Orędzie Papieskie na Niedzielę Misyjną i Nadzwyczajny Miesiąc Misyjny „Ochrzczeni i posłani: Kościół Chrystusa w misji na świecie”

Drodzy Bracia i Siostry!

Poprosiłem cały Kościół o przeżywanie w październiku 2019 r., nadzwyczajnego okresu aktywności misyjnej, aby uczcić 100 rocznicę ogłoszenia Listu Apostolskiego Papieża Benedykta XVMaximum illud” /30 listopada 1919 r./ Prorocza dalekowzroczność jego propozycji potwierdziła, jak ważne jest dzisiaj odnowienie pracy misyjnej Kościoła, przekazanie jego misji głoszenia Ewangelii i zaniesienie światu zbawienia Jezusa Chrystusa, który za nas umarł i zmartwychwstał. Tytuł tego orędzia jest taki sam, jak temat obchodzonego w październiku Nadzwyczajnego Miesiąca Misyjnego: „Ochrzczeni i posłani: Kościół Chrystusa w misji na świecie”. Obchody tego miesiąca pomagają nam przede wszystkim w odkryciu misyjnego znaczenia naszego przylgnięcia wiary do Jezusa Chrystusa, darmo otrzymanej w sakramencie Chrztu św.  Kościół wypełnia swą misję w świecie: wiara w Jezusa Chrystusa daje nam właściwą miarę wszystkich rzeczy, sprawiając, że postrzegamy świat oczyma i sercem Boga. Nadzieja otwiera nas na odwieczną perspektywę życia Bożego, w którym naprawdę uczestniczymy; miłość, której przedsmak mamy w sakramentach i miłości braterskiej, pobudza nas do pójścia aż na krańce ziemi. Kościół wychodzący aż na najodleglejsze krańce wymaga stałego i nieustannego nawrócenia misyjnego. Trzeba, aby ten, kto głosi Boga, był mężem Bożym. Jest to nakaz, który dotyczy nas bardzo bezpośrednio: każda ochrzczona i każdy ochrzczony jest misją. Nikt nie jest bezużyteczny i nieistotny dla Bożej miłości. Każdy z nas jest misją w świecie, ponieważ jest owocem Bożej miłości. Nawet gdyby mój ojciec i moja matka zdradzili miłość kłamstwami, nienawiścią i niewiernością, Bóg nigdy nie wycofuje się z daru życia, od zawsze przeznaczając każde ze swoich dzieci do swego życia Boskiego i wiecznego.
To życie jest nam przekazane w Chrzcie św., który daje nam wiarę w Jezusa Chrystusa, zwycięzcę grzechu i śmierci, odradza nas na obraz i podobieństwo Boga i włącza nas w ciało Chrystusa, którym jest Kościół. W tym sensie chrzest jest naprawdę konieczny do zbawienia, ponieważ zapewnia, że w domu Ojca jesteśmy synami i córkami, zawsze i wszędzie, a nigdy sierotami, obcymi czy niewolnikami. To, co u chrześcijanina jest rzeczywistością sakramentalną jest zawsze powołaniem i przeznaczeniem każdego mężczyzny i każdej kobiety w oczekiwaniu na nawrócenie i zbawienie. Chrzest jest bowiem wypełnioną obietnicą Boskiego daru: „nie może mieć Boga za Ojca, kto nie ma Kościoła za Matkę”.
To posłanie należy do obowiązków chrześcijanina, aby nikomu nie zabrakło głoszenia jego powołania do stawania się przybranym dzieckiem, pewności jego godności osobistej i przyrodzonej wartości każdego życia ludzkiego od poczęcia aż do naturalnej jego śmierci. Bez Boga Jezusa Chrystusa wszelka różnica sprowadza się do piekielnego zagrożenia, uniemożliwiając jakąkolwiek braterską akceptację i owocną jedność rodzaju ludzkiego.
Papież Benedykt XV w swoim liście apostolskim Maximum illud przypomniał, że Boska powszechność misji Kościoła wymaga porzucenia przynależności do swej ojczyzny i grupy etnicznej. Otwarcie kultury i wspólnoty na zbawczą nowość Jezusa Chrystusa wymaga przezwyciężenia wszelkich nieuzasadnionych podziałów etnicznych i kościelnych. Kościół nadal potrzebuje mężczyzn i kobiet, którzy na mocy swego chrztu szczodrze odpowiedzą na wezwanie do opuszczenia swoich domów, rodzin, ojczyzny, języka, swego Kościoła lokalnego. Głosząc Słowo Boże, dając świadectwo Ewangelii i celebrując życie Ducha Świętego, wzywają do nawrócenia, chrzczą i ofiarowują chrześcijańskie zbawienie ludom, do których są posłani.
Misja powierzona nam przez Jezusa wraz darem Jego Ducha jest wciąż aktualna i konieczna także dla tych ziem i ich mieszkańców. Przypominam sobie słowa papieża seniora Benedykta XVI, wypowiedziane do biskupów latynoamerykańskich w Brazylii w 2007 roku: „Co oznaczało dla ludów Ameryki Łacińskiej i Karaibów przyjęcie wiary chrześcijańskiej? Oznaczało poznać i przyjąć Chrystusa, Boga nieznanego, którego przodkowie szukali w tradycjach religijnych. Chrystus był Zbawicielem – przedmiotem ich niewysłowionego pragnienia. Oznaczało to również przyjęcie w wodach chrztu życia Bożego/…/ prowadząc je tym samym na drogi Ewangelii”.
Maryi, naszej Matce powierzamy misję Kościoła. Zjednoczona ze swoim Synem, od momentu wcielenia Dziewica wyruszyła, dała się wciągnąć w misję Jezusa, misję, aby współpracować jako Matka Kościoła w zrodzeniu w Duchu i w wierze nowych Bożych synów i córek.
Chciałbym zakończyć krótkim słowem na temat Papieskich Dzieł Misyjnych. Wyrażają one swą służbę na rzecz powszechności kościelnej jako globalna sieć, która wspiera papieża w jego zaangażowaniu misyjnym poprzez modlitwę, która jest duszą misji i miłością chrześcijan rozproszonych po całym świecie. Ponawiając moje wsparcie dla tych dzieł, życzę, aby Nadzwyczajny Miesiąc Misyjny w październiku 2019 r. przyczynił się do odnowienia ich służby misyjnej na rzecz mojej posługi oraz do naszej troski i świadomej odpowiedzialności za dzieło misji we współczesnym świecie.
Wszystkim misjonarzom i misjonarkom oraz tym, którzy w jakikolwiek sposób uczestniczą, na mocy swego chrztu, w misji Kościoła wspierając to zbawcze dzieło, z serca posyłam moje błogosławieństwo.

