Droga Krzyżowa – 15 marca 2020.

Wprowadzenie

Panie Jezu ty dałeś nam wszystkim przykład jak realizować wolę swego Ojca. Naucz nas, którzy idziemy śladami twej męki wytrwać jak Ty do końca. Prowadź nas drogą naszej wierności.

STACJA I – Piłat wydaje wyrok na Jezusa

Piłat musiał podjąć decyzję. Od jednego jego zdania zależał los Jezusa. Mógł Mu dać wolność lub mógł Go pozbawić życia. Życie i młodość to czas wchodzenia w świat odpowiedzialnych decyzji. To czas dojrzewania, w którym możemy być naprawdę woni, lub pozbawić sami siebie godności i pełni życia. Naucz nas Panie podejmować właściwe wybory w naszym życiu, szczególnie wtedy, kiedy decyzja podjęcia takiej a nie innej drogi działania nie jest łatwa.

STACJA II – Pan Jezus przyjmuje krzyż.

Krzyż to trudne dobro. Na drodze życia ciągle jesteśmy w zasięgu dobra łatwego, które nas ciągnie ku sobie i chce nas zniewolić. Dobro łatwe – często jest pokusą. Dobro trudne – budzi lęk i nie mamy ochoty sięgać po nie. Ono wydaje się za drogie. Ono kosztuje. Trzeba wiele odwagi, by oprzeć się pokusie łatwego dobra, które zniewala i sięgnąć po dobro trudne, które budzi lęk.

Panie Jezu, naucz ludzi prawdziwej odwagi i mądrości, które pomogą nam w sięganiu po dobro trudne. Ono bowiem nie zniewala, lecz zawsze ubogaca każdego człowieka.

STACJA III – Pan Jezus upada pod ciężarem krzyża

Ciężar krzyża jest ponad Twoje siły, Panie. Zdecydowałeś się na kroczenie drogą ofiary i przekonujesz nas, że tylko na niej możemy autentycznie wzrastać. Dla nas ofiara – to strata. Patrząc na Ciebie, gotowi jesteśmy powiedzieć, że Twoja droga nie ma sensu. Tylko tracisz siły, tracisz swoje życie. Boimy się takiej drogi. Ale według Ciebie, Panie, ofiara to nie strata, lecz wielki zysk. Płaci się cenę wielką, ale zysk jest bez porównania większy. Ofiara, to najlepsza inwestycja, której owoce można podziwiać na ziemi i radować się nimi w niebie. Panie, Mistrzu nasz i Zbawicielu, daj nam ludziom, ducha zrozumienia wartości ofiary.

Zmiłuj się nad nami Panie…

Okaż nam Panie miłosierdzie swoje…

 

STACJA IV – Jezus spotyka Matkę

Panie, Ty miałeś Matkę – najwspanialszą z kobiet, jakie żyły na ziemi. Rozumieliście się bez słów. Ale i w Waszym spotkaniu były bolesne nieporozumienia. Gdy miałeś dwanaście lat, zostałeś w świątyni, a Ona szukała Ciebie z bólem serca. Prawdziwa miłość rodziców do dzieci i dzieci do rodziców kształtuje się przez długie lata. W okresie młodzieńczym nieuniknione są napięcia. Chodzi tylko o to, by one nie zniszczyły. By były twórcze, by doskonaliły ich wzajemnego szacunku i miłości zarówno u rodziców, jak i u ich dzieci.

Panie, przez ręce Twojej Matki, prosimy Cię o błogosławieństwo dla naszych rodziców. Spraw, byśmy umieli ich coraz bardziej szanować i kochać.

Zdrowaś Maryjo…

 

STACJA V – Szymon z Cyreny pomaga Chrystusowi

Ulicą przechodziło wielu pobożnych Żydów i niejeden rozpoznawał w Tobie słynnego proroka i dobroczyńcę.  Nikt jednak nie podszedł, nie zaproponował pomocy w dźwiganiu krzyża. Uczynił to pod presją żołnierzy Szymon. Obok nas jest wielu ludzi nadmiernie obciążonych. Z trudem zmagają się ze swymi obowiązkami dzień po dniu. Wielu ich nie dostrzega. Niektórzy dostrzegają, ale nie widzą interesu, by im pomóc. Szkoda sił i czasu. Szymon zrobił najlepszy interes w życiu, biorąc na kilkanaście minut belkę Twego krzyża na swoje ramiona. Naucz nas, Panie, pomagać potrzebującym pomocy, zwłaszcza teraz, kiedy szaleje pandemia; bo ubogacając ich, ubogacamy siebie. Naucz nas zwłaszcza pomagać naszym krewnym, sąsiadom, kolegom i koleżankom dotkniętym chorobą.

STACJA VI – Święta Weronika ociera twarz Jezusa
.

Weronika widziała ulice pełne ludzi, widziała żołnierzy, trzech skazańców, ale w tym obrazie dostrzegła to, co najcenniejsze – Twoją twarz. Tylu ludzi od kilku godzin robiło wszystko, by ją zniekształcić – bili pięściami, pluli, policzkowali, ranili cierniem. Zdawało się im, że niszcząc Twoją twarz, zgaszą światło, bo chcą żyć i działać w ciemności. Weronika wiedziała jednak, że prawdziwego światła bijącego z Twojej twarzy nie da się zgasić. Ona chciała żyć w jego blasku, dlatego otarła Twoją twarz, przywracając jej majestat człowieczeństwa. Panie, obyśmy nie należeli do ludzi miłujących ciemność uczynków i zniekształcających oblicze człowieka. Chcemy stać po stronie świętej Weroniki i żyć w blasku Twojej światłości.

STACJA VII – Drugi upadek Chrystusa.

Drugi raz upadłeś i usiłowałeś sam powstać z ziemi. Panie, Ty wcale nie jesteś słaby, Ty jesteś wszechmocny. Dobrowolnie ukryłeś swoją moc i zgodziłeś się na klęskę. To tak, jakby genialny bokser wyszedł na ring i zgodził się na nokaut. Ty wiesz, Panie, że na ziemi wszyscy gardzą słabym. Ty zaś zgadzasz się na klęskę, by przekonać przeciwnika, że licytacja siły na zasadzie klęski i zwycięstwa nie ma sensu; lepiej jest zrezygnować z rywalizacji i podać sobie dłonie w twórczej współpracy.

Dziś niewielu rozumie Twoją postawę. Nam, ludziom, bardzo imponuje zwycięstwo. Dziś prosimy Cię, Panie, naucz nas wygrywać, ale naucz nas godzić się z przegranymi i mądrze przyjmować porażki i klęski.

