Rozpoczęcie Roku Szkolnego 2019/2020 w Nozdrzcu

W poniedziałek, 2 września 2019 r, na Mszy Św. o godz. 8.00 przeżywaliśmy Uroczyste Rozpoczęcie Roku Szkolnego 2019/2020.  Mszy Św. przewodniczył ks. proboszcz Janusz Marszałek, a koncelebrowali: ks. wikariusz Andrzej Wójcik i nasi rodacy: o. Mieczysław Kożuch SJ, pracujący w Gliwicach i ks. Stanisław Cupak, który pracuje w Antylach Holenderskich /na Karaibach/. W kazaniu ks. Andrzej ukazał znaczenie postawy wsłuchiwania się w mądrość słowa oraz pielęgnowania i rozwijania talentów którymi Bóg nas obdarza. Na zakończenie Mszy św. ks. proboszcz podziękował wszystkim za wspólnotową modlitwę, pożegnał ks. Stanisława, który odlatuje do swojej parafii i poświęcił tornistry i przybory szkolne dla uczniów kl. I SP w Nozdrzcu. Po wyjściu pocztu sztandarowego uczniowie wraz z rodzicami i wychowawcami udali się do szkoły, gdzie odbył się ciąg dalszy rozpoczęcia roku związany z przydziałem klas, wychowawców i planem zajęć lekcyjnych.  Uczniom, nauczycielom i rodzicom życzymy obfitych łask Bożych, darów Ducha Świętego oraz opieki Matki Najśw. i świętych patronów na drodze formacji intelektualnej i duchowej. Szczęść Boże!

Msza św. w kapliczce na Chełmie

W dniu 15 sierpnia br., o godz. 16.00 tradycyjnie już w kapliczce na Chełmie, /nazywanym naszą Małą Kalwarią/ przeżywaliśmy uroczystą Mszę Św. z racji Uroczystości Wniebowzięcia NMP. Mszy Św. przewodniczył ks. Stanisław Cupak – nasz rodak, a koncelebrowali: ks. proboszcz Janusz Marszałek i ks. wikariusz Andrzej Wójcik. Ks. Stanisław podkreślił rolę i znaczenie Maryi jako służebnicy wiernej Bogu i zaapelował o tą wierność wśród wszystkich wyznawców Chrystusa w tych jakże trudnych i znamiennych czasach dla Kościoła, wiary i chrześcijaństwa. Dziękujemy wszystkim, którzy pomogli zorganizować tę uroczystość: panu organiście za posługę śpiewu, GOK za udostępnienie nagłośnienia, OSP za udostępnienie agregatu. Dziękujemy wszystkim za wspólnotową modlitwę w tak ważnym i urokliwym miejscu.

Uroczystość Wniebowzięcia NMP – dziękczynienie za plony

W czwartek, 15 sierpnia br. w Uroczystość Wniebowzięcia NMP przeżywaliśmy w naszej parafii święto dziękczynienia za tegoroczne plony.  Mszę Św. o godz. 11.00 poprzedziła uroczysta procesja, w czasie której dzieci, starostowie dożynek oraz dzieci komunijne przynieśli do ołtarza kosze kwiatów owoców, chleb oraz wieniec dożynkowy.  W czasie mszy Św. wspólnota parafialna dziękowała Bogu za tegoroczne plony i prosiła o dalsze Boże bł. w pracy rolnika. W homilii ks. proboszcz podkreślił znaczenie uwielbienia Boga w postawie Maryi za wszystkie dary i łaski, które od Niego otrzymała i zachęcał do postawy wdzięczności za dobro, które otrzymujemy każdego dnia. Po Mszy Św. starostowie dożynkowi wyszli do wiernych, aby podzielić się symbolicznym kawałkiem chleba.

Pielgrzymka z Lubeni na Kalwarię Pacławską

W dniach: 10/11 sierpnia 2019 roku gościliśmy na terenie naszej parafii pielgrzymów z parafii Lubenia i Straszydle, którzy pod opieką duszpasterską ks. Pawła – wikariusza parafii Lubenia i ks. Witosława – wikariusza parafii Straszydle, pielgrzymowali na Kalwarię Pacławską. Grupa 90 pielgrzymów nocowała tego dnia w szkole. W niedzielę o godz. 6.15 uczestniczyli we Mszy św. sprawowanej przez ks. Witka.
Po Eucharystii tradycyjnie na plebanii zostało przygotowane dla nich śniadanie. Bardzo serdecznie dziękujemy w imieniu pielgrzymów wszystkim, którzy pomagali przy organizacji posiłku; naszym wolontariuszom – paniom i panom za zorganizowanie poczęstunku, dziękujemy wszystkim darczyńcom, ofiarodawcom i dobrodziejom za ofiary finansowe, zaofiarowane mięso, nabiał, chleb, ciasto i wodę na potrzeby pielgrzymów.

