Sierpień miesiącem abstynencji

Mówi się, że sierpień to „miesiąc trzeźwości”. Nieprawda, miesiącami trzeźwości są wszystkie miesiące roku. Natomiast Episkopat podkreśla, że jest to „miesiąc abstynencji”. Trzeźwość musimy zachować zawsze, bo upicie się jest grzechem. Natomiast w sierpniu Episkopat zachęca, byśmy podejmowali decyzję niepicia alkoholu, niekupowania i nieczęstowania nim – przypomina ks. kan. Zbigniew Kaniecki, konsultor Zespołu Konferencji Episkopatu Polski ds. Apostolstwa Trzeźwości i Osób Uzależnionych, duszpasterz trzeźwości w diecezji płockiej, proboszcz parafii św. Jadwigi Śląskiej w Białej koło Płocka.

XVIII Niedziela zwykła – 1 sierpnia 2021

1. Dziś przypada 77. Rocznica Powstania Warszawskiego. Módlmy się za wszystkich, którzy stanęli w obronie naszej Ojczyzny.

2. Dziś rozpoczynamy sierpień – miesiąc trzeźwości. Zachęcamy do wstrzemięźliwości, zwłaszcza w obecności dzieci i młodzieży.

3. W okresie wakacyjnym Msze Święte są odprawiane: w poniedziałek, środę i piątek o godz. 18:00; we wtorek, czwartek i sobotę o godz. 8:00.

4. Modlitwę różańcową prowadzi Róża św. Józefa, a za tydzień Akcja Katolicka.

5. We wtorek Koronkę do 7 Boleści Matki Bożej prowadzi Róża IV, a w środę zapraszamy na Nowennę do MB Nieustającej Pomocy.

6. Jutro, 2 sierpnia br. w kościele parafialnym możliwość zyskania odpustu zupełnego „Porcjunkuli”. Warunki uzyskania odpustu za nawiedzenie kościoła to stan łaski uświęcającej oraz modlitwa w intencjach, w których w danym miesiącu modli się papież Franciszek.

7. W tym tygodniu w liturgii Kościoła wspominamy:
– w środę, 4 sierpnia br. – św. Jana Marię Vianney’a, patrona kapłanów;
– w piątek, 6 sierpnia br. – Święto Przemienienia Pańskiego;
– w niedzielę, 8 sierpnia br. – wspomnienie liturgiczne Św. Dominika, założyciela Dominikanów.
Wszystkim solenizantom jubilatom tygodnia składamy życzenia Bożego błogosławieństwa.

8. W tym tygodniu przypada pierwszy czwartek, piątek i sobota miesiąca. W piątek od godziny 9:00 odwiedzimy chorych z posługą sakramentalną. Wystawienie Najświętszego Sakramentu, Adoracja oraz spowiedź w piątek od godz. 17:00.

9. Dzisiejsza składka jest przeznaczona na potrzeby Archidiecezji. Dzisiaj przed kościołem będzie zbierana również ofiara do puszek jako wsparcie dla powodzian. Serdeczne Bóg zapłać za wsparcie poszkodowanych.

10. Przed tygodniem składka była przeznaczona na cele parafialne i wyniosła 1945,50 zł. Bóg zapłać!

11. Ofiary na potrzeby kościoła i parafii złożyli:
– Zbigniew ZABÓJ, nr 147 – 200 zł. Bóg zapłać!

12. Dziękujemy osobom, które wczoraj sprzątały kościół i złożyły ofiarę na kwiaty: p. Monice Baran, Annie Starzak, Aleksandrze Sochackiej. Dziękujemy wszystkim, którzy ofiarowali kwiaty i dbali o wystrój naszej świątyni.

13. O posprzątanie naszego kościoła i wykoszenie trawy w sobotę o godz. 8:30 prosimy: p. Renatę Niemiec,
p. Agnieszkę Sochacką, p. Marię Kociubę, p. Zofię Sochacką, p. Teresę Gromalę, p. Alicję Wawczak.

14. Zapowiedzi.
Do zawarcia związku małżeńskiego przygotowują się:
Bartłomiej CITAK, syn Jerzego i Agnieszki z d. Tarnawskiej, ur. w Jastrzębiu Zdroju, zam. w Nozdrzcu i Karolina SZPIECH, córka Bogumiła i Agnieszki, ur. w Brzozowie, zam. w Hłudnie – Zapowiedź II.
Ktokolwiek wiedziałby o przeszkodach związanych z zawarciem związku małżeńskiego, proszony jest o zgłoszenie do urzędu parafialnego.

