Nowy biskup pomocniczy Archidiecezji Przemyskiej

Ks. Krzysztof Piotr Chudzio ur. 25 czerwca 1963 r. w Przemyślu. Pochodzi z parafii pw. NMP Królowej w Buszkowicach. Po ukończeniu Liceum Ogólnokształcącego w Przemyślu i zdaniu matury, w roku 1982 rozpoczął formację do kapłaństwa w Wyższym Seminarium Duchownym w Przemyślu. W roku 1988 uzyskał stopień magistra teologii w Katolickim Uniwersytecie Lubelskim w Lublinie. Święcenia kapłańskie przyjął 24 czerwca 1988 roku w katedrze przemyskiej z rąk bp Ignacego Tokarczuka. Po święceniach pracował jako wikariusz w parafii pw. św. Wojciecha w Krośnie. W roku 1989 rozpoczął pracę duszpasterską wśród wiernych wyznania rzymskokatolickiego na Ukrainie w diecezji kamieniecko-podolskiej. Poza obowiązkami duszpasterskimi pełnił w tamtejszej diecezji funkcję Wikariusza Generalnego, kanclerza kurii oraz sekretarza biskupa diecezjalnego Jana Olszańskiego. Po siedemnastoletnim pobycie na Ukrainie w roku 2005 powrócił do pracy w rodzinnej diecezji. Do roku 2006 pełnił funkcję dyrektora Muzeum Archidiecezjalnego im. św. Józefa Sebastiana Pelczara oraz pomagał w Wydziale Duszpasterskim Kurii Metropolitalnej. W Sądzie Metropolitalnym pełnił funkcję notariusza. W latach 2006-2015 był ojcem duchownym w Wyższym Seminarium Duchownym w Przemyślu. W dniu 22 sierpnia 2015 został mianowany proboszczem parafii pw. Niepokalanego Poczęcia NMP w Jasienicy Rosielnej. Równocześnie pełnił funkcję wicedziekana dekanatu domaradzkiego. 17 kwietnia 2015 roku został mianowany Honorowym Kanonikiem Przemyskiej Kapituły Metropolitalnej.

3 kwietnia 2020 r. papież Franciszek mianował ks. prał. Krzysztofa Chudzio biskupem pomocniczym archidiecezji przemyskiej przydzielając mu stolicę tytularną Marazane.

Komunikat Kurii Metropolitalnej

W związku z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 13 marca 2020 r. w sprawie ogłoszenia na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu zagrożenia epidemicznego, które ogranicza sprawowanie kultu religijnego w miejscach publicznych, w tym w budynkach i innych obiektach kultu religijnego, mając na uwadze, że ww. ograniczenia nie stosuje się w przypadku, gdy liczba uczestników zgromadzenia wynosi nie więcej niż 50 osób, wliczając w to organizatora i osoby działające w jego imieniu, a także w nawiązaniu do pkt. 7. Zarządzenia Metropolity Przemyskiego z dnia 13 marca 2020 r., w poczuciu odpowiedzialności za siebie nawzajem oraz w trosce o zdrowie i życie, proszę o przekazanie – wszelkimi dostępnymi środkami medialnymi i komunikacyjnymi – wiernym przebywającym na terenie Archidiecezji Przemyskiej zachęty do skorzystania z udzielonej dyspensy od obowiązku uczestnictwa w kościele we Mszy Świętej. Dyspensa zostaje rozszerzona na wszystkie osoby, które nie będą mogły uczestniczyć w Eucharystii ze względu na ograniczenia państwowe. Wiernych korzystających z dyspensy prosimy o korzystanie z transmisji radiowych i telewizyjnych, w szczególności przeprowadzanych przez Radio FARA.