Uroczystość Zesłania Ducha Świętego
Watykan, 9 czerwca 2019 r.
Franciszek, papież.

XXIX Niedziela zwykła – 20 października 2019

1. Dziś rozpoczyna się Tydzień Misyjny, w trwającym Nadzwyczajnym Miesiącu Misyjnym. W naszych modlitwach polecamy wszystkich misjonarzy, misjonarki oraz wolontariuszy pracujących na rzecz misji.

2. Składka przeznaczona jest na potrzeby Misji.

3. Dziś, 20 października br. w naszej parafii obchodzimy Koncert Papieski: „Wstańcie chodźmy! Zapraszamy licznego udziału wszystkich naszych parafian, do Domu Strażaka na godz. 15.30! Prosimy jak zawsze o zaangażowanie i pomoc Akcję Katolicką, Parafialny Zespół „Caritas”, Domowy Kościół, wolontariuszy oraz inne agendy i wspólnoty parafialne, prosimy o wsparcie materialne wszystkich naszych dobroczyńców i ofiarodawców.

4. Uwaga! Trzecia Msza Św. będzie odprawiona o godz. 14.00 /modlitwa różańcowa będzie tylko o godz. 10.30 przede Mszą Św./

5. Modlitwę różańcową prowadzi Róża Nawiedzenia Św. Elżbiety, a za tydzień Róża Św. Bernadetty.

6. W tygodniu Nabożeństwa Różańcowe o godz. 17.00, a ok. godz. 17.30 będzie Msza Św.

7. W tym tygodniu nabożeństwo różańcowe prowadzą:
– w środę – schola parafialna; w czwartek – Akcja Katolicka; w piątek – młodzież z RAM-u.

8. We wtorek Koronkę do 7 Boleści MB prowadzi Róża I, w środę zapraszamy na Nowennę do MB Nieustającej Pomocy /na godz. 16.45/.

9. W liturgii wspominamy:
– w poniedziałek, 21 października br. – Św. Jakuba Strzemię, biskupa;
– we wtorek, 22 października br. – Św. Jana Pawła II, papieża;
– w środę, 23 października br. – Św. Józefa Bilczewskiego, biskupa;
– w czwartek, 24 października br. – Bł. Jana Wojciecha Balickiego, kapłana, Patrona DPP;
Wszystkim solenizantom i jubilatom składamy najserdeczniejsze życzenia.

