Festiwal Kolęd i Pastorałek w Nozdrzcu

Boże Narodzenie to najpiękniejsze święta, które przeżywamy w liturgii Kościoła. To wspaniały czas rodzinnego i wspólnotowego świętowania, to zarazem wielka tajemnica naszej wiary. Tradycja nakazuje nam śpiewać kolędy do Święta Ofiarowania Pańskiego. Wychodząc naprzeciw tej tradycji, nasza wspólnota parafialna wzięła udział w takim wspólnym kolędowaniu. W niedzielę, 8 stycznia 2017 r. przeżywaliśmy II Festiwal Kolęd i Pastorałek „Cantate Deo”.
Na początku wystąpiły dzieci i młodzież ze szkół na terenie Gminy Nozdrzec, które wzięły udział w Gminnym Przeglądzie Kolęd i Pastorałek. Występy dzieci i młodzieży oceniało jury w składzie: siostra Ida, Stanisław Gierula, Janusz Cupak i Eugeniusz Kwolek.
Następnie rozpoczęła się zasadnicza część Festiwalu – występ zaproszonych zespołów.
Pierwszym wykonawcą była Aleksandra Skotnickanasza parafianka, uczennica II LO w Rzeszowie. Ola wielokrotnie udzielała się i posługiwała w czasie czuwań, rekolekcji i innych wydarzeń religijnych; wspierała również muzycznie scholę parafialną, a ostatnio brała udział w Koncercie Papieskim. Drugim wykonawcą był Chór Parafialny z Dynowa, pod dyrekcją pod dyrekcją pana Andrzeja Kędzierskiego. Chór Parafialny uświetnia wiele uroczystości parafialnych, religijnych i patriotycznych.
Trzecim wykonawcą był zespół dziecięco–młodzieżowy „Młoda Łopienka” z Cisnej. Zespół powstał z inicjatywy dzieci i młodzieży z Zespołu Szkół w Cisnej. Kierownikiem Zespołu jest pani Halina Rachwalska, na akordeonie towarzyszył zespołowi pan Roman Radzik.
Czwartym wykonawcą był Chór Parafialny z Izdebek. Chór został założony przez ks. Andrzeja Barańskiego w 1995 r. Obecnie dyrygentem jest p. Józef Baran. Przez cały okres działalności chór uświetniał swoimi występami wszystkie święta i uroczystości parafialne. Chór obchodził ostatnio 20-lecie swojej działalności i uświetnia uroczystości parafialne i patriotyczne w swojej miejscowości.
Piątym wykonawcą był Zespół Śpiewaczy „Widymo” z Sanoka. Kier. muzycznym zespołu jest p. Marianna Jara. „Widymo” to muzyka ludzi z Gór Słonnych na głosy i historie o tym, co było i co się staje. Świat zaklinany wielogłosem osobowości, kultur i obrządków. Zespół „Widymo” zaprezentuje kolędy regionu karpackiego.
Jako szósty wykonawca na scenie pojawił się Zespół Folklorystyczny „Łopienka” z Cisnej. Kierownikiem zespołu jest p. Halina Rachwalska. Zespół powstał 10 lat temu i bardzo dobrze rozwinął się pod względem muzycznym. Nagrał trzy płyty, w tym jedną z kolędami. Zespół koncertuje po całym Podkarpaciu i w Polsce oraz poza granicami kraju. Zespołowi towarzyszył Marek Maślany – akordeon.
Kolejnym, siódmym wykonawcą była Schola z parafii pw. Św. Katarzyny Aleksandryjskiej w Wesołej. Scholę prowadzi organista, pan Kazimierz Kudła. Schola posługuje we wszystkich uroczystościach parafialnych.
Jako ósmy na scenie pojawił się reprezentant gospodarzy – Chór Parafialny z Nozdrzca, którego dyrygentem jest pani Ewelina Toczek. Chór uświetnia liczne uroczystości religijne i parafialne, a za tydzień weźmie udział w Międzynarodowym Festiwalu Kolęd i Pastorałek w Cisnej.
Dziewiątym wykonawcą w naszym Festiwalu była Schola Parafialna w Nozdrzcu. Schola kontynuuje swoją działalność od 1,5 roku pod kierunkiem siostry Idy, posługując w czasie liturgii, w czasie Czuwania u Żłóbka Bożej Dzieciny, występowała na ostatnim Festiwalu, Pikniku Rodzinnym i Koncercie Papieskim. Scholi towarzyszyli muzycznie Siostra Ida/gitara/ i Ks. Janusz Marszałek /gitara/.
Dziesiątym wykonawcą był zespół „Tres Reyos Magos”. Zespół tworzyli na scenie: Ewelina Toczek /śpiew, flet, inst. perkusyjne/, Grzegorz Dziedzic – /gitara, śpiew/ i ks. Janusz Marszałek /inst. perkusyjne, gitara, śpiew/.
Ostatnim wykonawcą była działająca przy parafii, Dziecięco-Młodzieżowa Orkiestra Dęta z Gwoźnicy. Parafialna Orkiestra Dęta została założona z inicjatywy Tomasza Kozdrasia w 2010 roku. Orkiestra uświetnia liczne uroczystości o charakterze patriotycznym i religijnym. Kapelmistrzem jest Marian Bocek.
Na zakończenie wybrano nagrodę publiczności. Trzecie miejsce zajął Zespół „Łopienka”, drugie Zespół „Tres Reyos Magos”, a pierwsze Schola parafialna w Nozdrzcu.
Bardzo serdecznie dziękujemy wszystkim organizatorom i sponsorom Festiwalu. Szczególne podziękowania za wszelką pomoc materialną, techniczną i organizacyjną kierujemy na ręce pana Antoniego Gromali – Wójta Gminy Nozdrzec, Parafii Rzymskokatolickiej na ręce ks. proboszcza, akustykowi Maciejowi Kuczmie z MGOKiS w Zagórzu, pojedynczym sponsorom oraz przedstawicielom Akcji Katolickiej i licznym woluntariuszom, którzy pomogli w organizacji festiwalu.
Ufamy i wierzymy – do zobaczenia za rok!