STACJA VIII – Jezus upomina matki

Upomnienie trudno przyjąć i trudno je przekazać. Buntujemy się i jesteśmy źli, gdy inni nas upominają, sami też nie mamy ochoty upominać. Ty, Panie, słaby i cierpiący, upominasz napotkane jerozolimskie niewiasty. Prawdziwa miłość umie przyjąć upomnienie i umie je przekazać. To znak wielkiej troski o dobro drugiej osoby. Panie Jezu, naucz nas mądrze przyjmować upomnienia. Naucz nas dostrzegać miłość w sercu tych, którzy nas upominają, bo oni pragną naszego dobra. Naucz nas również trudnej sztuki braterskiego upomnienia kolegi i koleżanki, jeśli wchodzi na niebezpieczną drogę szukając złego towarzystwa.

STACJA IX – Jezus ponownie upada

Znamy ideał pięknego życia. Nie dostrzegamy jednak ludzi, którzy ten ideał realizują. Jest ich zbyt mało, by można ich było spotkać na co dzień. Stając przy Tobie, Panie, odkrywamy, jak trudno jest w pewnych sytuacjach trwać w realizacji ideału. Już się nie dziwimy, że niejeden z niego rezygnuje. Dziękujemy Ci, Panie, za Twój przykład. Ty nie rezygnujesz, wstajesz z upadku, złożyć wyznanie swej miłości do Ojca i miłości do ludzi. Panie, udziel nam mocy do przezwyciężania wszelkich trudności w życiu. Pomóż nam dostosować życie do ideału, a nie ideał do karłowatego życia.

STACJA X – Jezus odarty z szat

Nagość Twoja, Panie, zmusza do zastanowienia nad nagością, którą wykorzystuje świat do budzenia i karmienia pożądliwości ciała. Pożądanie – wielki dar decydujący w dużej mierze o miłości mężczyzny do kobiety i kobiety do mężczyzny, tak często jest dziś wykorzystywany wyłącznie do zabawy. Nasze życie to czas brania odpowiedzialności za ten dar. Panie odarty z szat – naucz nas wędrować przez świat Internetu, filmów, ilustrowanych magazynów, ze świadomością wielkości daru, który decyduje o godności mężczyzny i kobiety. Spraw, by każdy z nas odkrył w swoim życiu piękno i bogactwo ciała swojego i innych objawione w prawdziwej miłości.

STACJA XI – Pan Jezus przybity do krzyża

Tak często świat odsłania przed nami sceny straszne, w których człowiek zadaje cierpienie człowiekowi. Tyle nienawiści, okrucieństwa, przemocy i gwałtu rozlewa się wokół nas. Wiemy, że nasze młode serca, głęboko notują w pamięci każdą taką scenę. Spoglądając na scenę Twego krzyżowania, chcemy, Panie, prosić Cię o dar właściwego spojrzenia na okrucieństwo. Udziel nam łaski, byśmy nigdy i nikomu nie zadawali bólu, byśmy nie byli okrutni ani w słowach, ani w czynach, byśmy nie odpłacali ciosem za cios, lecz umieli modlić się w duchu przebaczenia za tych, którzy nas ranią.

STACJA XII – Pan Jezus umiera na krzyżu

Panie umierający na krzyżu – Tak często przedstawiają nam chrześcijaństwo jako religię piękną, pełną Bożego błogosławieństwa, opieki nieba i życia z rąk Opatrzności. Tymczasem ta Twoja droga wcale nie jest taka wygodna, miła, łatwa. Czyż na wołanie: Boże mój, Boże mój, czemuś Mnie opuścił? –  nie zareagowaliby nasi ziemscy rodzice? Czyż Twój Ojciec ma Serce z kamienia? Tak trudno nam pojąć miłość, która zgadza się na cierpienie osoby kochanej. Panie, dla nas, ludzi młodych, wędrówka za Tobą, nie jest kuszącą ofertą. Inne, te, które stawia świat, są o wiele bardziej interesujące. Nie dziwimy się, że Apostołowie uciekli tuż po Twoim aresztowaniu. Panie, daj nam zrozumieć, że na drodze Twojej miłości zawsze się wygrywa, nawet wówczas, gdy z powodu przynależności do Ciebie trzeba ponieść śmierć. Daj, Panie, byśmy się nie przestraszyli trudów tej drogi.

Chwała Ojcu…..

STACJA XIII – Ciało Chrystusa zdjęte z krzyża

Panie, mogłeś jeszcze tak dużo dobrego uczynić. Byłeś w pełni sił, zrezygnowałeś z tak wielkiej ilości dobra. Burzysz, Panie, nasz doczesny sposób myślenia. Wykonałeś zadanie i odchodzisz. Twoje zadanie nie polegało na ratowaniu ludzi dla doczesności, bo tego nie da się uczynić. Świat doczesny przemija. Uzdrowieni – umarli, nakarmieni – znów byli głodni, a ci, których wskrzesiłeś – po pewnym czasie ponownie znaleźli się w grobie. Chodziło Ci jedynie, Panie, o ukazanie nam nowej drogi. Chciałeś nas przekonać, że nie należy się obawiać śmierci, bo poza jej progiem jest nowe życie. Wyzwól nas, Panie, z myślenia czysto doczesnego i wprowadź w obliczanie naszego życia w wymiarach wieczności.
Matko Bolesna – módl się za nami.

STACJA XIV – Pan Jezus złożony do grobu

Panie, Twoje Ciało w grobie czekało na Zmartwychwstanie. Kiedy opuściło grób, było już poza zasięgiem rąk ludzi złych, których nie brakuje na tym świecie. Ręce Kajfasza, Annasza, Piłata, Heroda, Judasza, żołnierzy z plutonu egzekucyjnego już nie mogły Cię dosięgnąć. Byłeś natomiast w zasięgu rąk ludzi dobrych: Maryi, Marii Magdaleny, Jana, Józefa z Arymatei i Nikodema. Umocnij, Panie, w nas, ludziach młodych, wiarę w istnienie czystego dobra i pomóż nam przejść przez świat, w którym jest wiele rąk złych, tak, byśmy mogli z radością uścisnąć Twoją Zmartwychwstałą Prawicę.

Panie, przymnóż nam wiary…

Zakończenie

Dziękujemy Ci Panie za przykład Twojej miłości i wierności do końca. Spraw, abyśmy umocnieni Twoim świadectwem realizowali nasze powołanie w duchu wierności Twojej nauce.

W celu zyskania odpustu pomódlmy się: Ojcze nasz…, Wierzę w Boga Ojca…

w intencjach papieża Franciszka: Zdrowaś Maryjo… Któryś za nas…

Niedziela Adoracyjna – 8 marca 2020

Pieśń na wystawienie: Kochajmy Pana;

Panie Jezu ukryty w Najświętszym Sakramencie, klęczymy przed Tobą, aby wpatrywać się w Twoje oblicze.  Prosimy Cię Panie trwaj przy nas, abyśmy z dnia na dzień chodzili w Twoim świetle. Panie, Ty ukazujesz tajemnicę Bożej Miłości na dwóch wzgórzach: to Tabor – Góra Przemienienia i Kalwaria – Wzgórze Męki. Na Taborze objawiasz uczniom: Piotrowi, Jakubowi i Janowi piękno swej Boskiej chwały, a na Kalwarii objawiasz Panie chwałę swojego umęczonego oblicza, ukryte piękno Boskiej Miłości aż do końca.
Jedynie umiłowany uczeń Jan jest świadkiem obu tych objawień, dwóch wyrazów piękna chwały Jezusa, tej świetlistej i tej krwawej. Tabor jest umocnieniem dla uczniów i dla nas przed Kalwarią, a jednocześnie zapowiedzią radosnej chwały zmartwychwstania. Panie naucz mnie, abym jak Apostołowie, potrafił dostrzegać Twoją obecność i piękno w mojej codzienności, zarówno w chwilach radości, jak i w momentach samotności i cierpienia.