10. Dziękujemy za posprzątanie kościoła: Alicja Banaś, Urszula Sochacka, Teresa Dżuła, Teresa Karnas, Natalia Marszałek, Maria Renkas /posprzątanie grobów kapłanów/.
O posprzątanie i wystrój kościoła prosimy: Zofia Pawłowska, Bożena Kociuba, Bożena Sochacka, Zofia Kociuba, Bogumiła Toczek, Katarzyna Skrabalak /za tydzień będzie sprzątanie kaplicy, prosimy panów rady prace w kaplicy w tygodniu/.

11. Pragnę podziękować: panu Ryszardowi Potocznemu i jego pracownikom za prace koparką i ciągnikiem: wykopanie starego słupa, za podsypanie ziemią oraz wyrównanie placu przy plebanii. Bóg zapłać!

12. Ofiary na potrzeby Kościoła złożyli:
– ofiara anonimowa z Nozdrzca – 500 zł;
– Tadeusz CUPAK – 200 zł;
– Agnieszka, Jerzy CITAK – 200 zł;
– Krystyna SERAFIN – 200 zł. Serdeczne Bóg zapłać wszystkim ofiarodawcom!

13. Spotkania formacyjne w tygodniu:
– w poniedziałek – przeniesione spotkanie Domowego Kościoła;
– w środę– spotkanie formacyjne uczniów kl.: VI, VII i VIII /udział we Mszy Św. i spotkanie po Eucharystii/;
– w piątek po Mszy Św. – spotkanie RAM-u.
– w sobotę – spotkanie scholi.

List Konferencji Episkopatu Polski zapowiadający obchody XIX Dnia Papieskiego pod hasłem „Wstańcie, chodźmy!”

Umiłowani w Chrystusie Panu Siostry i Bracia!

Żyjemy w czasach dynamicznych przemian, niejednokrotnie podważających sens naszego zaufania Bogu. Owoce postawy bezgranicznej ufności Bogu przekraczają możliwości wyobraźni i czysto ludzkiej kalkulacji. Wzmocnienie wiary i płynącej z niej nadziei będzie celem XIX Dnia Papieskiego, który w jedności z papieżem Franciszkiem, będziemy przeżywali już za tydzień pod hasłem „Wstańcie, chodźmy!”.

  1. Jezus wzorem postawy zaufania Bogu.

Hasło tegorocznego Dnia Papieskiego, to słowa Jezusa, które w Ewangelii zanotował św. Marek. Wezwanie „Wstańcie, chodźmy” skierowane przez Chrystusa w Ogrodzie Oliwnym do śpiących apostołów, było świadectwem Jego odwagi, wierności i gotowości do przyjęcia Kielicha męki. Zrodziło się podczas wewnętrznej walki, którą stoczył na modlitwie. Lęk i strach, które budziły w Nim czekające go samotność i cierpienia, zostały pokonane dzięki wzajemnej miłości Ojca i Syna. To z niej rodzi się zaufanie. Jezus ukazał nam w ten sposób, iż modlitwa czyni z naszej słabości miejsce działania dla Boga. Apostołowie pomimo dwukrotnej zachęty Jezusa do czuwania i modlitwy (por. Mk 14, 34.38) zasnęli, pozostawiając Jezusa samego w najtrudniejszym momencie życia. Sen apostołów, oprócz wymiaru fizycznego, ma dla nas także znaczenie duchowe. Jest obrazem zagubienia, ucieczki przed odpowiedzialnością, poczucia bezsensu życia, a także doświadczenia grzechu. Jezusowe „Wstańcie, chodźmy” jest wezwaniem do podjęcia zwycięskiej walki z siłami grzechu i zła nie tylko w życiu własnym, ale także we wspólnocie Kościoła i narodu.

  1. Św. Jan Paweł II – pielgrzym nadziei.