Boże Ciało w Nozdrzcu

W czwartek, 20 czerwca 2019 roku przeżywaliśmy Uroczystość Najśw. Ciala i Krwi Pańskiej – Boże Ciało. Msze Św. tego dnia były sprawowane o godz. 8.00 i 10.00. O godzinie 10.00 Mszy Św. koncelebrowanej przewodniczył nasz rodak posługujący w parafii w Gliwicach – o. Mieczysław Kożuch SJ. Mszę Św. koncelebrowali: ks. proboszcz Janusz Marszałek i ks. wikariusz Andrzej Wójcik. W homilii ks. proboszcz podkreślił znaczenie święta Bożego Ciała jako wielkiego dziękczynienia za dar ustanowienia Eucharystii. Po Mszy Św. wyruszyła procesja do czterech ołtarzy: I ołtarz – koło państwa Dżułów, II ołtarz – koło Domu Strażaka, III ołtarz – koło państwa Jakielaszków, IV ołtarz – koło plebanii – zakończenie procesji w kościele. Procesja zakończyła się błogosławieństwem Najśw. Sakramentem w kościele.

Pragnę podziękować wszystkim: sąsiadom, druhom strażakom, członkom Akcji Katolickiej i Domowego Kościoła za pomoc i zaangażowanie w przygotowanie ołtarzy na dzisiejszą procesję Bożego Ciała, dziękuję dzieciom sypiącym kwiatki i dzwoniącym dzwoneczkami, druhom strażakom za niesienie krzyża i baldachimu, dzieciom komunijnym i rocznicowym, ministrantom, lektorom i kantorom, Orkiestrze Dętej OSP w Nozdrzcu, panu organiście, siostrze zakrystiance za zaangażowanie i pomoc w przygotowaniu uroczystości.

Homilia na Boże Ciało – ks. J. Marszałek, 20 czerwca 2019

Zakończenie roku szkolnego 2018/2019 w Nozdrzcu

W środę, 19 czerwca 2019 roku na Mszy Św. o godz. 8.00 przeżywaliśmy Uroczyste Zakończenie Roku Szkolnego 2018/2019. Mszę Św. celebrowali: ks. proboszcz Janusz Marszałek, który przewodniczył liturgii oraz ks. wikariusz Andrzej Wójcik. W homilii ks. Andrzej podkreślił znaczenie postawy wdzięczności za dobre, które się wydarzyło w kończącym się roku szkolnym oraz za wszelkie łaski otrzymane w tym czasie. Zachęcił również do przeżywania czasu wakacji ze świadomością, że nie możemy zapomnieć w czasie ich trwania o Panu Bogu i o naszych obowiązkach chrześcijańskich. Na zakończenie uczniowie zasłużeni i zaangażowani w posłudze ministrantów i scholi parafialnej oraz uczestnicy konkursów religijnych, otrzymali pamiątkowe dyplomy i nagrody. Po błogosławieństwie uczniowie pod opieką nauczycieli i wychowawców udali się do szkoły, gdzie był dalszy ciąg zakończenia Roku Szkolnego i pożegnania nauczycieli i uczniów.

Zakończenie roku szkolnego kl. III Gimn. i VIII SP w Nozdrzcu

We wtorek, 18 czerwca 2019 roku przeżywaliśmy uroczyste zakończenie Roku Szkolnego dla Absolwentów Szkoły Podstawowej im. Aleksandra Fredry w Nozdrzcuuczniów kl. III Gim. i VIII SP. Uroczystości zainaugurowała Msza Św. w intencji uczniów, którą odprawił ks. Janusz Marszałek – proboszcz parafii. W homilii podkreślił znaczenie postawy wdzięczności za dar kończących się lat edukacji szkolnej oraz za wszelkie dobro otrzymane we wspólnocie parafialnej. Ks. proboszcz podkreślił znaczenie postawy dojrzałości i odpowiedzialności za swoje słowa i czyny, dziękując szczególnie za odpowiedzialną postawę w przygotowaniu do sakramentu bierzmowania. Na zakończenie liturgii wszyscy otrzymali pamiątkowe świadectwo przyjęcia sakramentu bierzmowania, a osoby z tych klas zaangażowane jako schola parafialna i ministranci – otrzymali pamiątkowe nagrody. Po błogosławieństwie absolwenci klas wraz z dyrekcją szkoły, wychowawcami i nauczycielami zrobili pamiątkowe zdjęcie. Następnie uczniowie pod opieką wychowawców i rodziców przeszli do szkoły, gdzie o godz. 11.00 rozpoczęło się oficjalne pożegnanie klas III Gim. i VIII SP.