Pieśń: Dzięki o Panie składamy dzięki;

Panie Jezu Chryste, stajemy przed Twoim obliczem, aby Ci podziękować za to, że czuwasz, nad naszą Ojczyzną, naszymi rodzinami, jesteś z nami w miejscach pracy, przychodzisz do chorych i cierpiących w szpitalach i Domach Pomocy Społecznej. W pełni ufając Bożej Opatrzności, chcemy dziś podjąć trud modlitwy błagalnej w trudnych dla nas chwilach: niepokojów społecznych, zagrożeń ideologicznych, prowokacji medialnych, profanacji Najświętszego Sakramentu, niszczących nasz Naród sporów oraz zagrażającej nam i całej Europie epidemii.

Będziemy powtarzać: Prosimy Cię Panie!
– pokornie błagajmy Boga, aby przemieniał nasze umysły i serca oraz uzdalniał nas do wzajemnego przebaczenia, zgody i czynnej, chrześcijańskiej miłości
Prosimy Cię Panie!
– pokornie błagajmy Boga za dzieci i młodzież, aby dzięki natchnieniom Ducha  Świętego i  świadectwu wiary rodziców, katechetów i wychowawców, odnaleźli  drogę wiary, prawdy i życiowych wartości- Prosimy Cię Panie!
– pokornie błagajmy Boga, o to, aby ustały wszelkie spory i niepokoje społeczne, które niszczą nasze społeczeństwo, a nasza Ojczyzna stawała się Ostoją ładu moralnego i gospodarczego –  Prosimy Cię Panie!
– pokornie błagajmy Boga, aby obdarzył łaską zdrowia wszystkich chorych cierpiących, samotnych i opuszczonych, a także zachował nas od wszelkich klęsk żywiołowych, chorób zakaźnych i epidemii – Prosimy Cię Panie!

Pieśń: Panie przebacz nam;

Dziś obchodzimy na całym świecie Dzień Kobiet. Dlatego w naszej modlitwie polećmy dobremu Bogu wszystkie niewiasty, wypraszając dla nich potrzebne łaski w życiu osobistym, małżeńskim, rodzinnym i zawodowym:
Dziękujemy Ci, Boże, dobry Ojcze, za miłość, którą nas obdarzyłeś, stwarzając nas na swój obraz i podobieństwo. Dziękujemy Ci, dobry Ojcze, za wszystkie kobiety i ich misję we wspólnocie ludzkiej.

Prosimy Cię w intencji kobiet, które są córkami, aby w pełni akceptowane i kochane przez rodziców, były zawsze traktowane z należytą czułością i delikatnością.
Prosimy Cię w intencji kobiet, które są żonami, aby były doceniane i wspierane przez mężów. aby doświadczały na co dzień prawdziwej jedności, miłości, szacunku i zrozumienia.
Prosimy Cię w intencji kobiet, które są matkami, aby dzięki macierzyństwu rozkwitały w swojej kobiecości. Spraw, żeby wychowywały dzieci z prawdziwą czułością, mądrością i wrażliwością. otrzymując każdego dnia wdzięczność i radość za swój trud i poświęcenie.
Prosimy Cię w intencji kobiet, które żyją w pojedynkę, w intencji kobiet konsekrowanych, aby mogły odnaleźć swoje powołanie i wypełniały swoją misję z radością i oddaniem, świadcząc o tym, że Bóg jest prawdziwym źródłem szczęścia.
Prosimy Cię w intencji kobiet, które zostały zepchnięte na margines społeczny i które doświadczyły albo doświadczają przemocy.
Strzeż ich Panie i spraw, aby ich trudna sytuacja życiowa się odmieniła.
Powierzamy Ci, dobry Ojcze, wszystkie relacje między kobietami i mężczyznami. Spraw, aby wszyscy doceniali rolę kobiety we współczesnym świecie, mogli  je rozumieć, szanować, doceniać, pomagać  tworząc wspólnie wymierne dobro. Amen.
Maryjo Matko Pięknej Miłości    – módl się za nami.

Pieśń przed błogosławieństwem: Przed tak wielkim Sakramentem;

 

Niedziela Adoracyjna – 2 lutego 2020

PIEŚŃ: O zbawcza Hostio;

Uwielbiamy Cię, nieskończony i wszechmocny Panie, Ty jesteś teraz z nami. Wielbimy Cię za wszystkie Twoje dary, a dzisiaj w sposób szczególny chcemy wpatrywać się w piękno powołania do życia konsekrowanego. W tym czasie adoracji, kiedy możemy trwać przed Tobą, zawierzamy Ci wszystkie te osoby, które oddały się na wyłączną służbę Tobie /szczególnie polecamy w modlitwie pracujące w naszej parafii Siostry Dominikanki/. Wierzymy, Panie Jezu, że jedyną drogą dojścia do pełnego zjednoczenia z Tobą jest odrzucenie wszystkiego, co temu zjednoczeniu przeszkadza. Mamy się zaprzeć samych siebie i naśladować Cię w całkowitym oddaniu się Ojcu i braciom, aż po krzyż. W ślubach, jakie składają osoby konsekrowane, wskazujesz nam trzy szczególne obszary duchowej walki. W nich najtrudniej zaprzeć się samego siebie i do końca Ciebie naśladować. Jest to sfera ubóstwa, posłuszeństwa i czystości. Dziękujemy ci za świadectwo życia wszystkich, którzy te śluby złożyli i je zachowują. Dziś chcemy wyznać wiarę w to, że każda z tych postaw, w pewien sposób odnosi się do nas wszystkich. Przyjmij więc Jezu teraz naszą pokorną modlitwę i umocnij nas na drodze naśladowania Ciebie.

PIEŚŃ: Kochajmy Pana;

Przychodzimy dzisiaj do Ciebie Panie, by zawierzyć Tobie życie naszych synów i braci, przyjaciół i tych, z którymi dzięki ich pracy łączą nas więzy serdeczne, a którzy w tak mistyczny sposób złożyli całe swoje życie w Twoje ręce. Właśnie dzisiaj, w dniu ich święta, chcemy Ci podziękować i wyrazić naszą wdzięczność:
Będziemy powtarzać Przez ręce Maryi dziękujemy Ci Panie.