XVII Niedziela zwykła – 25 lipca 2021

1. W niedzielę 25 lipca br., z racji wspomnienia Św. Krzysztofa, patrona kierowców, po każdej Mszy Św. na okolicznych parkingach będzie poświęcenie pojazdów /będą rozdawane przy tym pamiątkowe breloczki i obrazki/. Ofiary do puszek przeznaczone na MIVA Polska – wspierające w zakupie środków transportu dla polskich misjonarzy, w ramach Akcji: „1 grosz za 1 km bezpiecznej jazdy”.

2. Dzisiejsza składka przeznaczona jest na potrzeby naszej parafii.

3. W okresie wakacyjnym Msze Św. są odprawiane: w poniedziałek, środę i piątek o godz. 18.00, we wtorek, czwartek i sobotę o godz. 8.00.

4. Modlitwę różańcową prowadzi Róża Św. Stanisława Bpa, a za tydzień Róża Św. Józefa.

5. We wtorek Koronkę do 7 Boleści Matki Bożej prowadzi Róża III, w środę zapraszamy na Nowennę do MB Nieustającej Pomocy.

6. W tygodniu w liturgii Kościoła wspominamy:
– w niedzielę, 25 lipca br. – wspomnienie liturgiczne Św. Krzysztofa, patrona kierowców, /dziś dzień imienin Ks. Bpa Krzysztofa Chudzio – pamiętamy o nim w naszej modlitwie/;
– w poniedziałek, 26 lipca br. – Św. Joachima i Anny, patronów ludzi starszych;
– w czwartek, 29 lipca br. – Św. Marty;
– w sobotę, 31 lipca br. – Św. Ignacego Loyoli, kapłana założyciela Zgromadzenia OO. Jezuitów.
Wszystkim solenizantom i jubilatom tygodnia składam najserdeczniejsze życzenia.

7. Dziękujemy osobom, które sprzątały naszą świątynię: Czesława Radoń, Krystyna Dżuła, Maria Socha, Danuta Kijowska, Agnieszka Kijowska, Zofia Baran.
Dziękuję wszystkim osobom, które ofiarowały kwiaty na wystrój naszej świątyni, dziękuję pani zakrystiance za wystrój świątyni kwiatami.

8. Ofiary na potrzeby kościoła i parafii złożyli:
– Zofia JAGUSZTYN – 150 zł;
– Lesław GIERULA – 200 zł. Bóg zapłać!

9. Zapowiedzi:
Bartłomiej CITAK – syn Jerzego i Agnieszki z d. Tarnawskiej, ur. w Jastrzębiu Zdroju, zam. w Nozdrzcu i Karolina SZPIECH – córka Bogumiła i Agnieszki, ur. w Brzozowie, zam. w Hłudnie – Zapowiedź I.
Ktokolwiek wiedziałby o przeszkodach związanych z zawarciem związku małżeńskiego, proszony jest o ich
zgłoszenie do kancelarii parafialnej.

10. Za tydzień I niedziela sierpnia – Niedziela Adoracyjna. Składka przeznaczona jest na potrzeby naszej Archidiecezji. Zmiana tajemnic różańcowych będzie po sumie.