Ducha nadziei na zmianę życia osobistego i społecznego tchnął w Polaków św. Jan Paweł II podczas swojej pierwszej pielgrzymki do Ojczyzny w 1979 r. Modlitwa na ówczesnym Placu Zwycięstwa o nowe zstąpienie Ducha Świętego, a także „bierzmowanie dziejów” w czasie Eucharystii na Błoniach w Krakowie, przemieniły serca Polaków. Lęk ustąpił miejsca ufności i odwadze. Papież Polak wołał: «Weźmijcie Ducha Świętego» (J 20,22). Tego Ducha (…) odziedziczonego jako żywą moc po apostołach – przekazywały po tyle razy biskupie dłonie całym pokoleniom na ziemi polskie” Pielgrzymka z 1979 r., przeżywana pod hasłem „Gaude Mater Polonia”, odnowiła narodową wspólnotę. Przypomniała także o roli wiary i Kościoła w dziejach Polski. Znamienne były słowa Ojca Świętego: „Chrystusa nie można wyłączać z dziejów człowieka w jakimkolwiek miejscu ziemi”. Szczególną rolę w dziejach Kościoła i narodu odegrał w owym czasie Sługa Boży kard. Stefan Wyszyński. Niezłomna postawa wiary Prymasa Tysiąclecia, zakorzeniona w całkowitym zaufaniu Maryi, dawała siłę wierzącym. Dzięki niej trwali przy Bogu i stawiali opór wrogiej ideologii, która prowadziła totalną walkę z Kościołem.

III. Współczesny człowiek potrzebuje nowego tchnienia wiary i nadziei.

Tegoroczne hasło Dnia Papieskiego to również tytuł przedostatniej książki Papieża Polaka. Tak scharakteryzował ją kard. Joseph Ratzinger: „Słowami «Wstańcie, chodźmy!» obudził nas z wiary zmęczonej, snu uczniów… «Wstańcie, chodźmy!» mówi dziś także nam” Pomimo 14 lat od śmierci Papieża Polaka Jego nauczanie nie straciło nic ze swojej aktualności. Widzimy, jak wielu ludzi zagubiło lub odrzuciło wiarę w Boga w imię źle rozumianego postępu. Nie możemy tutaj nie wspomnieć również tych, dla których świat wirtualny stał się niemal całą „rzeczywistością ich życia”. Wspaniałe urządzenia służące elektronicznej komunikacji, niewłaściwie używane potrafią zaprowadzić człowieka na manowce. Mogą uzależnić i okraść z bezcennych relacji z drugim człowiekiem w realnym świecie. To smutne doświadczenie uświadamia jednocześnie potrzebę poszukiwania sensu życia, stawiania pytań o cel egzystencji. Dziś więc na nowo muszą wybrzmieć słowa Papieża Polaka: „Musicie być mocni tą mocą, którą daje wiara! Musicie być mocni mocą wiary! (…) Dziś tej mocy bardziej wam potrzeba niż w jakiejkolwiek epoce dziejów”. A zatem tylko wiara, rozumiana jako decyzja ufnego powierzenia się kochającemu Ojcu, który opiekuje się światem i nami wraz z nim, nadaje sens ludzkiemu życiu i jest źródłem odwagi. Skłania także do wyruszenia na drogę formacji poprzez przekraczanie własnych ograniczeń i słabości. Jest siłą, która pozwala zmierzyć się z przeciwnościami, cierpieniem, chorobą oraz śmiercią. Na tej drodze towarzyszy nam Duch Święty udzielając obficie swych darów i charyzmatów. Przeżywana w otwartości na działanie Bożego Ducha wiara prowadzi do budowania jedności z innymi ludźmi, gdyż do Boga nie idzie się samotnie lecz we wspólnocie. Jej wyznawanie nie jest tylko sprawą prywatną poszczególnych osób lecz ma jakże ważny wymiar społeczny.

  1. Młodość czasem kształtowania wiary.

Szczególnym czasem kształtowania się wiary w życiu człowieka jest młodość. Papież Franciszek w adhortacji „Christus vivit” stwierdził, iż nie należy utożsamiać jej jedynie z okresem rozwoju człowieka, ale ze stanem ducha. W trud kształtowania wiary i odkrywania powołania młodego pokolenia Polaków włącza się Fundacja „Dzieło Nowego Tysiąclecia”, która powstała jako owoc pielgrzymki św. Jana Pawła II do Ojczyzny w 1999 r. Stypendia, wypłacane dwóm tysiącom uczniów i studentów z całej Polski, pozwalają im rozwijać swoje dary i talenty. Tak o tym opowiada Dominik, student dyrygentury symfonicznej z Wrocławia: „Fundacja to dla mnie przede wszystkim szkoła wartości wypływających z nauczania Papieża Polaka. Wśród nich szczególne miejsce zajmuje wdzięczność. Dlatego chciałbym podziękować wszystkim Darczyńcom za okazaną pomoc, duchową i materialną. Zapewniam też, że jeśli zawodowo zostanę dyrygentem, to każdy koncert pod moją batutą będzie też Państwa dziełem, bo jestem pewien, że nie byłbym człowiekiem, jakim jestem, gdybym kilka lat temu nie został stypendystą „Dzieła”.
Dziś, podczas kwesty przy kościołach i w miejscach publicznych, będziemy mogli wesprzeć materialnie ten wyjątkowy, konsekwentnie budowany przez nas wszystkich „żywy pomnik” wdzięczności św. Janowi Pawłowi II. Wierzymy, że stypendyści są i będą nadal autentycznymi świadkami wiary w duchu nauczania Papieża Polaka. Na czas owocnego przeżywania XIX Dnia Papieskiego udzielamy wszystkim pasterskiego błogosławieństwa.