  • za ich codzienną posługę;
  • za głoszenie swoim życiem Dobrej Nowiny o zbawieniu;
  • za obecność w chwilach choroby i cierpienia;
  • za to, że są na tym świecie świadkami rzeczywistości nie z tego świata
  • za obecność w każdej chwili naszego życia;
  • za wspieranie w modlitwie kapłanów, małżonków i rodziny;
  • za pielgrzymowanie wersetami brewiarzy w stronę ludzkich spraw.


Módlmy się:
Tobie Panie zawierzamy każdego i każdą z nich. Niech trwają mocą Ducha Świętego w jedności z Tobą i Twoim Ojcem przez wszystkie wieki wieków. Amen.
Maryjo wychowawczyni powołań kapłańskich i zakonnych –
Módl się za nami.

PIEŚŃ: Barka – Pan kiedyś stanął nad brzegiem;

Z głęboką wiarą zwróćmy się do Boga w Trójcy Świętej Jedynego, polecając Mu wszystkie osoby konsekrowane w słowach modlitwy Św. Jana Pawła II z adhortacji o życiu konsekrowanym Vita consecrata

Jezu Zbawicielu, Słowo Wcielone, Ty powierzyłeś swoją drogę życia tym, których powołałeś: nadal przyciągaj do siebie ludzi, którzy będą dla współczesnego człowieka świadkami Twojego miłosierdzia, zapowiedzią Twojego powrotu, żywym znakiem dóbr przyszłego zmartwychwstania. Niech żadna próba nie oderwie ich od Twojej miłości! „Duchu Święty, Miłości rozlana w sercach, który umysłom udzielasz łaski i natchnienia, odwieczne Źródło życia, który doprowadzasz do końca misję Chrystusa przez różnorakie charyzmaty, prosimy Cię za wszystkie osoby konsekrowane. Napełnij ich serca głęboką pewnością, że zostały wybrane, aby kochać, wielbić i służyć. Pozwól im zaznać Twojej przyjaźni, napełnij je Twoją radością i pociechą, pomagaj im przezwyciężać chwile trudności i podnosić się po upadkach, uczyń je odblaskiem Boskiego piękna. Daj im odwagę podejmowania wyzwań naszych czasów i łaskę ukazywania ludziom dobroci i człowieczeństwa Zbawiciela naszego Jezusa Chrystusa”. Amen.

PIEŚŃ: Przed tak wielkim Sakramentem;

Modlitwa, błogosławieństwo i schowanie Najśw. Sakramentu.

PIEŚŃ: Chwała i dziękczynienie…

Adoracja – 6 października 2019

OCHRZCZENI I POSŁANI. KOŚCIÓŁ CHRYSTUSA Z MISJĄ W ŚWIECIE

ADORACJA NAJŚWIĘTSZEGO SAKRAMENTU


PIEŚŃ – „O zbawcza Hostio”

Przedmiotem naszej modlitwy kierowanej do Jezusa wystawionego w Najświętszym Sakramencie niech się stanie sama intencja ogłoszenia przez papieża Franciszka Nadzwyczajnego Miesiąca Misyjnego. Jest nią „rozbudzenie świadomości <<Missio ad gentes>> i podjęcie z nową energią przemiany misyjnej życia i duszpasterstwa”. Papież Franciszek pragnie:
„aby wszystkim wiernym leżało naprawdę na sercu głoszenie Ewangelii
i przekształcenie ich wspólnot w rzeczywistości misyjne i ewangelizacyjne;
aby rozwinęło się umiłowanie misji, będących umiłowaniem Jezusa, ale jednocześnie miłością do Jego ludu”.

PIEŚŃ – „Wielbić Pana chcę”

Jezu, utajony pod postacią chleba! Na klęczkach przed Tobą myślimy szczególnie o wszystkich młodych Kościołach i misjonarzach głoszących w nich Ewangelię, ale też o naszej wspólnocie. Przyjmij naszą modlitwę, przez którą chcemy zrobić krok na drodze naszego dzielenia się wiarą w Ciebie, który oddałeś za nas życie, by nas wybawić od grzechu i przez Ducha Bożego rozlać miłość w naszych sercach. Chcemy Ci więc dziękować, przepraszać, jak i przedstawiać nasze prośby.

Będziemy powtarzać: DZIĘKI CI SKŁADAMY!

– Za tych, którzy bez żadnej korzyści przypominają Kościołowi, że cały jest misyjny, a odpowiedzialność za Misję Ad Gentes, jak i za tę do braci wśród nas, żyjących, dotyczy wszystkich jego członków…

– Za tych duchownych i świeckich, którzy ułatwiają dorosłym, młodzieży i dzieciom przeżywanie Kościoła jako wspólnoty misyjnej, odpowiedzialnej za głoszenie Ewangelii wszystkim…

– Za tych, którzy w Kościele nie są statystami, ale przeżywając własny chrzest czują się posłanymi…

– Za misjonarzy, którzy ukazują Kościół jako wspólnotę dzielącą się darem wiary z tymi, którzy czekają na Ewangelię i jako pomoc, która pozwoli uczynić ich życie godniejszym człowieka…

 Panie Jezu Chryste! Na klęczkach przepraszamy Cię za każde zło uczynione, wypowiedziane i pomyślane:

Będziemy powtarzać: PANIE, ZMIŁUJ SIĘ NAD NAMI!

Za to, że nie chcemy słuchać pasterzy naszych czasów, którzy na czele z papieżem Franciszkiem nawołują do przeżywania Kościoła przez pogłębienie świadomości misyjnej…

Za to, że nie mamy w zwyczaju podejmować małych, ale systematycznych kroków na rzecz zaangażowania misyjnego ad gentes, jak i wśród naszej wspólnoty…

– Za to, że słowo „misje” kojarzy się nam głównie z pieniędzmi, a nie z przeżywaniem naszego chrześcijaństwa jako zadania zdobywania innych dla Jezusa…

– Za to, że nie dowiadujemy się o pracy misjonarzy i sytuacji ludów, wśród których oni pracują…

PIEŚŃ – „Wiele jest serc”

Panie nasz! Na klęczkach prosimy Cię, wołając:

Będziemy powtarzać: CHRYSTE, USŁYSZ NASZE WOŁANIE!

– Niech w naszej parafii rozpoczęty Nadzwyczajny Miesiąc Misyjny będzie czasem budzenia świadomości misyjnej, która zaznaczy swą obecność w naszym duszpasterstwie…

– Niech misjonarzy, którzy przeżywają różnego rodzaju trudności, dosięgnie Twoja łaska i wrażliwość ludzi…

– Niech owocem dzisiejszej niedzieli będzie refleksja nad prawdą, że jako dziecko Boga i wyznawca Chrystusa mam zadanie szukania tych, którzy pozostają obojętni na Dobrą Nowinę…

– Niech nasza przynależność do Kościoła będzie coraz bardziej świadomym życiem we wspólnocie, która dzieli się darem wiary…

Panie Jezu, który oczekujesz od ludu, który sobie przybrałeś na własność, odpowiedzialności za kontynuację Twojej misji jako największej posługi, jaką można ofiarować ludziom, prosimy Cię, daj nam siłę, abyśmy w tej misji świadomie uczestniczyli. Amen.
Maryjo Gwiazdo Zaranna Nowej Ewangelizacji – módl się za nami.

