Kaplice

Kaplica pałacowa z obrazem Matki Boskiej z Dzieciątkiem

k1Na południe od pałacu Skrzyńskich, na terenie dawnego parku znajduje się kaplica dworska. Została ona wybudowana w 1889 roku staraniem Ludwika Skrzyńskiego, według projektu Aleksandra Fredry w stylu neorokokowym. Jest to budowla murowana w kształcie wydłużonego ośmiościanu, otynkowana i pomalowana. Dach czterospadowy kryty blachą. Drzwi drewniane, górą oszklone.
Nad drzwiami znajduje się napis: „Módlmy się” oraz murowana wieżyczka zwieńczona metalowym krzyżem, na której widnieje data budowy: „1889”.
Od strony północnej i południowej znajdują się po cztery okna w kształcie prostokąta górą zakończone półkoliście.
Wewnątrz kaplicy sklepienie w kształcie wydłużonego ośmiościanu z gwiazdami na niebieskim tle. W kaplicy jest ołtarz drewniany z czterema drewnianymi kolumnami zwieńczonymi krzyżem. W polu głównym ołtarza znajduje się obraz Matki Bożej z Dzieciątkiem na ręku i dwoma aniołkami. Obraz namalował w 1891 roku J. Makarewicz ze Lwowa.
Z obrazem Matki Boskiej wiąże się pewne wydarzenie. W czasie majówki w 1948 roku Pani Maria Starzak patrząc na obraz Matki Boskiej zobaczyła, że Maryja podniosła powieki i popatrzyła na nią. Nikt z obecnych tego nie spostrzegł, ale Pani Starzak od tego momentu nie mogła patrzeć na oczy. Dopiero po paru dniach mogła normalnie patrzeć na świat. Od tego czasu do Nozdrzca zaczęły przybywać pielgrzymki z pobliskich okolic. Władze zabroniły odwiedzania kaplicy zamykając ją, a opornych, którzy chcieli dostać się do wnętrza kaplicy, milicja dotkliwie pobiła. Z biegiem czasu wydarzenie uległo zapomnieniu. Obecnie kaplica, jak i cały pałac jest własnością Krośnieńskich Hut Szkła SA. W kaplicy czasami dla wczasowiczów są odprawiane Msze święte.

 .

Kapliczka przydrożna z figurami świętej Rodziny

k2Po lewej stronie drogi prowadzącej na Grabnik, wśród sosen, znajduje się murowana kapliczka.
Dach kapliczki jest dwuspadowy kryty blachą. Od frontu, w szczycie znajduje się wieżyczka z wnęką, w której znajduje się krzyżyk.
Nad drzwiami znajduje się tablica fundacyjna w kształcie koła z napisem: “Panie za Twoje dary składamy Ci ofiary – fundatorowi Walenty i Katarzyna Gierulowie, rok 1909”.
Wejście do kapliczki zamykają drewniane drzwi, w górnej części oszklone. W bocznych ścianach kapliczki znajdują się okna.
Wewnątrz na ołtarzu znajdują się piękne figury świętej Rodziny. Maryja i Józef mają twarze zwrócone w stronę Jezusa, który patrzy wprost przed siebie. Całość stoi na podeście z napisem: „Dominik Demetz Bildhoven S. Ulrich Groden – Tirol”.
Kapliczka została wybudowana w 1909 roku z fundacji Gierulów Walentego i Katarzyny z Mastajów w podzięce za otrzymane łaski z prośbą o opiekę nad rodziną. Świątki do tejże kapliczki (Świętą Rodzinę) sprowadzili z Węgier. Kapliczka jest w stylu romańskim, tak się dziwnie składa, że jest podobna do kapliczki dworskiej. Katarzyna była córką kamerdynera państwa Skrzyńskich, dlatego też prawdopodobnie stąd bierze się wzór kapliczki. Pierwotnie w kapliczce znajdowały się mosiężne lichtarze, a na głowie Jezusa znajdowała się korona cierniowa przywieziona z Ziemi świętej przez jednego z członków rodziny. Niestety, obecnie nie ma lichtarzy ani korony.
Obecnie kapliczka jest nadal własnością Rodziny Gierulów. Kapliczka należy do pięknych i godnych zwiedzenia zabytków Nozdrzca. Do niej odbywają się procesje błagalne o urodzaje.

