Dzień Strażaka w Nozdrzcu

W dniu 24 maja 2020 roku, w Uroczystość Wniebowstąpienia Pańskiego, przeżywaliśmy uroczystości związane z obchodzonym w tym miesiącu Dniem Strażaka i Świętem Patronalnym ku czci Św. Floriana. Pół godziny przede Mszą Św. strażacy pod przewodem pocztu sztandarowego weszli do świątyni, a następnie poprowadzili modlitwę różańcową, dziękując Bogu i Matce Najśw. za rok służby w jednostce, z prośbą o dalsze błogosławieństwo Boże na kolejne lata działań. O godz. 11.00 rozpoczęła się Uroczysta Msza Św. w w/w intencji, w której uczestniczyli druhowie i druhny strażacy z Jednostki OSP Nozdrzec. Mszy Św. koncelebrowanej przewodniczył ks. proboszcz Janusz Marszałek, a homilię wygłosił ks. wikariusz Andrzej Wójcik, który ukazał powołanie każdego człowieka do świętości i do życia wiecznego, a także podkreślił wielki trud i poświęcenie strażaków w codziennym działaniu i gotowości na ratunek wszystkim potrzebującym i poszkodowanym. Na zakończenie ks. proboszcz złożył druhnom i druhom najserdeczniejsze życzenia z racji patronalnego święta, a Prezes Jednostki OSP – pan Ryszard Potoczny podziękował wszystkim obecnym za wspólną modlitwę i uczestnictwo w tej liturgii. Uroczystości zakończyło uroczyste błogosławieństwo na zakończenie Mszy Św.