PIEŚŃ„Przed tak wielkim Sakramentem”

Niedziela Adoracyjna – 7 lipca 2019

PIEŚŃ: Upadnij na kolana

Uwielbiamy Cię, Jezu, nasz Zbawicielu, który uniżyłeś samego siebie. Uwielbiamy Cię, bo będąc do końca posłusznym Ojcu, wziąłeś na ramiona krzyż, dobrowolnie przyjąłeś cierpienie, aby nam, grzesznym ludziom, otworzyć bramy nieba. Uwielbiamy Cię, gdyż Twoja miłość nie ma granic! Miłosierny Jezu, przychodzimy dziś do Ciebie, aby trwać na modlitwie wynagradzającej za grzechy nasze i całego świata. Pragniemy wynagradzać Ci wszelkie zniewagi, których doświadczałeś, będąc na ziemi i których doświadczasz do dzisiaj. Chcemy wynagradzać Ci, za nasze grzechy a szczególnie za świętokradcze sprofanowanie Ciebie w Najświętszym Sakramencie oraz za sprofanowanie wizerunku Twojej Matki Jasnogórskiej Pani. Z głębi naszych serc, jako Twoje dzieci chcemy wołać: „przebacz nam nasze winy” i prosimy: „miej miłosierdzie dla nas i całego świata”.

PIEŚŃ: Panie przebacz nam Ojcze zapomnij nam

Litania Wynagradzająca za zniewagi Panu Jezusowi Utajonemu
w Najświętszym Sakramencie
Kyrie, eleison, Chryste, eleison, Kyrie, eleison.
Chryste, usłysz nas.
Chryste, wysłuchaj nas.
Ojcze z nieba, Boże, zmiłuj się nad nami.
Synu, Odkupicielu świata, Boże, zmiłuj się nad nami.
Duchu Święty, Boże, zmiłuj się nad nami.
Święta Trójco, jedyny Boże, zmiłuj się nad nami.
Panie Jezu, w Przenajświętszym Sakramencie na zadośćuczynienie za grzechy nasze ofiarowany, zmiłuj się nad nami.
Panie Jezu, w Przenajświętszym Sakramencie za nas i od nas na ołtarzach znieważany,
Panie Jezu, w Przenajświętszym Sakramencie przeznaczony na znak, któremu sprzeciwiać się będą,
Panie Jezu, w Przenajświętszym Sakramencie często nieprzyjaciołom Twoim na znieważanie wydany,
Panie Jezu, w Przenajświętszym Sakramencie od niewiernych wyszydzany,
Panie Jezu, w Przenajświętszym Sakramencie od bezbożnych ludzi wyśmiewany
i bluźnierstwami obrażany,

Panie Jezu, w Przenajświętszym Sakramencie niegodnie przyjmowany,
Panie Jezu, w Przenajświętszym Sakramencie od świętokradców sponiewierany
i wzgardzony,

Panie Jezu, w Przenajświętszym Sakramencie od wielu z wybranych sług Twoich nie czczony,
Panie Jezu, w Przenajświętszym Sakramencie w kościołach opuszczony i zapomniany,
Panie Jezu, w Przenajświętszym Sakramencie zbyt mało czczony,
Bądź nam miłościw, przepuść nam, Panie!
Bądź nam miłościw, wysłuchaj nas, Panie!
Za znieważanie tak wielkiego Sakramentu, wynagradzamy Ci, Panie!
Za niegodne Ciała i Krwi Twojej przyjmowanie,
Za niegodne zachowanie w obecności Twojej w Przenajświętszym Sakramencie,
Za nienawiść bezbożnych,
Za rzucane przeciw Tobie bluźnierstwa,
Za oziębłość wielu Twych dzieci,
Za niewdzięczność i zapomnienie ludzi o Tobie w Przenajświętszym Sakramencie,
Za bezczeszczenie świątyń Twoich,
Za niezbożne mowy i uczynki w kościołach w Twej obecności,
My, grzeszni, Ciebie prosimy, wysłuchaj nas, Panie.
Abyś wszystkim wiernym uszanowanie i gorące nabożeństwo do Przenajświętszego
Sakramentu dać raczył,
Abyś wszystkim świętokradcom Przenajświętszego Sakramentu łaskę szczerego nawrócenia udzielić raczył,
Abyś braciom odłączonym łaskę dostatecznego poznania tej tajemnicy miłości udzielić raczył,
Abyś serca nasze coraz gorętszą miłością ku Przenajświętszemu Sakramentowi zapalić raczył,
Abyś nas do częstego i godnego przyjmowania Najświętszego Sakramentu zachęcać raczył,
Abyś nas w godzinę śmierci tym niebieskim pokarmem zasilić raczył,
Abyś wynagrodzenia nasze łaskawie przyjąć raczył,
Panie Jezu, w Przenajświętszym Sakramencie, zmiłuj się nad nami!
Panie Jezu, w Przenajświętszym Sakramencie, zlituj się nad nami!
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, przepuść nam, Panie.
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, wysłuchaj nas, Panie.
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, zmiłuj się nad nami.

W.: Twoja cześć, chwała, nasz wieczny Panie,
O.: Na wieczne czasy niech nie ustanie.
Módlmy się.
Panie Jezu Chryste, Ty z nieskończonej miłości Twego Serca dzień i noc pozostajesz z nami w Najświętszym Sakramencie, a za miłość odbierasz urągania, zelżywości, świętokradztwa i wzgardy, jakimi Cię ludzie obrażają. Daj nam tę łaskę, błagamy Cię, Panie, abyśmy Ciebie za te rozliczne zniewagi pobożnie przepraszali, abyśmy Ci za nie jak najgorętszą miłość okazali. A szczególnie pragniemy Ci przez Komunie święte wynagradzające zadośćuczynić za niewdzięczności ludzkie. Dopomóż nam w tym, który żyjesz i królujesz na wieki wieków. Amen.

PIEŚŃ: Suplikacje – Święty Boże, Święty Mocny, Święty a nieśmiertelny…

Panie Jezu, który pragniesz świętości każdego człowieka, głęboko wierzymy w moc Twojego Miłosierdzia. Wierzymy, że łaskawym okiem patrzysz na nas, na nasze rodziny, na naszą parafię, na naszą Ojczyznę i na cały świat. Wierzymy, że gdy wyznajemy nasze winy i postanawiamy poprawę, gdy chcemy iść drogą wyznaczoną przez Ciebie, Ty udzielasz nam potrzebnych łask. Wielbimy Cię Panie i uznając naszą słabość, prosimy za nas i tych wszystkich, którzy dopuścili się profanacji, za których dzisiaj przepraszaliśmy i błagaliśmy o Twoje Miłosierdzie. Pragniemy, wraz z aniołami i świętymi Twoimi, wynagradzać Ci za grzechy nasze i  całego świata. Maryjo Matko Miłosierdzia – módl się za nami.

