Odpust parafialny

  W piątek, 8 maja 2020 roku przeżywaliśmy w naszej parafii Uroczystość Odpustową ku czci Św. Stanisława Biskupa i Męczennika, Patrona Polski i naszej parafii. W tym roku, z racji epidemii uroczystości były bardziej skromne. W naszej parafii były sprawowane Msze Św.: o godz. 8.00, 11.00 i 18.00. O godz. 11.00 sumę odpustową koncelebrowali: Ks. prałat Adam Pietrucha – emerytowany proboszcz z parafii Borek Stary, który przewodniczył i przez cały dzień głosił Słowo Boże, ks. Stanisław Sękowski – nasz rodak proboszcz parafii w Altorricoń w Hiszpanii oraz ks. proboszcz Janusz Marszałek. Trzecią Mszę Św. poprzedziło nabożeństwo majowe o godz. 17.45. Pragnę podziękować Bogu za dar i przykład Św. Stanisława Biskupa – Niezłomnego Świadka Wiary. Po Mszy Św. było wystawienie Najśw. Sakramentu, odmówiono Litanię do Św. Stanisława Bpa oraz odśpiewano dziękczynne „Te Deum – Ciebie Boga wysławiamy”. Błogosławieństwo Najśw. sakramentem i hymn „Boże coś Polskę” zakończyły uroczystą sumę. Pragniemy podziękować Bogu za wielki dar Św. Stanisława – Biskupa, który dla naszej wspólnoty jest prawdziwym wzorem i Niezłomnym Świadkiem Wiary. Dziękuję za piękny słoneczny dzień i za dar pogody.
Dziękuję tym wszystkim, którzy przez posługę w czasie odpustu przyczynili się do uświetnienia naszych uroczystości parafialnych: ks. prałatowi Adamowi – naszemu kaznodziei, ks. Stanisławowi i ks. Andrzejowi, druhom strażakom OSP Nozdrzec, panu organiście, siostrze zakrystiance, pani gospodyni, i wszystkim uczestniczącym osobiście lub przez transmisję on-line za dar wspólnej modlitwy. Bóg zapłać!