Jednocześnie prosimy wiernych, którzy po przyjściu do kościoła stwierdzą większą niż wymaganą Rozporządzeniem ilość uczestników liturgii, aby skorzystali z Mszy odprawianych w innych godzinach. W przypadku przebywających w parafii kilku kapłanów, można celebrować Eucharystię dla wymaganej grupy wiernych w innych pomieszczeniach np. salach katechetycznych, z zachowaniem przepisów liturgicznych oraz wymaganych środków ostrożności i higieny.

W mocy pozostaje zachęta, by zwiększyć ilość Mszy Świętych sprawowanych w dni świąteczne, po to, by wierni mogli skorzystać z Eucharystii. Kapłanów proszę jednak, by dostosowali się w tym względzie do dozwolonej przepisami liturgicznymi ilości celebrowanych Mszy świętych w niedzielę i święta. Udział wiernych w nabożeństwach Gorzkich Żali i drogi krzyżowej podlega tym samym przepisom i ograniczeniom.

Dobremu i miłosiernemu Bogu, do którego modlimy się w tym trudnym czasie w naszych domach oraz w osobistej modlitwie w kościołach i kaplicach, polecajmy siebie, nasze rodziny, służby medyczne oraz wszystkich mieszkańców naszej Ojczyzny.

Przemyśl, 14 marca 2020 r

/-/ ks. Bartosz Rajnowski
Kanclerz Kurii Metropolitalnej w Przemyślu

Wielki Post 2020

„Wielki Post kojarzy mi się z wyciszeniem, oczekiwaniem, pokutą, nawróceniem…”.

„Wielki Post kojarzy mi się z niejedzeniem mięsa i postanowieniami. Nie rozumiem, dlaczego i po co mamy wypełniać jakieś postanowienia, z jakiego powodu mamy nie jeść mięsa i dlaczego mamy nie brać udziału w hucznych uroczystościach”.

„Wielki Post jest dla mnie oczekiwaniem na Zmartwychwstanie. Każdego roku uczęszczam na nabożeństwa związane z tym okresem. Co roku mam problem z postanowieniem. Nie mam wystarczającej mobilizacji do tego, by w nim wytrwać do końca…”.

„Wielki Post w moim życiu to Droga Krzyżowa, Gorzkie Żale, wstrzemięźliwość od pokarmów mięsnych w środy i piątki, postanowienia, rekolekcje wielkopostne…”.

To tylko kilka wypowiedzi zaczerpniętych z podręcznika katechetycznego dla kl. VII na temat sensowności i przeżywania Wielkiego Postu, jak zawsze zróżnicowanych. Jedno jest pewne: 40–dniowy Wielki Post jest czasem przygotowania do najważniejszego święta wiary chrześcijańskiej – do Uroczystości Zmartwychwstania Jezusa Chrystusa. Okres ten rozpoczyna dzisiejszy dzień – Środa Popielcowa z liturgicznym obrzędem posypania głów popiołem, który przypomina każdemu z nas o przemijaniu ludzkiego życia i o konieczności nawrócenia /Pamiętaj ze prochem jesteś i w proch się obrócisz; Nawracajcie się i wierzcie w Ewangelię/.
Każdy Wielki Post jest czasem wytężonej pokuty. Chrześcijanie praktykują wtedy różne formy umartwienia, między innymi nie uczestniczą w zabawach tanecznych, dyskotekach, nie organizują wesel i hucznych imprez rozrywkowych. Biorą zaś udział w nabożeństwach wielkopostnych takich, jak: Droga Krzyżowa czy Gorzkie Żale, a także w rekolekcjach wielkopostnych, których zwieńczeniem jest przystąpienie do sakramentu pokuty i przyjęcie Komunii Św. Wielkanocnej. W Środę Popielcową i w Wielki Piątek katolików obowiązuje post ścisły. Szczególnym wyrazem dobrego przeżywania Wielkiego Postu jest praktykowanie najważniejszych dobrych uczynków, którymi są: modlitwa, post i jałmużna.
Czym dla Ciebie jest czas Wielkiego Postu, czy umiesz wykorzystać go jako moment przemiany, nawrócenia i prawdziwego duchowego odrodzenia?  Jak zamierzasz przeżyć ten czas w swoim otoczeniu: domu, parafii, w pracy, w szkole w sąsiedztwie? Czy masz świadomość, że jest bardzo ważny okres bezpośredniego przygotowania do celebracji Męki Śmierci i Zmartwychwstania Chrystusa Pana?
Niech mottem przewodnim tego czasu będzie napis z kaplicy seminaryjnej wzywający do nawrócenia i przemiany życia: Intra totus /Wejdź cały/… Mane solus /Zostań sam/… Exi alius /Wyjdź inny/…