PIEŚŃ: Przed tak wielkim Sakramentem

Adoracja – Niedziela Zesłania Ducha Św. – 9 czerwca 2019

Pieśń: O zbawcza Hostio;

Panie Jezu Chryste, utajony w Najświętszym Sakramencie, przychodzimy do Ciebie, aby oddać Ci należny hołd uwielbienia i dziękczynienia. Wierzymy, że Ty naprawdę jesteś ukryty w kruszynie białego chleba.
Klęcząc przed Tobą, chcemy opowiedzieć Ci o naszej codzienności, chociaż wiemy, że Ty znasz ją najlepiej. Czas spędzony w Twojej świętej obecności jest dla nas czasem przemienienia i zaczerpnięcia nowych sił.
Oddajemy się Tobie całkowicie na czas tej adoracji. Chcemy na chwilę zatrzymać się z dala od hałasu tego świata i otworzyć się na Ciebie. Dziś mija 50 dni od Zmartwychwstania Tego dnia Maryja i Apostołowie zgromadzeni w Wieczerniku otrzymali Ducha Świętego. Wierzymy, że również na nas zebranych wokół ołtarza Bóg ześle swego Ducha, który nas umocni i rozpali w nas miłość. Wołajmy z wiarą o dary Ducha Św. i pozwólmy mu działać w naszym życiu: Panie Jezu, prosimy Cię, niech nas ogarnie Twoja łaska, a Duch Twój Święty niech dotknie nas!

Pieśń: Przychodzisz Panie mimo drzwi zamkniętych;

„To wam powiedziałem, przebywając wśród was. A Paraklet, Duch Święty, którego Ojciec pośle w moim imieniu, On was wszystkiego nauczy i przypomni wam wszystko, co Ja wam powiedziałem”.
Dar zbawienia dociera do każdego człowieka w każdym czasie pielgrzymowania Kościoła dzięki darom Ducha Świętego. On zapewnia jedność Kościoła i ożywia wiarę. On daje poznanie Ojca i Syna. Jest ożywczą wodą, gdy w sercu posucha i zniechęcenie, gdy życiowe niepowodzenia napełniają duszę smutkiem, a nawet za podszeptem szatana budzi się przekonanie, że Bóg o nas zapomniał. Wówczas potrzeba głośnego wołania do Ducha Świętego. On został dany, aby być pocieszycielem. Nie uczuciowym, lecz przypominającym wszystko, co uczynił Jezus, a także to, że miłość Jezusa nigdy nie ustaje, a moja przynależność do Niego trwa nawet wówczas, gdy słońce przysłaniają gęste chmury. Duch Nadziei ożywia wszystko. Nigdy nie przestaniemy dziękować Ci za Twojego Ducha – za to, że to właśnie On pomaga nam wznosić do Ciebie nasze uwielbienie. Dlatego w Duchu Świętym pragniemy podziękować Ci za każdą łaskę, za każde dobro, jakie z Twojej miłości otrzymaliśmy.
Będziemy powtarzać: DZIĘKUJEMY CI PANIE JEZU!
– Za to, że posłałeś nam swojego Ducha, który przychodzi z pomocą naszej modlitwie…
– Za to, że zawsze jesteś z nami, niezależnie od naszych decyzji…
– Za Twoją pomoc w naszych codziennych problemach…
– Za Twoją obecność, nawet gdy my o Tobie zapominamy…
– Za możliwość tego potkania z Tobą…
Jezu Chryste, dziękuję Ci za dary Ducha Świętego dla Kościoła i dla mnie. Duchu Święty, napełniaj moje serce swoją obecnością i zapalaj w nim ogień Bożej miłości.

Pieśń: Przyjdź Duchu Święty ja pragnę;

Wierzymy, ze Duch Św. przyczynia się za nami w błaganiach. Chcemy zatem przyzywać Ducha Pocieszyciela i Jego szczególnej obecności w naszym życiu.  Dlatego  wraz ze Św. Janem Pawłem II wołamy:
Przybądź Duchu Święty!
Wzywamy Cię w imieniu całego Kościoła… Przybądź Duchu Święty!
Błagamy Cię w imieniu świata. Okaż, że jesteś Ojcem ubogich i Pocieszycielem – dla umęczonych ludów i dla wszystkich narodów ogarniętych wojną. Poruszaj serca, oświecaj umysły, wzbudzaj pragnienie i wolę pokoju. Panie daj nam swego Ducha. Dlatego powierzamy Ci nasze rodziny, aby były oazą miłości i pokoju. Uzdrawiaj nasze serca Panie, otwieraj na innych, prowadź nas ku pełni Bożej Miłości, daj łaskę niesienia przebaczenia, jedności, zgody, wiary, radości, światła, pocieszenia. Amen.

Duchu Święty Boże – Zmiłuj się nad nami;
Maryjo Przybytku Ducha Św. – módl się za nami.

Pieśń: Przed tak wielkim Sakramentem.

Niedziela Adoracyjna – 3 marca 2019

Pieśń na rozpoczęcie: O zbawcza Hostio.

Wprowadzenie: Pokój jest dopełnieniem radości. Działa jak balsam dany nam przez Boga, by uspokajał nasze wnętrze. Owoc pokoju sprawia, że czujemy się bezpieczni pośród świata pełnego trudów, wojen i niepewności.

Przychodzimy Panie do Ciebie u początku nowego tygodnia, w dniu który spędzamy z rodziną na odpoczynku i chwaleniu Ciebie. Uwielbiamy Ciebie za to, że jesteś wśród nas. Świadomi jednak naszych braków i niedomagań, chcemy Cię przeprosić za brak pokoju między nami, w naszych rodzinach, środowiskach pracy i w naszych sercach. Udzielaj nam swojego pokoju, abyśmy mogli dobrze przeżyć dzisiejsze spotkanie z Tobą w czasie tej adoracji.

Pieśń: Boże, obdarz Kościół Twój.

Sytuacja egzystencjalna: Klękamy przed tobą, Chryste, obecny w Najświętszym Sakramencie Ołtarza, odchodząc od zgiełku świata pełnego niepokoju i chaosu. Zatrzymujemy się na chwili adoracji, bo czujemy, że tracimy siły wśród nieustannej troski o jutro, walki o lepsze życie, o więcej pieniędzy. Tyle w nas zabiegania i braku czasu dla Ciebie i dla drugiego człowieka. Z tym wszystkim stajemy przed Tobą jak dzieci w szczerości przed swoim ojcem.