11. Za tydzień zbiórka do puszek będzie przeznaczona na „pomoc powodzianom”.

Homilia na XVI Niedzielę zwykłą – 18 lipca 2021

Dzisiejsze Słowo, nad którym się teraz chcemy wspólnie pochylić ukazuje nam najważniejszą prawdę: że Bóg jest dobrym pasterzem, który troszczy się aby nam – jego owcom niczego nie brakowało. Dobroć Boga ogarnia zarówno materialny jak i duchowy aspekt naszego życia. On nas krzepi na duchu i wskazuje drogę jaką powinniśmy stale iść. prorok Jeremiasz przestrzega tych, którzy otrzymali od Boga misję pasterską, ale niewłaściwie wypełniają ją w swoim życiu: „Biada pasterzom, którzy prowadzą do zguby i rozpraszają owce z mojego pastwiska. Wy rozproszyliście moje owce, rozpędziliście i nie zajęliście się nimi. Oto Ja się zajmę nieprawością waszych uczynków. To zaś będzie imię, którym go będą nazywać: „Pan naszą sprawiedliwością”.
Dziś trzeba na nowo odkryć istotę powołania, i ukazać ją tym, których Bóg wybiera. Jedynym wzorcem prawdziwego Pasterza jest Ten, który realizuje sam Tę misję.  Jest nim Jezus Chrystus  – umiłowany Syn Ojca, o czym informuje nas w II czytaniu Św. Paweł Apostoł: „W Chrystusie Jezusie wy, którzy niegdyś byliście daleko, staliście się bliscy przez krew Chrystusa. On bowiem jest naszym pokojem. On, który obie części ludzkości uczynił jednością, bo zburzył rozdzielający je mur – wrogość. wprowadzając pokój, i w ten sposób jednych, jak i drugich znów pojednać z Bogiem, w jednym Ciele przez krzyż, w sobie zadawszy śmierć wrogości”. Dziś kiedy tyle podziałów i nienawiści, kiedy ludzie nie szanują się wzajemnie, depczą i niszczą autorytety, dopuszczają się jawnej profanacji podnosząc rękę na świętość, potrzebujemy na nowo duchowych przewodników, którzy będą jednoczyć budować i łączyć, a nie dzielić i destabilizować – rozbijać wspólnoty. Ale potrzebujemy też osób świeckich, które wspólnie z pasterzami będą pielęgnować i zabiegać o poszanowanie tego co święte i jedyne. Dlatego ważna jest troska o wzmacnianie na nowo Chrystusowej Wspólnoty Kościoła, bo tylko w niej można odbudować i zachować to co wydaje się przegrane i utracone. Wybitny pianista, kompozytor i patriota Ignacy Jan Paderewski – premier polskiego rządu mówił w czasie swego wystąpienia w 1915 roku: „Aczkolwiek sam należę do wierzących, aczkolwiek sam z przekonania, z serca, z poczucia obowiązku Polaka przy świętej wierze ojców naszych stoję, jednakowoż tutaj w tym gronie nikogo nawracać nie myślę. Szanuję przekonania każdego, który jest szczerym i nie o sobie wyłącznie myśli…Pewien myśliciel głęboki wypowiedział zdanie, że Polska jest jako orzech zachowany i chroniony przez łupinę, a tą łupiną jest Kościół rzymskokatolicki. Gdy się pomyśli, jak mimo najsroższych ucisków, mimo najcięższych prześladowań katolicka polskość zachowała się zwłaszcza na wschodzie, na Litwie i Rusi, wtenczas słuszność daje się łatwo zrozumieć”.
Apostołowie działali w imieniu Jezusa. On dostrzega zmęczenie uczniów i poleca im  prawdziwy odpoczynek w ustronnym miejscu: „Idźcie sami na miejsce odludne i trochę odpocznijcie”. Ta zachęta skierowana jest również do nas.
Tak bardzo jesteśmy zabiegani, jak staramy się wypełniać wszystkie obowiązki zawodowe i rodzinne, i doskonale nas rozumie. Pozwólmy, aby Jego słowa troski do nas dotarły. Znajdźmy czas na prawdziwy odpoczynek i wyciszenie, by po prostu z Nim pobyć, wsłuchać się w Niego. Dlatego tak ważna jest nasza osobista modlitwa, spotkanie na Adoracji w świątyni, uczestnictwo we Mszy Św., Komunia Św. przyjmowana w czasie łamania chleba. Bo to jest nasz duchowy pokarm, który obok pokarmu cielesnego ma kolosalne znaczenie w naszym rozwoju.
„Gdy Jezus wysiadł, ujrzał wielki tłum. Zlitował się nad nimi, byli bowiem jak owce nie mające pasterza. I zaczął ich nauczać o wielu sprawach”.
Zapewne Jezus sam chciałby znaleźć chwilę na odpoczynek, na który posyła swoich uczniów. Tłumy jednak udały się za nimi odpływającymi na drugi brzeg, tak bardzo spragnione Jego nauki. Jezus nie pozostawił ludzi, wiedział, że Go potrzebują i pozostał z nimi. Jego miłość do człowieka jest pierwsza – miłość jest ważniejsza od  odpoczynku. On w miłości do ludzi nie ustaje, bo troszczy się o ich zbawienie. Jezus lituje się nad ludźmi garnącymi się do Niego jak owce, które nie mają pasterza. On daje mi miłosierdzie i umacnia swoim słowem.
Tak też jest dzisiaj. My potrzebujemy Boga, a On nas nie zostawia. Kiedy widzi, że chcemy Go słuchać i postępować zgodnie z tym, czego naucza – tym bardziej może działać w naszym życiu.
Proboszcz z Arls – św. Jan Maria Vianney mówił: „Dobry pasterz, pasterz według Bożego serca, jest największym skarbem, jaki dobry Bóg może dać parafii, i jednym z najcenniejszych darów Bożego miłosierdzia”.
O takich pasterzy jako wspólnota chrześcijańska musimy zabiegać, o takich pasterzy musimy się modlić i prosić Boga, powinniśmy wypraszać potrzebne laski o świętość pasterzy i o ich wierność Chrystusowemu powołaniu.
Bo dziś w tym świecie tak łatwo utracić swoją duchową czujność, tak łatwo zagubić się wśród wielu zawirowań, tak łatwo pójść na łatwiznę oczekiwań i wpaść jak statek bez steru na mieliznę i po prostu ugrzęznąć.
W czasie upałów szukamy schronienia w cieniu, pijemy wodę, bo tylko tak możemy przetrwać gorący czas. Potrzebujemy takiego orzeźwienia i otrzeźwienia w naszej wierze. Potrzebujemy odnowienia naszej wiary, bo tylko tak możemy zrozumieć kim jesteśmy, do czego zostaliśmy wy brani i powołani i kto jest naszym jedynym Panem i Pasterzem:

Panie Jezu, dziękuję, że wciąż jesteś przy mnie, znasz mnie i – mimo moich słabości, grzechów i niedoskonałości – kochasz. Ofiaruję Ci moje serce i wolę, przemień mnie. Amen.

Homilia na środę 14 lipca 2021 r.

Wysławiam Cię, Ojcze, Panie nieba i ziemi, że zakryłeś te rzeczy przed mądrymi i roztropnymi, a objawiłeś je prostaczkom”.
Jezus, który w modlitwie wysławia swego Ojca, kolejny raz wypowiada dość zaskakujące słowa… Bóg, który jest odwieczną nie odgadnioną w pełni Tajemnicą, zakrył prawdy naszej wiary, prawdy życia, prawdy o zbawieniu i o Królestwie Bożym. To wszystko zakrył Bóg przed mądrymi i roztropnymi… a objawił je prostaczkom. Co Jezus ma na myśli wypowiadając słowo prostaczek?! Przyjęło się mówić, że prostaczkowie, to ludzie niewykształceni, prości, ubodzy… Ale prostaczek to nie jest prostak… Ludzie, którzy myślą w prosty sposób… mają swoją mądrość wewnętrzną, którą czerpią z obserwacji i doświadczenia życia. Dlatego też przeciwstawia się ich ludziom mądrym i roztropnym, mającym spore doświadczenie teoretyczne. Dlaczego Jezus przeciwstawia sobie te dwie grupy? Spróbujmy to rozszyfrować…
Do mądrych i roztropnych należeli arcykapłani, faryzeusze…czyli śmietanka intelektualna – elita religijna Izraela. Faryzeusze nieustannie wystawiają Jezusa na próbę, próbują złapać Go na  jakimś błędzie, na jakiejś „herezji”… Nieustannie kwestionują Jego nauczanie…A nawet jeżeli się z tym nauczaniem zgadzają, to trudno im się do tego przyznać na głos. Natomiast prostaczkowie, to ci ludzie, którzy poszli za Jezusem…których Jezus zachwycił prostym i bezpośrednim przekazem w Swoim nauczaniu. To rybacy, pasterze, nawet celnicy i jawnogrzesznice, powszechnie potępiani przez uczonych, kobiety i dzieci…
To są ludzie prości. To oni z entuzjazmem i nadzieją słuchają Jego słów. To także Jego najbliżsi uczniowie… zatem również ludzie prości i niewykształceni… Jezus w swojej mowie uwypukla konflikt między prostą, dziecinną wiarą, a przesadnym intelektualizmem. Dlaczego pewne rzeczy zakryte są przed mądrymi i roztropnymi, a objawione tym, którzy są jak małe dzieci? Może właśnie dlatego, że mądrość ludzka za bardzo kalkuluje, za bardzo ocenia, a wystarczy postawa małego dziecka, czyli prostota i ufność. Nie warto zbytnio dociekać i próbować zrozumieć za wszelką cenę, bo taka postawa może doprowadzić do osłabienia lub nawet pełnej utraty wiary. „Wszystko przekazał Mi Ojciec mój. Nikt też nie zna Syna, tylko Ojciec, ani Ojca nikt nie zna, tylko Syn i ten, komu Syn zechce objawić”. Jezus wyraźnie podkreśla wielką zażyłość i jedność z Ojcem, bo to Ojciec posyła swego Syna na świat, aby go zbawił i wyzwolił z mocy zła. Jezus – Syn Boży zachęca nas, abyśmy Nauczyli się przyjmować wolę Ojca jak dziecko, czyli w pełni Mu zaufać.