Pielgrzymka do Polańczyka, Myczkowiec i Soliny

W poniedziałek, 10 czerwca br. dzieci kl. III, które w tym roku po raz pierwszy przystąpiły do Komunii Św. pod opieką swoich mam oraz chętne osoby wybrały się na pielgrzymkę do Sanktuarium MB Pięknej Miłości w Polańczyku, do Ośrodka Caritas w Myczkowcach oraz na Solinę. Wyjazd nastąpił o godz. 7.00 sprzed Urzędu Gminy. Ok. godz. 9.00 pielgrzymka przybyła do Polańczyka, gdzie została powitana przez kustosza sanktuarium Ks. prałata Wojciecha Szlachtę. Następnie ks. proboszcz Janusz Marszałek odprawił Mszę Św. jako dziękczynienie za dar I Komunii Św. po Mszy Św. wszyscy udali się autokarem do Ośrodka „CARITAS” w Myczkowcach, gdzie najpierw zwiedzili Ogród Biblijny, a następnie udali się na obiad. Po obiedzie grupa pielgrzymkowa wyruszyła na Solinę, gdzie był zaplanowany rejs statkiem po Zalewie Solińskim. Po powrocie z rejsu uczestnicy mieli czas wolny, a potem powrócili autokarem do Ośrodka w Myczkowcach, gdzie najpierw zwiedzili Mini ZOO, następnie spotkali się w kaplicy z dyrektorem Ośrodka Ks. Bogdanem Janikiem, który przybliżył krotką historię miejsca, a po Koronce do Miłosierdzia Bożego udali się na spotkanie w Sali Leśnej w ramach ścieżki edukacyjnej ukazującej zwierzęta lasu. Po spotkaniu i krótkiej przerwie w Kawiarence Św. Franciszka na kawę i szarlotkę grupa udała się na ostatni punkt programu, jakim było pieczenie kiełbasy na ognisku w specjalnie przygotowanej wiacie. Po posiłku wszyscy powrócili do autokarem do Nozdrzca.

Dziękujemy Bogu za dar pięknej, upalnej i słonecznej pogody, a dzieciom rodzicom i wszystkim uczestnikom pielgrzymki za dar wspólnotowej modlitwy i piękne świadectwo braterskiej jedności.

Piknik Rodzinny – Nozdrzec 2019

W niedzielę, 2 czerwca 2019 roku przeżywaliśmy w naszej parafii kolejny IV PIKNIK RODZINNY pod hasłem: „Rodzina Bogiem silna”, połączona ze świętowaniem Dnia Dziecka, Dnia Matki i Dnia Ojca. Patronami PIKNIKU byli: Wójt Gminy i Urząd Gminy w Nozdrzcu oraz Proboszcz i Parafia Rzymskokatolicka w Nozdrzcu, przy współudziale GOK-u, Akcji Katolickiej, Domowego Kościoła oraz wolontariuszy z naszej parafii. PIKNIK rozpoczął się o godz. 15.00 na scenie przy szkole i był okazją do wspólnej integracji zabawy i dziękczynienia za dar rodziny. Na boisku piłkarskim były ustawione zjeżdżalnie i trampolina, gry, pod sceną były organizowane konkursy i zabawy W trakcie pikniku na scenie wystąpili: dzieci z Przedszkola Niepublicznego Św. Dominika w Nozdrzcu, Zespół Taneczny „Izdebczanka”, Schola Parafialna z Nozdrzca oraz gościnnie Zespól Ewangelizacyjny „PAX LUMEN” z Przeworska. W budynku szkoły i na placu były serwowane posiłki dla zespołów oraz dla wszystkich, którzy przybyli tak licznie i rodzinnie na Pikniku: Koło Wędkarskie „Brzana” serwowało kiełbaski z grilla oraz grochówkę, panie natomiast swojskie jedzenie: żurek, pierogi oraz liczne ciasta i wypieki domowe. Dziękujemy Panu Bogu za dar pięknej pogody, wszystkim DARCZYŃCOM, SPONSOROM I OFIARODAWCOM ZA WSPARCIE FINANSOWE I MATERIALNE Pikniku, wszystkim ludziom dobrej woli – woluntariuszom dziękujemy za pomoc i zaangażowanie w przygotowaniu potraw, stołów, namiotów i dekoracji na scenie, a tym, którzy przybyli wraz z rodzinami, dziękujemy za obecność i wspólną zabawę. Z roku na rok uczestników przybywa. Było to także piękne świadectwo bycia wspólnotą i wspólnej zabawy, radości i integracji na świeżym powietrzu. Ufamy i wierzymy, że będzie nas coraz więcej. A zatem do zobaczenia już za rok!

Rocznica I Komunii Św.

W dniu 19 maja 2019 r. na Mszy Św. o godz. 11.00 uczniowie kl. IV przeżywali dziękczynienie za dar Eucharystii, z racji Rocznicy I Komunii Św. Mszy Św. przewodniczył i Słowo Boże wygłosił ks. wikariusz Andrzej Wójcik, który jest katechetą kl. IV. W homilii podkreślił znaczenie dziękczynienia oraz przypomniał o zasadach i obowiązkach zarówno dzieci jak i rodziców, wynikających z przyjęcia I Komunii Św. Uczniowie uczestniczyli w pełni w liturgii Eucharystycznej, przez posługę czytania, śpiewu, modlitwy wiernych i liturgii darów. Na zakończenie dzieci wyraziły swoją wdzięczność księżom i siostrze za przygotowanie liturgii. Dziękujemy Siostrom Dominikankom za wystrój świątyni z racji rocznicy oraz rodzicom i wszystkim uczestnikom za dar wspólnotowej modlitwy.