Podpisali: Kardynałowie, Arcybiskupi i Biskupi
obecni na 383. Zebraniu Plenarnym Konferencji Episkopatu Polski,
Świdnica-Wałbrzych, 13-14 czerwca 2019 r.

XXVIII Niedziela zwykła – 13 października 2019

1. Dziś, 13 października br. obchodzimy XIX Dzień Papieski pod hasłem: „Wstańcie chodźmy”. Po każdej Mszy Św. będzie zbiórka do puszek na Dzieło Nowego Tysiąclecia –na stypendia dla zdolnej i biednej młodzieży z naszego kraju.

2. Dziś, 13 października br. w całym kraju przeżywamy wybory parlamentarne. To nasz przywilej i nasz obowiązek obywatelski. Zachęcam do udziału i do licznej frekwencji na wyborach. Pamiętajmy: „Nic o nas bez nas!”.

3. W tygodniu Nabożeństwa Różańcowe o godz. 17.00, a ok. godz. 17.30 Msza Św.

4. W tym tygodniu nabożeństwo różańcowe prowadzą: w poniedziałek – Parafialny Zespół „Caritas”, we wtorek – kl. VII, we środę – kl. VI; w czwartek– kl. V; w piątek – kl. VIII.

5. Modlitwę różańcową prowadzi Róża MB Nieustającej Pomocy, a za tydzień Róża Nawiedzenia Św. Elżbiety.

6. We wtorek Koronkę do 7 Boleści MB prowadzi Róża IV, w środę zapraszamy na Nowennę do MB Nieustającej Pomocy /na godz. 16.45/.

7. W tygodniu wspominamy:
– we wtorek, 15 października br. – Św. Teresy z Avila, dziewicy i doktora Kościoła;
– w środę, 16 października br. – Św. Jadwigi Śląskiej /41 rocz. wyboru na papieża Jana Pawła II/;
-w czwartek, 17 października br. – Św. Ignacego Antiocheńskiego, bpa i męczennika;
– w piątek, 18 października br. – Święto Św. Łukasza Ewangelisty, patrona Służby Zdrowia.
Wszystkim solenizantom i jubilatom składamy najserdeczniejsze życzenia.

8. Za tydzień, 20 października br. w naszej parafii obchodzimy Koncert Papieski /wystąpi 6 zespołów/. Zapraszamy do licznego udziału wszystkich na godz. 15.30! Prosimy jak zawsze o zaangażowanie Akcję Katolicką, „Caritas”, Domowy Kościół oraz inne agendy i wspólnoty parafialne, prosimy o wsparcie materialne wszystkich naszych dobroczyńców i ofiarodawców. Uwaga! Trzecia Msza Św. będzie odprawiona o godz. 14.00 /modlitwa różańcowa będzie tylko o godz. 10.30 przede Mszą Św./

9. Dziękujemy za posprzątanie kościoła: Maria Karnas, Zofia Karnas, Krzysztofa Toczek, Dorota Toczek, Monika Wandas.
O posprzątanie i wystrój kościoła prosimy: Alicja Banaś, Urszula Sochacka, Teresa Dżuła, Teresa Karnas, Natalia Marszałek, Maria Renkas /za tydzień będzie także sprzątanie kaplicy/.

10. Pragnę podziękować: Grzegorzowi Hadamowi i Wojciechowi Kędziorowi za prace wykoszenia krzaków i łoz wzdłuż drogi koło starej plebanii, Andrzejowi Baranowi, Andrzejowi Niemcowi za uporządkowanie drogi i wywiezienie ciągnikiem, Andrzejowi Dżuła, Pawłowi Potocznemu, Dariuszowi Sawczakowi, Katarzynie Dytko, Dariuszowi Kijowskiemu, Januszowi Cupakowi za wycięcie drzew przy cmentarzu oraz wykoszenie oraz uporządkowanie drogi do kościoła, paniom: Agnieszce Citak, Zofii Potoczny i Alicji Toczek za prace porządkowe na starej plebanii. Serdeczne Bóg zapłać!

