku 1848 zniesienia pańszczyzny” oraz „Albowiem wy wezwani jesteście do wolności nie obracali na podnietę dla ciała”.
Od strony zachodniej znajduje się na cokole napis: „Ziarno posiane na wieków roli. Tak myśl szlachetna rzucona w świat. Chociaż z nią wicher czasów swawoli, przecież rozkwita w liście i kwiat”.


Krzyż przydrożny

krzyż2Po lewej stronie drogi prowadzącej przez Nozdrzec w kierunku Dynowa znajduje się kamienny krzyż. Na czterostopniowej bazie wykonanej z betonu znajduje się prostopadłościenny krzyż z metalowym wizerunkiem Chrystusa Ukrzyżowanego.
Krzyż został prawdopodobnie zbudowany z fundacji rodziny Toczków, po I wojnie œświatowej w podzięce Panu Jezusowi cierpiącemu na krzyżu za wyzdrowienie i szczęśliwy powrót do domu.

.

.

.


Krzyż misyjny

krzyż3Po lewej stronie drogi wiodącej przez Nozdrzec w kierunku Wary stoi drewniany krzyż. Jest to krzyż postawiony na pamiątkę misji świętych, które odbyły się w parafii w okresie międzywojennym. Proboszczem parafii był wówczas ks. Kielar. Do krzyża dawniej odbywały się procesje z prośbami o urodzaj.