Uroczystość Odpustowa ku czci Niepokalanego Poczęcia NMP w Nozdrzcu

W dniach: 6-8 grudnia 2019 r. przeżywaliśmy w naszej parafii Triduum przed Uroczystością Niepokalanego Poczęcia NMP. Nasze trzydniowe adwentowe rekolekcje poprowadził ks. Paweł Bar – wikariusz parafii pw. Św. Wawrzyńca w Dynowie. Triduum rozpoczęło się w piątek Mszą Św. o godz. 9.00, po południu o godz. 16.00 była Adoracja Najśw. Sakramentu oraz spowiedź. Następnie rozpoczęła się Msza Św. Roratnia ku czci NMP, połączona z nauką dla wszystkich. Po Mszy Św. ks. Paweł poprowadził naukę – w ramach spotkania formacyjnego dla kandydatów do bierzmowania – uczniów kl. VI-VIII SP w Nozdrzcu. W sobotę, 7 grudnia br. rano o godz. 9.00 była Msza Św. z nauką dla chorych i cierpiących, połączona z udzieleniem sakramentu namaszczenia chorych. Po południu o godz. 17.00 przeżywaliśmy Mszę Św. z nauką dla wszystkich, po której rozpoczęła się Procesja z figurą Matki Bożej, połączona ze śpiewem pieśni i modlitwą różańcową. W niedzielę w naszej parafii były sprawowane trzy Msze Św.: o godz. 8.00, 11.00 i 16.00. Uroczystej Sumie Odpustowej o godz. 11.00 przewodniczył i Słowo Boże wygłosił ks. Paweł Bar, a wraz z nim koncelebrowali: ks. kanonik Franciszek Urban – rezydent parafii w Wesołej oraz proboszcz parafii – ks. kanonik Janusz Marszałek. Na zakończenie podczas wystawienia Najśw. Sakramentu odmówiono Litanię Loretańską i odśpiewano dziękczynne „Te Deum”, a po błogosławieństwie uroczystości zakończył hymn: „Boże coś Polskę”. Na Mszy Św. o godz. 16.00 była uroczystość poświęcenia i rozdania medalików dzieciom kl. III, przygotowującym się do I Komunii Św.

Ks. Paweł Bar – Triduum przed Niepokalanym Poczęciem NMP

Piątek 6 grudnia 2019

Sobota 7 grudnia 2019 – Nauka dla chorych

Sobota 7 grudnia 2019 – godz. 17.00

Niedziela 8 grudnia – godz. 8.00

Niedziela 8 grudnia – Suma godz. 11.00

Przeżywamy piękny czas Adwentu. Dziękujemy Bogu, naszemu Ojcu, za dar naszej Patronki Niepokalanej Dziewicy Maryi, od której tak wiele możemy się uczyć w służbie Bogu. Dziękujemy za Triduum i duchowe przeżycie tego czasu. Dziękujemy ks. Pawłowi Barowi za piękne przeprowadzenie Triduum przed Uroczystością Niepokalanego Poczęcia NMP. Dziękuję ks. kan. Franciszkowi Urbanowi z Wesołej oraz ks. kan. Janowi Koszałce z Ulanicy za posługę w konfesjonale; dziękujemy kapłanom z Dekanatu Dynów za udział w odpuście; przedstawicielom Róż Różańcowych, wszystkim darczyńcom i ofiarodawcom za ofiary składane na kwiaty, dziękuję OSP w i Posterunkowi Policji w Nozdrzcu na ręce Pana Prezesa i Pana Komendanta, za sprawne zabezpieczenie procesji z figurą Matki Bożej. Dziękuję ks. wikariuszowi Andrzejowi za pomoc w posłudze duszpasterskiej /w parafii i zastępstwo w Dynowie/, panu organiście za posługę liturgiczną w czasie Triduum, siostrze Werenie – zakrystiance za wystrój kwiatowy świątyni, Liturgicznej Służbie Ołtarza: lektorom, kantorom i ministrantom za udział w całym Triduum, dziękujemy Pocztom Sztandarowym SP w Nozdrzcu,  na ręce pani dyrektor i OSP w Nozdrzcu, na ręce Prezesa za uświetnienie uroczystości; dziękuję paniom i panu za przygotowanie posiłku dla księży; dziękuję wszystkim darczyńcom i ofiarodawcom składającym ofiary i dary na potrzeby plebanii.
Wszystkim za wszystko z całego serca Bóg zapłać!