11. Spotkania formacyjne w tygodniu:
– we wtorek po Mszy Św. – spotkanie Domowego Kościoła;
– w środę o godz. 16.00 – spotkanie scholi;
– w piątek po Mszy Św. – spotkanie RAM-u.

Plan Adoracji Najśw. Sakramentu

Całoroczna Adoracja Najświętszego Sakramentu
w parafiach Archidiecezji Przemyskiej

 „Modlitwa przed Chrystusem Panem obecnym w Najświętszym Sakramencie przedłuża zjednoczenie z Nim, które wierni osiągnęli w Komunii świętej, i odnawia przymierze, pobudzające ich do zachowywania w życiu i obyczajach tego, co przez wiarę i sakrament otrzymali w sprawowaniu Eucharystii” (Komunia Święta i Kult Eucharystii poza Mszą Świętą, nr 58).

Decyzją Metropolity Przemyskiego, Ks. Abpa Adama Szala, w kolejnych parafiach
naszej Archidiecezji trwają całodzienne Adoracje Najświętszego Sakramentu.

PLAN ADORACJI NAJŚW. SAKRAMENTU
W PARAFII NOZDRZEC
WTOREK, 8 PAŹDZIERNIKA 2019 roku.

     7.30 – Msza Św.Wystawienie Najśw. Sakramentu – początek Adoracji;
8.00 – 8.30 – Tajemnice radosne – Róża MB Różańcowej – zel. Helena Baran;
8.30 – 9.00 – Róża MB Niepokalanie Poczętej – zel. Wiktoria Socha;
9.00 – 9.30 – Róża Nawiedzenia Św. Elżbiety – zel. Stanisława Pocałuj;
9.30 – 10.00 – Róża MB Bolesnej – zel. Czesława Baran;
10.00 – 10.30 – Róża MB Fatimskiej – zel. Helena Karnas;
10.30 – 11.00 – Róża NMP Królowej Polski – zel. Maria Kwolek;
11.00 – 11.30 – Tajemnice światła Róża Św. Józefa – zel. Aleksander Gierula;
11.30 – 12.00 – Róża Św. Bernadetty – zel. Ryszarda Gierula;
12.00 – 12.30 – Róża Św. Stanisława Biskupa – zel. Marian Toczek;
12.30 – 13.00 – Róża MB Nieustającej Pomocy – zel. Zofia Potoczny;
13.00 – 13.30 – Róża MB Częstochowskiej – zel. Franciszka Baran;
13.30 – 14.00 – Parafialny Zespół „Caritas”;
14.00 – 14.30 – Koronka do Siedmiu Boleści MB – Wszystkie Róże;
14.30 – 15.00 – Akcja Katolicka;
15.00 – 15.30 – Śpiewana Koronka do Bożego Miłosierdzia;
15.30 – 16.00 – Tajemnice chwalebne – Róża MB z Lourdes – zel. Elżbieta Baran;
16.00 – 16.30 – Domowy Kościół;
16.30 – 17.00 – Róża Św. Floriana /strażacka/ – zel. Ryszard Potoczny;
17.00 – 17.30 – Nabożeństwo Różańcowe – Tajemnice bolesne –  prowadzi kl. V;
18.00 – Zakończenie Adoracji Najśw. Sakramentu – Uroczysta Msza Św.

 PRZYJDŹ!
ZNAJDŹ CHWILĘ CZASU NA MODLITWĘ I SPOTKANIE Z PANEM.
JEZUS CZEKA NA CIEBIE!

Adoracja – 6 października 2019

OCHRZCZENI I POSŁANI. KOŚCIÓŁ CHRYSTUSA Z MISJĄ W ŚWIECIE

ADORACJA NAJŚWIĘTSZEGO SAKRAMENTU


PIEŚŃ – „O zbawcza Hostio”

Przedmiotem naszej modlitwy kierowanej do Jezusa wystawionego w Najświętszym Sakramencie niech się stanie sama intencja ogłoszenia przez papieża Franciszka Nadzwyczajnego Miesiąca Misyjnego. Jest nią „rozbudzenie świadomości <<Missio ad gentes>> i podjęcie z nową energią przemiany misyjnej życia i duszpasterstwa”. Papież Franciszek pragnie:
„aby wszystkim wiernym leżało naprawdę na sercu głoszenie Ewangelii
i przekształcenie ich wspólnot w rzeczywistości misyjne i ewangelizacyjne;
aby rozwinęło się umiłowanie misji, będących umiłowaniem Jezusa, ale jednocześnie miłością do Jego ludu”.