Boże Narodzenie 2016 w parafii Nozdrzec

W Wigilię Bożego Narodzenia na Mszy Św. o godz. 8.00 było poświęcenie figurek Dzieciątka Jezus, które składaliśmy na wigilijnym stole. O godz. 23.30 przeżywaliśmy Czuwanie u Żłóbka Bożej Dzieciny Jezus, aby o godz. 24.00 rozpocząć Pasterkę – pierwszą Mszę Św. w Uroczystość Bożego Narodzenia. Mszy św. przewodniczył ks. proboszcz Janusz Marszałek, który w homilii podkreślił charakter oraz znaczenie świąt w domu i rodzinie.
W II Dzień Świąt Bożego Narodzenia – w Święto Św. Szczepana na Mszy Św. o godz. 11.00 uczestniczyliśmy w uroczystym rozesłaniu Kolędników Misyjnych. Za całość akcji kolędowej odpowiadała siostra Maria, która razem z siostrą, Elżbietą, siostrą Idą oraz z czterema rodzicami opiekunami udali się w siedmiu grupach kolędowych do domów i mieszkań naszej parafii. Jak zawsze kolędnicy spotkali się z ogromnym entuzjazmem i życzliwością rodzin przyjmujących ich pod swój dach. W tym roku Kolędnicy Misyjni wspierają zebranymi ofiarami biedne dzieci z Tajlandii, potrzebujące materialnego wsparcia. Kolędnicy Misyjni dotarli do zdecydowanej większości naszych mieszkańców, a tam, gdzie jeszcze nie byli będą kolędować w dniu 6 stycznia 2017 roku – w Uroczystość Objawienia Pańskiego.

Drodzy Bracia i Siostry w Wierze!

Drodzy Goście! Drodzy Internauci!

W tę Noc Bożego Narodzenia, tak nieporównywaną do innych nocy, pragnę Wam życzyć Kochani Moi wielkiej radości płynącej z faktu, że dziś narodził się nam Mesjasz Pan!
Niech Nowonarodzone Dziecię Jezus napełnia swoim światłem każdy dom i każdą rodzinę, każdego z Was.
Niech Jego Miłość promieniuje na cały świat, niech sprawi, że te niepowtarzalne święta staną się pięknym czasem zapomnienia o tym co nas boli, o tym, co nas rani, o tym co nas dzieli.
Niech się stają balsamem pokoju, jedności, wzajemnego poszanowania i zrozumienia.
Niech się Jezus rodzi w nas!
Życzę Wszystkim Braciom i Siostrom w Wierze, pełnych ciepła i miłości, spędzanych w domowej atmosferze, błogosławionych Świąt Bożego Narodzenia!
Szczęść Boże!

Wasz Proboszcz

Ks. Janusz Marszałek