Dzień Chorego w parafii Nozdrzec

W sobotę, 15 lutego 2020 r. obchodziliśmy w naszej parafii Dzień Chorego, obchodzony od 28 lat na całym świecie, ustanowiony przez Św. Jana Pawła II w 1992 roku. Obchody centralne odbywają się we Wspomnienie NMP z Lourdes. Tradycyjnie w naszej parafii w najbliższą sobotę przypadającą przed lub po wydarzeniu. Tego dnia zgromadziły się w naszej świątyni osoby starsze, chore, cierpiące, samotne i opuszczone, aby wspólnie przeżywać ten czas. Najpierw była możliwość spowiedzi. Następnie o godz. 9.00 rozpoczęła się Uroczysta Msza Św. która koncelebrowali: ks. proboszcz Janusz Marszałek, ks. Stanisław Sękowski – nasz rodak pracujący w Hiszpanii i ks. wikariusz Andrzej Wójcik.  W homilii ks. proboszcz nawiązał do postaci Św. Jana Pawła II, który w swojej postawie wierności i zaufania Bogu i Matce Najśw. – TOTUS TUUS – Cały Twój dawał piękne świadectwo wytrwania w cierpieniach i doświadczeniach życiowych oraz w chorobie a także w agonii, jak godnie przechodzić z tego świata do wieczności. Na zakończenie Mszy Św. było wystawienie Najśw. Sakramentu, odmówiona Litania Loretańska oraz modlitwa w intencji wszystkich chorych i cierpiących. I błogosławieństwo Najsw. Sakramentem na sposób lourdzki.

Po Eucharystii uczestnicy spotkania – zaproszeni przez duszpasterzy – udali się na plebanię na skromny posiłek, herbatę, kawę i pączki przygotowany przez naszych wolontariuszy – przedstawicieli Akcji Katolickiej, Caritas i Domowego Kościoła. Agapa połączona ze wspólnym radosnym śpiewem i rozmowami, umiliła wszystkim uczestnikom czas spotkania. W naszym spotkaniu obok kapłanów uczestniczyli jeszcze: kleryk IV roku WSD Adam Jakielaszek, który robił zdjęcia oraz siostry Dominikanki: Siostra Elżbieta i siostra zakrystianka Werena. Dziękujemy Bogu za dar naszego radosnego spotkania i zapraszamy wszystkich seniorów już za rok!

V Festiwal Kolęd i Pastorałek 2020

Boże Narodzenie to taki czas, kiedy radość i pokój gości szczególnie w naszych sercach.
Święta Narodzenia Pańskiego to najpiękniejsze święta, które przeżywamy w liturgii Kościoła.
To wspaniały czas rodzinnego i wspólnotowego świętowania i kolędowania, to zarazem wielka tajemnica naszej wiary. Tradycja nakazuje nam śpiewać kolędy do Święta Ofiarowania Pańskiego. Wychodząc naprzeciw tej tradycji, nasza wspólnota parafialna postanowiła po raz kolejny zorganizować V Festiwal Kolęd i Pastorałek „Cantate Deo”, który odbył się w niedzielę, 20 stycznia 2020 roku w Domu Strażaka w Nozdrzcu. Festiwal poprzedził tradycyjnie Gminny Przegląd Kolęd i Pastorałek, który rozpoczął się o godz. 14.00. W Przeglądzie wzięły udział dzieci i młodzież z terenu Gminy Nozdrzec oraz gościnnie dwie uczestniczki z Baryczy z Gminy Domaradz.