Bardzo często prosimy naszych bliskich o chwilę wytchnienia i „święty spokój”, gdyż ogrom problemów, które nas przytłaczają, wydaje się być bagażem nie do udźwignięcia. Wówczas tak bardzo pragniemy chwili odpoczynku, odprężenia by zregenerować osłabłe ciało i ducha. Wiemy, że tylko Ty możesz obdarzyć nas prawdziwym pokojem. Po zmartwychwstaniu mówisz do uczniów: „Pokój wam”. To jest coś więcej niż zwykły ludzki „święty spokój”. Ufamy Twoim słowom, kiedy mówisz: ”Pokój zostawiam wam, pokój mój daję wam. Nie tak jak daje świat. Ja wam daję”. Pragniemy więc takiego pokoju, który jest owocem życia człowieka w Duchu Świętym i nie zależy od okoliczności i wydarzeń. Sami chcemy być źródłem pokoju.

Z odwagą zwracamy się do Ciebie powtarzając wspólnie:
Prosimy Cię Panie,

– o pokój serca, który jest owocem zwycięstwa nad uczuciami i namiętnościami,

– o pokój, który sprawia, że stawiamy Cię Panie na pierwszym miejscu,

– o pokój, który łagodzi wewnętrzne rozdarcia i zewnętrzne konflikty,

– o pokój, który jest lekarstwem na przeciążenia, frustracje i zagubienia,

– o pokój, który pozwala właściwie i z pożytkiem wykorzystać dany nam czas,

– o pokój, który łagodzi zranienia i daje prawdziwą radość życia.

Pieśń: Cóż Ci Jezu damy (zw. 1 i 2).

Zastosowanie życiowe: W pierwszym czytaniu znajdujemy odpowiedź na pytanie dotyczące oceny postępowania i życia człowieka. Każdy z nas objawia to kim jest przez swoje zachowanie, a także wypowiadane słowa. Skrywane intencje oraz ludzkie namiętności ujawniają się podczas mocnych dyskusji. Słowa i czyny są owocem drzewa, które je rodzi, a więc człowieka. Czy zawsze są one we mnie pełne pokoju i opanowania? Czy umiem zachować spokój i reagować delikatnie na zwracane mi uwagi? Czy może raczej wolę wykrzyczeć całym sobą także i te niepotrzebne, a nawet obraźliwe słowa, żeby poczuć się wyładowanym i odprężonym?

Tylko dobre drzewo wydaje dobre owoce – mówisz nam Panie w Ewangelii. A więc tylko ten, kto posiada dobre serce, może być dobrym drzewem, rodzącym dobre owoce, w tym pokój. Gdzie zatem szukać lekarstwa? Trzeba nam być niezachwianymi i wytrwałymi, jak zachęca św. Paweł a wówczas nasz trud nie będzie daremny i otrzymamy pokój od Pana.

Dzisiejsza Liturgia Słowa proponuje nam życie w sprawiedliwości i uczciwości. W Psalmie śpiewaliśmy, że „sprawiedliwy zakwitnie jak palma i Ci którzy są zasadzeni w domu Pańskim rozkwitną na dziedzińcach, nawet w starości wydadzą owoc”. Chciejmy więc prowadzić życie sprawiedliwe, które przyczynia się do wydawania dobrych owoców. W chwili ciszy wzbudźmy w sobie pragnienie pokoju i przedstawmy Bogu te osoby i sytuacje, które potrzebują Bożego pokoju. Prośmy też o pokój w nas samych.

(Chwila ciszy…).

Modlitwa końcowa: Uświadamiając sobie potrzebę owocowania Bożym pokojem, prośmy częściej aniżeli tylko w czasie Eucharystii: Baranku Boży, który gładzisz grzech świata, obdarz nas pokojem. Módlmy się też słowami modlitwy św. Franciszka: O Panie, uczyń z nas narzędzia Twojego Pokoju

Abyśmy siali miłość, tam, gdzie panuje nienawiść;

Wybaczenie, tam, gdzie panuje krzywda;

Jedność, tam, gdzie panuje zwątpienie;

Nadzieję, tam, gdzie panuje rozpacz;

Światło, tam, gdzie panuje mrok;

Radość, tam, gdzie panuje smutek.

Spraw abyśmy mogli

Nie tyle szukać pociechy, co pociechę dawać;

Nie tyle szukać zrozumienia, co rozumieć;

Nie tyle szukać miłości co kochać;

Albowiem dając, otrzymujemy;

Wybaczając, zyskujemy przebaczenie;

A umierając, rodzimy się do wiecznego życia,

przez Jezusa Chrystusa, pana naszego. Amen.

Pieśń na zakończenie: Przed tak wielkim Sakramentem.

Niedziela Adoracyjna – 4 listopada 2018.

PIEŚŃ: Kłaniam się Tobie;

Panie Jezu Chryste, obecny w Najświętszym Sakramencie, klękamy przed Tobą mając w szczególnej Pamięci wszystkich bliskich zmarłych. Chcemy ich Tobie polecać w naszej wspólnej modlitwie. Prosimy Cię, daj nam w tym momencie łaskę modlitwy. Poślij do nas Ducha Świętego, aby nas umocnił i przemienił.

Prosimy Cię Duchu Święty, oddal od nas wszystko to, co może nas w tej modlitwie rozpraszać, daj nam łaskę trwania przy Jezusie, daj nam łaskę szczerej modlitwy za naszych bliskich zmarłych.

PIEŚŃ: Przyjdź Duchu Święty ja pragnę;

Panie Jezu Chryste, chcemy dziękować za naszych bliskich zmarłych z naszych rodzin. Chcemy dziękować za każde dobro, które otrzymaliśmy od naszych rodziców i dziadków, naszych współmałżonków, naszego rodzeństwa czy od naszych dzieci. W naszej wspólnotowej modlitwie Tobie Dobry Boże polecamy wszystkich zmarłych księży i siostry zakonne. Prosimy, abyś przyjął ich do grona swoich wybranych, tak jak wybrałeś ich na ziemi, do szczególnej służby w głoszeniu Słowa Bożego. Dziękujemy Ci panie za wszystkich, którzy w sposób bohaterski oddali życie za naszą Ojczyznę. Ty sam wiesz, najłaskawszy Panie,  jak wielu spośród naszych rodaków mężnie broniło polskiej wolności i niepodległości. Policz im w zasługi te ofiarność, którą odznaczyli się dla naszej Ojczyzny. Wszystkich wiernych którzy odeszli ze znakiem wiary i śpią w pokoju, pragniemy polecać Tobie Boże w modlitwie Litanią za zmarłych:

