Pielgrzymka z Lubeni na Kalwarię Pacławską

W dniach: 10/11 sierpnia 2019 roku gościliśmy na terenie naszej parafii pielgrzymów z parafii Lubenia i Straszydle, którzy pod opieką duszpasterską ks. Pawła – wikariusza parafii Lubenia i ks. Witosława – wikariusza parafii Straszydle, pielgrzymowali na Kalwarię Pacławską. Grupa 90 pielgrzymów nocowała tego dnia w szkole. W niedzielę o godz. 6.15 uczestniczyli we Mszy św. sprawowanej przez ks. Witka.
Po Eucharystii tradycyjnie na plebanii zostało przygotowane dla nich śniadanie. Bardzo serdecznie dziękujemy w imieniu pielgrzymów wszystkim, którzy pomagali przy organizacji posiłku; naszym wolontariuszom – paniom i panom za zorganizowanie poczęstunku, dziękujemy wszystkim darczyńcom, ofiarodawcom i dobrodziejom za ofiary finansowe, zaofiarowane mięso, nabiał, chleb, ciasto i wodę na potrzeby pielgrzymów.

Boże Ciało w Nozdrzcu

W czwartek, 20 czerwca 2019 roku przeżywaliśmy Uroczystość Najśw. Ciala i Krwi Pańskiej – Boże Ciało. Msze Św. tego dnia były sprawowane o godz. 8.00 i 10.00. O godzinie 10.00 Mszy Św. koncelebrowanej przewodniczył nasz rodak posługujący w parafii w Gliwicach – o. Mieczysław Kożuch SJ. Mszę Św. koncelebrowali: ks. proboszcz Janusz Marszałek i ks. wikariusz Andrzej Wójcik. W homilii ks. proboszcz podkreślił znaczenie święta Bożego Ciała jako wielkiego dziękczynienia za dar ustanowienia Eucharystii. Po Mszy Św. wyruszyła procesja do czterech ołtarzy: I ołtarz – koło państwa Dżułów, II ołtarz – koło Domu Strażaka, III ołtarz – koło państwa Jakielaszków, IV ołtarz – koło plebanii – zakończenie procesji w kościele. Procesja zakończyła się błogosławieństwem Najśw. Sakramentem w kościele.

Pragnę podziękować wszystkim: sąsiadom, druhom strażakom, członkom Akcji Katolickiej i Domowego Kościoła za pomoc i zaangażowanie w przygotowanie ołtarzy na dzisiejszą procesję Bożego Ciała, dziękuję dzieciom sypiącym kwiatki i dzwoniącym dzwoneczkami, druhom strażakom za niesienie krzyża i baldachimu, dzieciom komunijnym i rocznicowym, ministrantom, lektorom i kantorom, Orkiestrze Dętej OSP w Nozdrzcu, panu organiście, siostrze zakrystiance za zaangażowanie i pomoc w przygotowaniu uroczystości.

Homilia na Boże Ciało – ks. J. Marszałek, 20 czerwca 2019

Zakończenie roku szkolnego 2018/2019 w Nozdrzcu

W środę, 19 czerwca 2019 roku na Mszy Św. o godz. 8.00 przeżywaliśmy Uroczyste Zakończenie Roku Szkolnego 2018/2019. Mszę Św. celebrowali: ks. proboszcz Janusz Marszałek, który przewodniczył liturgii oraz ks. wikariusz Andrzej Wójcik. W homilii ks. Andrzej podkreślił znaczenie postawy wdzięczności za dobre, które się wydarzyło w kończącym się roku szkolnym oraz za wszelkie łaski otrzymane w tym czasie. Zachęcił również do przeżywania czasu wakacji ze świadomością, że nie możemy zapomnieć w czasie ich trwania o Panu Bogu i o naszych obowiązkach chrześcijańskich. Na zakończenie uczniowie zasłużeni i zaangażowani w posłudze ministrantów i scholi parafialnej oraz uczestnicy konkursów religijnych, otrzymali pamiątkowe dyplomy i nagrody. Po błogosławieństwie uczniowie pod opieką nauczycieli i wychowawców udali się do szkoły, gdzie był dalszy ciąg zakończenia Roku Szkolnego i pożegnania nauczycieli i uczniów.

Zakończenie roku szkolnego kl. III Gimn. i VIII SP w Nozdrzcu

We wtorek, 18 czerwca 2019 roku przeżywaliśmy uroczyste zakończenie Roku Szkolnego dla Absolwentów Szkoły Podstawowej im. Aleksandra Fredry w Nozdrzcuuczniów kl. III Gim. i VIII SP. Uroczystości zainaugurowała Msza Św. w intencji uczniów, którą odprawił ks. Janusz Marszałek – proboszcz parafii. W homilii podkreślił znaczenie postawy wdzięczności za dar kończących się lat edukacji szkolnej oraz za wszelkie dobro otrzymane we wspólnocie parafialnej. Ks. proboszcz podkreślił znaczenie postawy dojrzałości i odpowiedzialności za swoje słowa i czyny, dziękując szczególnie za odpowiedzialną postawę w przygotowaniu do sakramentu bierzmowania. Na zakończenie liturgii wszyscy otrzymali pamiątkowe świadectwo przyjęcia sakramentu bierzmowania, a osoby z tych klas zaangażowane jako schola parafialna i ministranci – otrzymali pamiątkowe nagrody. Po błogosławieństwie absolwenci klas wraz z dyrekcją szkoły, wychowawcami i nauczycielami zrobili pamiątkowe zdjęcie. Następnie uczniowie pod opieką wychowawców i rodziców przeszli do szkoły, gdzie o godz. 11.00 rozpoczęło się oficjalne pożegnanie klas III Gim. i VIII SP.