.

Chrystus Zmartwychwstał! Prawdziwie Zmartwychwstał!
Drodzy Internauci! Drodzy Parafianie! Drodzy Bracia i Siostry w Wierze!

Dziś Zmartwychwstały Jezus mówi do nas jak do Apostołów: „Pokój wam”. Pragnie przekazać nam ten pokój wraz z Jego powstaniem z grobu do nowego życia. Niech Radosne Świętowanie Tajemnicy Paschalnej – przejścia Jezusa ze Śmierci do Życia – będzie dla nas świętem Wielkiej Nadziei. Zmartwychwstanie wzbudza w nas NADZIEJĘ na Nowe Życie, na lepsze jutro, na prawdziwą miłość i przyjaźń w naszych domach.
Niech nas napełnia swoim blaskiem Cud Zmartwychwstania, abyśmy sami potrafili z odwagą świadczyć, że każdy kto w wierzy w Jezusa Zmartwychwstałego, ma życie wieczne – nie umrze, ale będzie żył na wieki.
Wszystkim Braciom i Siostrom w Wierze – naszym Parafianom, Gościom przebywającym na świętach w naszej wspólnocie oraz wszystkim Internautom życzymy z całego serca Radosnych i Błogosławionych Świąt Zmartwychwstania Pańskiego.   

Szczęść Boże!

Ks. proboszcz Janusz Marszałek
Ks. diakon Szczepan Wiśniewski

Pożegnanie ks. diakona

Poniedziałek Wielkanocny był ostatnim dniem posługi ks. diakona Szczepana Wiśniowskiego w naszej parafii. Ks. diakon Szczepan, pochodzący z parafii pw. Przemienienia Pańskiego w Sanoku, rozpoczął posługę duszpasterską na początku Wielkiego Postu w piątek, 3 marca 2017 roku. W poniedziałek, 17 kwietnia 2017 roku, po  Mszy Św. o godz. 8.00 oficjalnie podziękował ks. diakonowi ks. proboszcz Janusz Marszałek, natomiast po Mszy Św. o godz. 11.00 /połączonej z liturgią chrzcielną, w czasie której ks. diakon ochrzcił dziecko w naszej wspólnocie parafialnej/ podziękowanie za praktykę duszpasterską, obok ks. proboszcza złożyli: prezes AK – Janusz Cupak oraz przedstawiciele młodzieży: Paulina Skrabalak i Joanna Starzak. Z całego serca pragniemy złożyć jeszcze raz nasze podziękowanie ks. diakonowi Szczepanowi – za posługę i pomoc w czasie całego Triduum Paschalnego, a szczególnie w katechizacji, w głoszeniu kazań pasyjnych i homilii okolicznościowych, za prowadzenie nabożeństw: Drogi Krzyżowej i Gorzkich Żali, za pełną pomoc w przygotowaniu liturgii Wielkiego Tygodnia, za prowadzenie i koordynację rekolekcji dla dzieci i młodzieży, komunikowaniu; za pomoc w prowadzeniu zakrystii /wyczyszczenie wielu naczyń liturgicznych/ oraz za pełne zaangażowanie w posługi i obowiązki domowe na plebanii.
Życzymy z całego serca, aby Zmartwychwstały Jezus umacniał ks. diakona swoim światłem i umocnił go na drodze bezpośredniego już przygotowania do święceń kapłańskich. Szczęść Boże!

Niedziela Zmartwychwstania Pańskiego

W niedzielę Zmartwychwstania Pańskiego, 16 kwietnia br.,  o godz. 6.00 rozpoczęła się Procesja Rezurekcyjna, a po niej Uroczysta Msza Św. Posługę liturgiczną tego dnia pełnili strażacy z OSP Nozdrzec oraz Orkiestra Dęta OSP Nozdrzec pod kierunkiem kapelmistrza p. Eugeniusza Kwolka. Na sumie posługę liturgiczną uświetnił Chór Parafialny pod dyrekcją p. Eweliny Toczek. Z całego serca dziękujemy tym wszystkim, którzy pomogli nam w uświetnieniu i przeżyciu Triduum Paschalnego i Świąt Wielkanocnych.

Triduum Paschalne w parafii Nozdrzec

W naszej wspólnocie przeżywaliśmy Triduum Paschalne: Wielki Czwartek, Piątek i Sobotę – Trzy Święte Dni, poprzedzające i wprowadzające wszystkich wiernych w Tajemnicę Świąt Wielkanocnych.

W Wielki Czwartek Msza Św. Wieczerzy Pańskiej rozpoczęła się o godz. 18.00. Poprzedziły ją życzenia składane przez przedstawicieli parafii ks. proboszczowi i ks. diakonowi. Po Mszy Św. nastąpiło przeniesienie Najśw. Sakramentu do Ciemnicy. Adoracja tego dnia była do godz. 23.30.

W Wielki Piątek Adoracja w Ciemnicy rozpoczęła się o godz. 8.00 i trwała do godz. 18.00. O godz. 10.00 w świątyni wierni przeżywali pod przewodnictwem ks. proboszcza Drogę Krzyżową w oparciu o rozważania Św. Jana Pawła II. O godz. 15.00 przeżywano Godzinę Miłosierdzia. O godz. 18.00 rozpoczęła się Liturgia Męki Pańskiej, na którą złożyły się: Liturgia Słowa, Adoracja Krzyża i Komunia Św.  Po zakończeniu obrzędu Komunii św.  przeniesiono Najśw. Sakrament do Bożego Grobu. Tego dnia trwała Adoracja Najśw. Sakramentu do godz. 23.30. Po raz ostatni odśpiewano Nabożeństwo Gorzkich Żali o godz. 21.00, a podobnie jak w Wielki Czwartek Wspólną Adorację prowadziła schola i młodzież naszej parafii.

W Wielką Sobotę Adoracja w grobie trwała od godz. 8.00 – 19.00. W godzinach przedpołudniowych ks. diakon Szczepan błogosławił pokarmy na stół wielkanocny: w Rzekach o godz. 9.30, na Chełmie o godz. 10.00 i w świątyni o godz. 9.00 i 11.00. O godz. 15.00 wierni uczestniczyli także w godzinie Miłosierdzia. O godz. 21.00 rozpoczęła się Wigilia Paschalna, składająca się z czterech elementów: Liturgii światła, Liturgii Słowa, Liturgii chrzcielnej i Liturgii Eucharystycznej.

Bardzo serdecznie dziękuję  ks. diakonowi, Siostrom Dominikankom, panu organiście, siostrze zakrystiance, klerykowi Adamowi, Parafialnemu Kołu CARITAS, Radzie Duszpasterskiej, ministrantom, scholi, dzieciom i młodzieży, wszystkim Różom Różańcowym, Akcji Katolickiej, Domowemu Kościołowi oraz OSP Nozdrzec za posługę modlitewną w czasie adoracji, za posługę liturgiczną w czasie nabożeństw Triduum Paschalnego oraz za straż grobową w Wielki Piątek i Wielką Sobotę.