PIEŚŃ – „Wielbić Pana chcę”

Jezu, utajony pod postacią chleba! Na klęczkach przed Tobą myślimy szczególnie o wszystkich młodych Kościołach i misjonarzach głoszących w nich Ewangelię, ale też o naszej wspólnocie. Przyjmij naszą modlitwę, przez którą chcemy zrobić krok na drodze naszego dzielenia się wiarą w Ciebie, który oddałeś za nas życie, by nas wybawić od grzechu i przez Ducha Bożego rozlać miłość w naszych sercach. Chcemy Ci więc dziękować, przepraszać, jak i przedstawiać nasze prośby.

Będziemy powtarzać: DZIĘKI CI SKŁADAMY!

– Za tych, którzy bez żadnej korzyści przypominają Kościołowi, że cały jest misyjny, a odpowiedzialność za Misję Ad Gentes, jak i za tę do braci wśród nas, żyjących, dotyczy wszystkich jego członków…

– Za tych duchownych i świeckich, którzy ułatwiają dorosłym, młodzieży i dzieciom przeżywanie Kościoła jako wspólnoty misyjnej, odpowiedzialnej za głoszenie Ewangelii wszystkim…

– Za tych, którzy w Kościele nie są statystami, ale przeżywając własny chrzest czują się posłanymi…

– Za misjonarzy, którzy ukazują Kościół jako wspólnotę dzielącą się darem wiary z tymi, którzy czekają na Ewangelię i jako pomoc, która pozwoli uczynić ich życie godniejszym człowieka…

 Panie Jezu Chryste! Na klęczkach przepraszamy Cię za każde zło uczynione, wypowiedziane i pomyślane:

Będziemy powtarzać: PANIE, ZMIŁUJ SIĘ NAD NAMI!

Za to, że nie chcemy słuchać pasterzy naszych czasów, którzy na czele z papieżem Franciszkiem nawołują do przeżywania Kościoła przez pogłębienie świadomości misyjnej…

Za to, że nie mamy w zwyczaju podejmować małych, ale systematycznych kroków na rzecz zaangażowania misyjnego ad gentes, jak i wśród naszej wspólnoty…

– Za to, że słowo „misje” kojarzy się nam głównie z pieniędzmi, a nie z przeżywaniem naszego chrześcijaństwa jako zadania zdobywania innych dla Jezusa…

– Za to, że nie dowiadujemy się o pracy misjonarzy i sytuacji ludów, wśród których oni pracują…

PIEŚŃ – „Wiele jest serc”

Panie nasz! Na klęczkach prosimy Cię, wołając:

Będziemy powtarzać: CHRYSTE, USŁYSZ NASZE WOŁANIE!

– Niech w naszej parafii rozpoczęty Nadzwyczajny Miesiąc Misyjny będzie czasem budzenia świadomości misyjnej, która zaznaczy swą obecność w naszym duszpasterstwie…

– Niech misjonarzy, którzy przeżywają różnego rodzaju trudności, dosięgnie Twoja łaska i wrażliwość ludzi…

– Niech owocem dzisiejszej niedzieli będzie refleksja nad prawdą, że jako dziecko Boga i wyznawca Chrystusa mam zadanie szukania tych, którzy pozostają obojętni na Dobrą Nowinę…

– Niech nasza przynależność do Kościoła będzie coraz bardziej świadomym życiem we wspólnocie, która dzieli się darem wiary…

Panie Jezu, który oczekujesz od ludu, który sobie przybrałeś na własność, odpowiedzialności za kontynuację Twojej misji jako największej posługi, jaką można ofiarować ludziom, prosimy Cię, daj nam siłę, abyśmy w tej misji świadomie uczestniczyli. Amen.
Maryjo Gwiazdo Zaranna Nowej Ewangelizacji – módl się za nami.

