Pierwsza Komunia Św.

4

I Komunia Św. jest w kl. III Szkoły Podstawowej.
Ogólne zasady dotyczące przygotowania do I Komunii Św.:

 1. Niezależnie od wspólnej nauki, dzieci uczące się w Zespole Szkół w Nozdrzcu i zamieszkałe na terenie parafii, idą do Komunii Św. w parafii Nozdrzec.
 2. Dzieci uczące się w naszej szkole, a pochodzące z innych parafii muszą przedstawić pisemną zgodę ks. proboszcza parafii miejsca zamieszania, który zgadza się, aby dziecko z terytorium jego parafii przystąpiło do I Komunii Św. na terenie parafii Nozdrzec /podobnie dotyczy to dzieci z naszej parafii, które chciałyby iść do komunii w innej wspólnocie parafialnej/.
 3. Dzieci, które były ochrzczone poza terenem parafii, gdzie jest udzielana I Komunia Św., muszą dostarczyć ks. proboszczowi świadectwo chrztu dziecka / do 3 miesięcy przed I Komunią Św./
 4. Dzieci II, które od samego początku /czyli od kl. „0”/ uczestniczą  w nauczaniu religii w szkole, mogą przygotowywać się przez rok formacyjny do Sakramentu Eucharystii – I Komunii Św.
 5. Formacja zakłada przygotowanie dla dzieci i rodziców. Dzieci w ramach katechizmu przygotowują się na zajęciach lekcyjnych. Niezależnie od tego czasu nauki formują się regularnie raz w miesiącu razem z rodzicami.
 6. Spotkania formacyjne obejmują:
  – krótkie pytanie dzieci /pytania 1-60 z „Małego katechizmu”/ ;
  – konkretne omówienia poszczególnych spraw i zadań do realizacji dotyczących  form  przygotowania – do I Komunii Św.
 7. Obok spotkań comiesięcznych dzieci wraz z rodzicami przeżywają spotkania, w których otrzymują kolejne znaki na drodze przygotowania do I Komunii Św.:
  –  w październiku otrzymują różaniec – przez cały miesiąc dzieci uczestniczą w modlitwie różańcowej w kościele;
  – w grudniu otrzymują Cudowny Medalik NMP –  przez cały Adwent uczestniczą w Roratach;
  – w Wielkim Poście otrzymują książeczkę – przez cały Wielki Post starają się uczestniczyć w nabożeństwach Wielkiego Postu – /Drodze Krzyżowej lub Gorzkich Żalach/;
  – w dniu I Komunii Św. otrzymują obrazek – Pamiątkę I Komunii Św.
 8. Przed I Komunią Św. dzieci będą miały krótki egzamin sprawdzający – dopuszczający do sakramentu.
 9. Przed I Komunią Św. dzieci będą uczestniczyły w 6-8 próbach, przygotowujących je bezpośrednio do uroczystości.
 10. I Komunia Św. w naszej parafii odbywa się w II lub III niedzielę maja, na Mszy Św. o 11.00.
 11. Dzień przed Komunią Św. /zazwyczaj w sobotę/ duszpasterze organizują spowiedź dla dzieci oraz dla ich rodziców i krewnych.
 12. UWAGA! Do I Komunii Św. dzieci idą w jednakowych strojach, wcześniej zamówionych przez rodziców /katalogi strojów komunijnych/.
 13. Dla osób najbliższych – tj. dla  rodziców – jest REZERWACJA MIEJSC /tuż za ławkami dla dzieci/.
 14. Na Mszy Św. całą Uroczystość rejestruje jeden kamerzysta i jeden fotograf, odpowiednio wcześniej zamówiony przez rodziców. W rodzice też zamawiają organistę.
 15. Po I Komunii Św. dzieci uczestniczą w tygodniu dziękczynienia za I Komunię Św., obchodząc BIAŁY TYDZIEŃ / uczestniczą w nim ze swoimi najbliższymi/.
 16. Dzieci są zachęcane, aby w duchu wdzięczności praktykowały po I Komunii Św. Nabożeństwo I Piątków Miesiąca.