O godz. 15.30 rozpoczął się Jubileuszowy V Festiwal Kolęd i Pastorałek „Cantate Deo”. Patronat Honorowy sprawowali: Wójt Gminy Nozdrzec oraz Parafia Rzymskokatolicka w Nozdrzcu. Patronat medialny sprawowali: Katolickie Radio „FARA” w Przemyślu oraz Telewizja Internetowa RBR.INFO w Brzozowie. Nie byłoby możliwości zorganizowania tego festiwalu, gdyby nie dobre, szlachetne i życzliwe serca naszych sponsorów – dobroczyńców i ofiarodawców. Dlatego w imieniu organizatorów wszystkich sponsorów wymienił i oficjalnie im podziękował współorganizator Festiwalu – ks. proboszcz Janusz Marszałek.
Na samym początku życzenia złożyli: Wójt Gminy Nozdrzec – Stanisław Żelaznowski, Przewodniczący Rady Gminy – Adrian Skubisz oraz ks. Janusz Marszałek. Następnie organizatorzy rozdali wszystkim obecnym na sali opłatki, aby mogli złożyć sobie życzenia z racji obchodzonych Świąt Narodzenia Pańskiego i rozpoczętego Nowego 2020 Roku.
Po życzeniach rozpoczęła się główna część festiwalu – czyli występ zaproszonych wykonawców i zespołów.  W Festiwalu wzięło udział 9 uczestników: Nikola Sawczak z Nozdrzca, duet: Aleksandra Skotnicka i Albert Dańko z Nozdrzca, Schola przy ZSZ im. Kard. Stefana Wyszyńskiego w Dynowie, Zespól Wokalno-Taneczny Tyrawa Wołoska, Kapela Ludowa „Graboszczanie” z Grabownicy Starzeńskiej, Chór i Młodzieżowa Orkiestra Symfoniczna „Violino” z Dynowa, gość ze Słowacji – Zespół Folklorystyczny „Starincanka” ze Sniny, Kapela Podwórkowa „Tońko” z Dynowa oraz Schola Parafialna z Dynowa. Na zakończenie wszyscy uczestnicy Festiwalu, zaproszeni goście oraz sponsorzy oraz przedstawiciele agend duszpasterskich spotkali się na wspólnym poczęstunku, przygotowanym przez organizatorów. Cieszymy się, że udało się nam wspólnymi siłami zorganizować kolejne przedsięwzięcie. Z całego serca dziękujemy za pomoc w zorganizowaniu V Festiwalu Kolęd i Pastorałek „Cantate Deo”: Wójtowi i Gminie Nozdrzec, GOK, Akcji Katolickiej, Domowemu Kościołowi, Parafialnemu Zespołowi „Caritas” Radzie Duszpasterskiej, Druhom Strażakom OSP w Nozdrzcu, naszym wolontariuszom, wszystkim zaproszonym zespołom i gościom, wszystkim naszym darczyńcom, sponsorom i ofiarodawcom, wszystkim, którzy przybyli i uczestniczyli w Festiwalu za wspaniałą rodzinną atmosferę, za okazaną życzliwość i szacunek, za dar wspólnoty i kolejny raz budowanie jedności miłości i pokoju w naszej parafii i naszej gminie, ponad wszystkimi podziałami i rozłamami. Nie ważne co nas dzieli! Ważne, co nas łączy – miłość do Naszego Zbawiciela – Jezusa Chrystusa. Za to Bogu z całego serca dziękujmy!
Było to piękne zwieńczenie Tygodnia Modlitw o Jedność Chrześcijan.
Dziękujemy wszystkim za wszystko! Ufamy i wierzymy – do zobaczenia za rok!