Warto docenić u dzieci postawę  prostoty i szczerości, bo dzięki temu będziemy mogli zrozumieć i przyjąć to, co mówi do nas Bóg i komu przez Swego Syna zechce On objawić tę prawdę.
Oczywiście, nie ma nic złego w przeżywaniu wiary w sposób rozumowy – intelektualnie. Przecież papież Św. Jan Paweł II jeszcze jako kardynał i profesor uczelni prowadził w czasie spotkań i wypraw wakacyjnych dysputy teologiczne i filozoficzne ze swoimi przyjaciółmi, z profesorami i studentami. To papież pisał o dwóch skrzydłach, którymi są wiara i rozum. Ale trzeba pamiętać o tym,  co powiedział Pan Jezus do Św. Tomasza, który zgrzeszył postawą niewierności: „Uwierzyłeś Tomaszu bo mnie ujrzałeś! Ale Błogosławieni, którzy nie widzieli a uwierzyli”. A tacy właśnie są prostaczkowie… Im nie potrzeba dowodów…im nie potrzeba rozpraw teologicznych… Dla nich wystarczy sama obecność Żywego Boga…im wystarczą Jego słowa…. Człowiek zbyt mocno polegający na rozumie, może się pogubić… ponieważ ciągle szuka znaków…potrzebuje dowodów… Nieustannie krzyczy jak w pokerze „sprawdzam”, .a przecież nie o to chodzi w prawdziwej wierze… że sprawdzać samego Boga!`
To oczywiste, że potrzebujemy ludzi wykształconych, mądrych i roztropnych– tzw. apologetów, którzy będą bronić prawowierności w nauce Kościoła, bez których świat duchowy byłby o wiele uboższy. Ale to na prostaczkach Chrystus zbudował Kościół…i choć traktaty teologiczne będą wciąż powstawać, to wiara prostaczków…i ich modlitwa…będzie działać cuda… I na koniec jeszcze jedna myśl…i pytanie zarazem… Czy można być „mądrym i roztropnym” a jednocześnie „prostaczkiem”? Bez wątpienia tak…  Warto przypomnieć sobie, że w betlejemskiej grocie odnaleźli  Małego Jezusa i w niego uwierzyli zarówno prości pasterze jak i Mędrcy ze Wschodu…. Prostota nie leży w wykształceniu czy statusie majątkowym. Ale jest to przede wszystkim postawa serca…
Bo człowiek prawdziwe mądry i prostego serca – to ten, który wie, że jest Ktoś o wiele mądrzejszy, kto stworzył i zaplanował ten świat. Ma też pełną świadomość, że nie jest w stanie wszystkiego do końca zrozumieć, poznać, odkryć i zaplanować. Bo prawdziwa mądrość idzie zawsze w parze  z pokorą i tylko razem dają człowiekowi pełne  poznanie i zrozumienie.

Panie Jezu, pozwól, bym stawał przed Tobą w prostocie i pokorze serca, z prostotą i szczerością. Naucz mnie Panie przyjąć Twoje słowo i Twoje nauczanie z wiarą i pełnym zaufaniem, abym nie należał do tych, przed którymi zakryłeś te tajemnice, ale należał do tych, którym je w pełni objawiłeś. Amen.

 

XVI Niedziela zwykła – 18 lipca 2021

1. W okresie wakacyjnym Msze Św. są odprawiane: w poniedziałek, środę i piątek o godz. 18.00, we wtorek, czwartek i sobotę o godz. 8.00.