Kyrie elejson, Chryste elejson, Kyrie elejson.
Chryste usłysz nas, Chryste wysłuchaj nas.
Ojcze z nieba Boże,                     }
Synu Odkupicielu świata Boże, } zmiłuj się nad nami
Duchu Święty Boże,                    }
Święta Trójco jedyny Boże,       }
Święta Maryjo, módl się za nami
Święci Aniołowie i Archaniołowie, módlcie się za nami
Wszystkie święte duchy,
Wszyscy święci Patriarchowie i Prorocy,
Wszyscy święci Apostołowie i Ewangeliści,
Wszyscy święci niewinni Młodziankowie,
Wszyscy święci Męczennicy,
Wszyscy święci Biskupi i Wyznawcy,
Wszyscy święci Doktorzy Kościoła,
Wszyscy święci Kapłani i Lewici,
Wszyscy święci Zakonnicy i Pustelnicy,
Wszyscy święte panny i wdowy,
Wszyscy święci i święte Boże,
Bądź i miłościw, przepuść nam Panie!
Bądź i miłościw,  wysłuchaj nas Panie!
Od mąk czyśćcowych, wybaw nas Panie!
Przez Twoje Wcielenie,
Przez Twoje narodzenie,
Przez Twój Chrzest i post święty,
Przez trudy Twego życia,
Przez Krzyż i Mękę Twoją,
Przez śmierć i pogrzeb Twój,
Przez Zmartwychwstanie Twoje,
Przez Wniebowstąpienie Twoje,
Przez Zesłanie Ducha Świętego Pocieszyciela,
My grzeszni Ciebie prosimy za cierpiącymi duszami,
wysłuchaj nas Panie
Abyś duszom zmarłych ich winy odpuścić raczył,
Abyś im resztę kary za grzechy darować raczył,
Abyś je z czyśćca wybawić raczył,
Abyś je do życia wiecznego przyjąć raczył,
Baranku Boży który gładzisz grzechy świata,
przepuść nam Panie
Baranku Boży który gładzisz grzechy świata,
wysłuchaj nas Panie
Baranku Boży który gładzisz grzechy świata,
zmiłuj się nad nami

Módlmy się: Boże Stwórco i Odkupicielu wszystkich wiernych, udziel duszom sług i służebnic Twoich odpuszczenia wszystkich grzechów; niech przez pokorne prośby nasze dostąpią zbawienia, którego zawsze pragnęły. Który żyjesz i królujesz na wieki wieków. Amen.

Wieczny odpoczywanie racz im dać Panie, a światłość wiekuista
niechaj im świeci na wieki. Amen.

PIEŚŃ: Przed tak wielkim Sakramentem;

Niedziela Adoracyjna – 3 czerwca 2018

Pieśń: Kłaniam się Tobie;

Niedziela Dzień Pański – jest dniem, w którym Bóg chce świętować razem z nami. To w tym dniu Jezus zmartwychwstał i dzięki temu wszyscy możemy się cieszyć łaską nowego życia. Kapłan, poeta – ks. Jan Twardowski stwierdził kiedyś że „ten, kto się nawraca, wie, że jest jeden dzień, który jest świętem dla naszej duszy – ten dzień to niedziela”. Świętowanie niedzieli nie musi jednak oznaczać nic nierobienia. Dlatego nie wahajmy się okazywać w tym dniu życzliwości i pomocy. Jezus zanim uzdrowił w synagodze człowieka z bezwładną ręką, zdenerwował się niewrażliwością serc faryzeuszów. Sensem świętowania szabatu, a dla nas dziś niedzieli, jest miłość. Zapamiętajmy raz na zawsze, że Miłosierdzie Chrześcijańskie, które czynimy, zawsze będzie podobało się Panu Bogu. Panie Jezu, spraw, by moje serce było wrażliwe na potrzeby drugiego człowieka, a mój wzrok nigdy nie odwracał się od tego, kto naprawdę potrzebuje pomocy.

Pieśń: Kochajmy Pana;

Panie, Ty w Eucharystii kochasz nas i zbawiasz. Ty podczas każdej Mszy świętej powtarzasz dla nas Ostatnią Wieczerzę i obiecujesz nam miejsce w niebie. Dlatego wdzięczni za dar Eucharystii będziemy powtarzać:
Bądź uwielbiony, Panie Jezu.
– Za Ucztę Eucharystyczną, w czasie, której dajesz nam pokarm i napój duchowy jako początek i zadatek życia wiecznego. Bądź uwielbiony, Panie Jezu.
– Za Twoją Najświętsze Ciało i Krew, które przelałeś dla naszego zbawienia, a teraz w Eucharystii oczyszczasz nią nasze dusze. Bądź uwielbiony, Panie Jezu.
– Za Eucharystię, sakrament miłości, w którym przebywając z nami darzysz nas niewypowiedzianą dobrocią i miłością. Bądź uwielbiony, miłosierny Panie Jezu.
– Za Eucharystię, sakrament miłosierdzia, w którym okazujesz zmiłowanie ludziom słabym, umęczonym i upadającym pod ciężarem swych grzechów. Bądź uwielbiony, Panie Jezu.
– Za Eucharystię, sakrament radości, w którym nam dajesz nadzieję zamieszkania w domu Ojca na wieki. Bądź uwielbiony, Panie Jezu.

PIEŚŃ: Dziękujemy Ci Ojcze nasz;

W I niedzielę miesiąca czerwca, z racji przeżywanego Pikniku Rodzinnego w naszej wspólnocie parafialnej, polecajmy i módlmy się za wszystkie rodziny chrześcijańskie, w intencji wszystkich rodziców naszej parafii: za mamy, tatów i wszystkie dzieci. Dziś, kiedy tak bardzo brakuje wzorców wychowania i postaw trwania w wartościach chrześcijańskich, prośmy gorąco, aby wszyscy powołani do rodzicielstwa byli wiernymi świadkami miłości, jedności i pokoju w swoich domach i rodzinach.
Modlitwa dziękczynna rodziców za  dar rodzicielstwa i dar dzieci, za wstawiennictwem Św. Jana Pawła II.
Dobry Ojcze, dziękujemy Ci za powołanie do ojcostwa i macierzyństwa. Dziękujemy za wielkie rzeczy, które nam uczyniłeś jak Maryi. Dziękujemy Ci za nasze dzieci, za ten cudowny owoc naszej miłości. Tobie zawierzamy ich teraźniejszość i przyszłość. Za wstawiennictwem św. Jana Pawła II, papieża podkreślającego wartość ojcostwa i macierzyństwa, prosimy Cię, Boże, abyśmy stanęli na wysokości zadania i byli dobrymi rodzicami, abyśmy umieli żyć Bogiem i naszym dzieciom przekazali prawdę o Twojej miłości. Prosimy, weź w opiekę nasze dzieci i spraw, aby nigdy nie utraciły wiary – najcenniejszego skarbu, jakim obdarzasz człowieka. Amen.
Maryjo, Matko Pięknej Miłości – módl się za nami;
Św. Józefie, Patronie Rodziny – módl się za nami;
Św. Janie Pawle II – módl się za nami.

Pieśń: Przed tak wielkim Sakramentem;