Regulamin korzystania z Kaplicy Przedpogrzebowej w Nozdrzcu

07kaplcmAby pogrzeb chrześcijański został należycie przygotowany, należy spełnić następujące warunki:

1. Cmentarz w Nozdrzcu jest jedynym aktywnym cmentarzem na terenie parafii, zatem tylko na nim dokonujemy legalnego pochówku zmarłych.

2. Cmentarz jest parafialny, wszelkie formalności dotyczące placu załatwiamy u grabarza.

3. Prawo do pochówku na cmentarzu mają wszyscy. Dlatego wg zalecenia ks. Arcybiskupa pozwala się na korzystanie z kaplicy przedpogrzebowej wyznawcom Kościoła Protestanckiego, Prawosławnego, także innowiercom i niewierzącym za pojedynczą zgodą ordynariusza miejsca /nie wolno jednak usuwać z kaplicy znaków i symboli religijnych, a korzystający z niej muszą się do tego dostosować/.

4.Przy załatwieniu spraw związanych z pogrzebem w kancelarii parafialnej potrzebny jest akt zgonu wystawiony przez lekarza potwierdzony zaświadczeniem z Urzędu Stanu Cywilnego, który jest podstawą przy pochówku na cmentarzu.

5. Jeśli zmarły przebywał w szpitalu, dobrze jest przedstawić zaświadczenie o przyjęciu sakramentu namaszczenia chorych, spowiedzi i Komunii Św., wystawionego przez kapelana szpitala.

6. Jeżeli zmarły mieszkał poza terenem parafii pochówku, potrzebna jest pisemna zgoda proboszcza miejsca zamieszkania na pogrzeb w naszej parafii /i odwrotnie/.

7. Rodzina zmarłej osoby powiadamia o planowanym pogrzebie ks. proboszcza, grabarza, organistę oraz siostrę zakrystiankę /według uznania po uroczystościach można złożyć za ich posługę dobrowolną ofiarę/.

8. Należy ustalić godzinę rozpoczęcia ceremonii pogrzebowej na cmentarzu, aby ogłosić ją wiernym i umieścić ją na klepsydrach.

9. Uroczystości pogrzebowe są sprawowane w kaplicy cmentarnej i na cmentarzu, nie przewiduje się zatem procesji z domu do kaplicy /jest to zasada jednakowego traktowania wszystkich wiernych we wspólnocie parafialnej/. Kiedy będzie duża liczba wiernych na pogrzebie, wtedy Msza Św. może być sprawowana w kościele /patrz pogrzeb ks. prałata/.

10. Trumnę przywozimy do kaplicy, gdzie można zdjąć wieko i włożyć do chłodni. W dniu pogrzebu – jedną godzinę przed uroczystościami należy wyjąć trumnę /okazja do pożegnania/, zamknąć i ustawić na katafalku chłodni, aby przygotować do uroczystości. Rodzina jednak ma prawo zdecydować, czy chce odkryć trumnę, czy też pozostawić zamkniętą.

11. Dzień przed pogrzebem odmawiany jest różaniec za zmarłego w kaplicy cmentarnej, godzinę ustala rodzina. Różaniec odmówiony w kaplicy, przy Najśw. Sakramencie daje możliwość zyskania odpustu zupełnego za zmarłego – każdy uczestnik modlitwy może to uczynić /unika się całodziennego chodzenia do domu zmarłego/;

12. Dzień wcześniej lub 15/20 minut przed samym pogrzebem jest możliwość skorzystania z sakramentu pokuty, aby przyjąć Komunię Św. w intencji zmarłego w czasie uroczystości żałobnych.

13. Mszy Św. pogrzebowej nie można sprawować w Triduum Paschalnym: Wielki Czwartek, Piątek i Sobotę. Wtedy Msza Św. w intencji zmarłego będzie odprawiana w innym stosownym czasie, ustalonym przez ks. proboszcza. W Okresie Bożego Narodzenia i Wielkanocy Msze Św. są sprawowane w kolorze białym /ponieważ Oktawa Świąt nie dopuszcza innego koloru/.

14.Przyjęło się w naszej parafii, że po uroczystościach żałobnych sprawowane są Msze św. w intencji zmarłego /ze składki zbieranej w czasie uroczystości pogrzebowych/. Jeżeli uważa się to za stosowne, to rodzina zmarłej/go może zamówić więcej Mszy Św. lub Msze Św. gregoriańskie /wg własnego uznania/.

15. Po uroczystościach pogrzebowych rodzina ma zabezpieczyć kaplicę do stanu używalności sprzed pogrzebu. Oprócz tego co drugi tydzień grupa sprzątająca kościół będzie miała za zadanie posprzątać kaplicę.

16. Za korzystanie z energii elektrycznej /światło, grzejniki, chłodnia, sanitariaty/ jest każdorazowo kwota w wysokości 100 zł. Jeśliby korzystano z chłodni przez dłuższy czas, wtedy opłata będzie stosowna do odczytu z licznika.

17. Po każdym pogrzebie chłodnia jest czyszczona przez pana grabarza specjalnym środkiem dezynfekującym, /data dezynfekcji zapisana w zeszycie/.

18. W związku z mrozami trzeba będzie zakupić dmuchawę na butlę gazową, która złamie powietrze na czas modlitw i uroczystości.

19. Klucze do kaplicy posiada ks. proboszcz, grabarz oraz pracownicy gosp. w UG. Za sprawy techniczne i organizacyjne w kaplicy odpowiada pan grabarz Grzegorz Hadam.

20. Zasady użytkowania kaplicy przedpogrzebowej wchodzą w życie z dniem 31 stycznia 2016 r.