2. Modlitwę różańcową prowadzi Róża Św. Bernadetty, a za tydzień Róża Św. Stanisława Bpa.

3. We wtorek Koronkę do 7 Boleści Matki Bożej prowadzi Róża II, w środę zapraszamy na Nowennę do MB Nieustającej Pomocy.

4. W tygodniu w liturgii Kościoła wspominamy:
– we wtorek, 20 lipca br. – Bł. Czesława, kapłana;
– w czwartek, 22 lipca br. – Św. Marii Magdaleny;
– w piątek, 23 lipca br. – Święto Św. Brygidy Szwedzkiej, zakonnicy, patronki Europy;
– w sobotę, 24 lipca br. – Św. Kingi, dziewicy;
– w niedzielę, 25 lipca br. – wspomnienie liturgiczne Św. Krzysztofa, patrona kierowców.
Wszystkim solenizantom i jubilatom tygodnia składam najserdeczniejsze życzenia.

5. W niedzielę 25 lipca br., z racji wspomnienia Św. Krzysztofa, patrona kierowców, po każdej Mszy Św. na okolicznych parkingach będzie poświęcenie pojazdów /będą rozdawane przy tym pamiątkowe breloczki i obrazki/ Składane przy tym dobrowolne ofiary będą przekazane na MIVA Polska – wspierające w zakupie środków transportu dla polskich misjonarzy, w ramach Akcji: „1 grosz za 1 km bezpiecznej jazdy”.

6. Dziękujemy osobom, które sprzątały naszą świątynię: Zofia Kurzydło, Antonina Toczek, Jolanta Niemiec, Barbara Kędzierska.
Dziękuję wszystkim osobom, które ofiarowały kwiaty na wystrój naszej świątyni, dziękuję pani zakrystiance za wystrój świątyni kwiatami /gdyby ktoś chciał ofiarować kwiaty, to proszę umówić się z zakrystianką/.
O posprzątanie świątyni prosimy: Czesława Radoń, Krystyna Dżuła, Maria Socha, Danuta Kijowska, Agnieszka Kijowska, Zofia Baran /bardzo prosimy o wykoszenie trawy/.

7. Zbiórka do puszek z ubiegłej niedzieli, przeznaczona na operację serca dla małego Kubusia z Bliznego wyniosła 3265 zł i 50 euro! Bóg zapłać wszystkim ofiarodawcom!

8. Ofiary na potrzeby kościoła i parafii złożyli:
– Anna, Marian KURZYDŁO – 200 zł;
– Marian TOCZEK – 200 zł;
– ofiara anonimowa z Nozdrzca – 200 zł. Bóg zapłać!

9. W połowie sierpnia planujemy początek prac remontowo budowlanych związanych z wymianą dachu. Bardzo proszę o zrozumienie sytuacji i wsparcie naszego dzieła.

10. Zapowiedzi:
Paweł BARAN – syn Jana i Ewy z d. Owsiany, ur. w Brzozowie, za. w Nozdrzcu i Wioletta CZENCZEK – córka Józefa i Marii z d. Majda, ur. w Brzozowie, za. w Wesołej – Zapowiedź II.
Bartłomiej CITAK – syn Jerzego i Agnieszki z d. Tarnawskiej, ur. w Jastrzębiu Zdroju, zam. w Nozdrzcu i Karolina SZPIECH – córka Bogumiła i Agnieszki, ur. w Brzozowie, zam. w Hłudnie – Zapowiedź I.
Ktokolwiek wiedziałby o przeszkodach związanych z zawarciem związku małżeńskiego, proszony jest o ich zgłoszenie do kancelarii parafialnej.

11. Zmarła parafianka – Maria TOCZEK. Uroczystości pogrzebowe odbędą się we wtorek o godz. 14.00 – modlitwa różańcowa, o godz. 14.00 Msza Św. i odprowadzenie na miejsce wiecznego spoczynku. Modlitwa różańcowa będzie w poniedziałek po Mszy Św.

12. Od poniedziałku, 19 lipca br. wszelkie obowiązki w parafii przejmuje ks. Grzegorz MATWIJEC, który będzie mnie zastępował przez okres mojego urlopu – do 8 sierpnia br. włącznie. Przy tej okazji żegnamy i dziękujemy za obecność i dar wspólnotowej modlitwy ks. Stanisławowi Sękowskiemu, który już we wtorek powraca do Hiszpanii.