PIEŚŃ„Przed tak wielkim Sakramentem”

XXVII Niedziela zwykła – 6 października 2019

1. Dziś I niedziela miesiąca – Niedziela Adoracyjna; składka na WSD w Przemyślu.

2. Po południu, ok. godz. 15.20 – poświęcenie i rozdanie różańców uczniom kl. III, przygotowującym się do I Komunii Św. Zapraszam dzieci i rodziców do wspólnego uczestnictwa. Po nabożeństwie zmiana tajemnic różańcowych /ok. godz. 16.00 Msza Św./

3. W tygodniu Msze Św. będą: w sobotę o godz. 8.00, w pozostałe dni o godz. 17.00.

4. Trwają Nabożeństwa Różańcowe. Zapraszamy dzieci, młodzież i starszych /szczególnie komunijne, rocznicowe i kandydatów do bierzmowania; obowiązek formacji przygotowującej do sakramentów/. W tym tygodniu nabożeństwo różańcowe prowadzą: w poniedziałek – kl. V; we wtorek – kl. IV, we środę – schola parafialna, w czwartek– Akcja Katolicka, w piątek – Domowy Kościół.

5. Modlitwę różańcową prowadzi Róża MB Różańcowej, a za tydzień Róża MB Nieustającej Pomocy.

6. We wtorek Koronkę do 7 Boleści MB prowadzi Róża III, w środę zapraszamy na Nowennę do MB Nieustającej Pomocy /na godz. 16.45/.

7. W tygodniu wspominamy:
– w poniedziałek, 7 października br. – MB Różańcowej;
– w środę, 9 października br. – Bł. Wincentego Kadłubka, biskupa, autora „Kroniki Polskiej”;
– w sobotę, 12 października br. – Bł. Jana Beyzyma, kapłana; misjonarza trędowatych na Madagaskarze. Wszystkim solenizantom i jubilatom składamy najserdeczniejsze życzenia.

8. Dziękujemy za posprzątanie kościoła: Małgorzata Durakowska, Małgorzata Gierula, Danuta Rebizak, Halina Niemiec, Stanisława Niemiec.
O posprzątanie i wystrój kościoła prosimy: Maria Karnas, Zofia Karnas, Krzysztofa Toczek, Dorota Toczek, Monika Wandas.

9. Pragnę podziękować:
– panu Andrzejowi Baranowi za położenie płytek na balkonie, poprawienie elewacji na słupkach plebanii;
– panom: Grzegorzowi Baranowi i Dariuszowi Sawczakowi za odczyszczenie, pomalowanie i podcięcie żerdzi oraz za ponowne zamontowanie na balustradę;
– panu Andrzejowi Niemcowi, siostrze Oktawii i scholi parafialnej za zebranie jabłek w sadzie plebańskim na skup;
– panu Władysławowi Skibie za przestawienie na zegarze godziny dzwonów;
– panu Marianowi Niemcowi – PIERROT za ofiarowanie kolejny raz wody mineralnej w trakcie prac przy plebanii i kościele. Serdeczne Bóg zapłać!

10. Składka na potrzeby parafii wyniosła 2406, 50 zł. Bóg zapłać!

11. Za tydzień, 13 października br. obchodzimy kolejny Dzień Papieski pod hasłem: „Wstańcie chodźmy”. Po każdej Mszy Św. będzie zbiórka do puszek na Dzieło Nowego Tysiąclecia – jako pomoc materialną na stypendia dla zdolnej i ubogiej młodzieży z naszego kraju

12. Przypominam, że za tydzień, 13 października br. w naszym kraju przeżywamy wybory parlamentarne. Jeżeli zależy nam na dobru naszego kraju, to zachęcam do udziału i do licznej frekwencji na wyborach. To jest nasz przywilej i nasz obowiązek obywatelski. Pamiętajmy: „Nic o nas bez nas!”.

13. W sobotę, 12 października br. w Jarosławiu odbędzie się V Archidiecezjalną Pielgrzymka Małżeństw i Rodzin u stóp MB Śnieżnej Królowej Rodzin. Zachęcamy do indywidualnego wyjazdu.

14. W niedzielę, 13 października br. w odbędzie się Pielgrzymka Młodzieży do Archikatedry Przemyskiej. Wyjazd autokarem z Dynowa. Chętną młodzież prosimy o zapisy w zakrystii.

15. Ofiary na potrzeby kościoła i plebanii złożyli:
– Janina, Ryszard SZPIECH – 200 zł;
– Tadeusz BARAN – 200 zł;
– ofiara anonimowa – 200 zł. Bóg zapłać!

16. Spotkania formacyjne w tygodniu:
– w poniedziałek – spotkanie Rady Duszpasterskiej;
– w czwartek – spotkanie Akcji Katolickiej /wybory prezesa/;
– w piątek – spotkanie młodzieży, która chciałby uczestniczyć w spotkaniach RAM-u.