.

Kapliczka przydrożna z figurą Matki Boskiej

k3Po lewej stronie drogi biegnącej przez Nozdrzec w kierunku przeprawy promowej na Sanie do Siedlisk na posesji Państwa Hadamów znajduje się kapliczka Matki Bożej z Lourdes.
Na trójstopniowej bazie wykonanej z betonu i obudowanej płytkami znajduje się sześcioboczna przeszklona szafka. Całość przykrywa sześciospadowy blaszany daszek zwieńczony kulą, na której znajduje się metalowy krzyż z wizerunkiem Chrystusa.
Wewnątrz wśród kwiatów znajduje się figura Matki Boskiej z Lourdes. Maryja jest w niebieskiej szacie z rękami złożonymi do modlitwy. Po obu stronach figury Matki Boskiej są dwie figurki aniołków.
Kapliczka została zbudowana z fundacji Marii i Bolesława Hadamów w 1990 roku, jako wotum wdzięczności Matce Najświętszej, za to, że ich syn Ryszard przeżył wypadek i wyzdrowiał.
Po trzech trepanacjach czaszki, które przeszedł, lekarze oświadczyli, że jego stan jest beznadziejny i prawdopodobnie nie przeżyje nadchodzącej nocy. Matka polała jego głowę wodą z Lourdes i pomodliła się do matki Najświętszej o zdrowie dla syna. Syn odzyskał przytomność i na drugi dzień zaczął samodzielnie chodzić. Po kilku dniach wrócił ze szpitala do domu zdrowy. Rodzice uważają, że był to cud uzdrowienia za przyczyną Matki Najświętszej.

.

Kapliczka przydrożna z figurą Matki Boskiej Niepokalanej

k4Po prawej stronie drogi prowadzącej przez Nozdrzec w kierunku Wary na posesji Państwa Adama i Zofii Potocznych znajduje się kapliczka słupowa. Na cokole w kształcie ściętego ostrosłupa zbudowanego z cegły i obudowanego kamieniami rzecznymi znajduje się przeszklona szafka kryta czterospadowym blaszanym daszkiem zwieńczonym metalowym krzyżem. W szafce wśród kwiatów znajduje się figura Matki Boskiej Niepokalanie Poczętej.
Kapliczka ogrodzona jest metalowym płotkiem. Po bokach kapliczki rosną dwie tuje, a za nią jodełka.
Kapliczka została zbudowana z fundacji Zofii i Adama Potocznych w 1981 roku za otrzymane łaski.

.

Kapliczka przydrożna z obrazem Matki Boskiej Częstochowskiej

k5Po prawej stronie drogi prowadzącej z Nozdrzca w stronę Wary, między lipami znajduje się kapliczka słupowa. Wybudowana jest z kamienia i cegły na zaprawie glinianej, oblepiona gliną i pobielona.
Od frontu znajdują się dwie wnęki: górna mniejsza w kształcie prostokąta i dolna większa, do której wiedzie prostokątny otwór zakończony łukiem. W górnej wnęce znajduje się mały krzyżyk, zaś w dolnej obraz Matki Boskiej Częstochowskiej.
Całość przykrywa dwuspadowy dach kryty dachówką i zwieńczony metalowym krzyżem.
Kapliczka została wybudowana przez Pana Michała Toczka, po jego powrocie z I wojny światowej, jako wotum wdzięczności Panu Jezusowi i Matce Najświętszej za przeżycie koszmaru wojny i szczęśliwy powrót do domu po jej zakończeniu.

.

Kapliczka przydrożna z figurą Matki Boskiej

kxpPo lewej stronie drogi prowadzącej do kościoła /od strony północnej/, koło domu księdza Józefa Pruchnickiego znajduje się kapliczka słupowa.
Na dwustopniowej bazie wznosi się cokół w kształcie prostopadłościanu. Na nim oddzielona gzymsikiem znajduje się przeszklona szafka kryta czterospadowym daszkiem zwieńczonym metalowym krzyżem.
Wewnątrz szafki wśród kwiatów znajduje się figura Matki Boskiej Niepokalanie Poczętej. Wokół kapliczki rosną tuje.
Kapliczka została zbudowana z fundacji ks. Józefa Pruchnickiego /byłego proboszcza parafii/ w 1985 roku w podzięce Matce Najświętszej za pięćdziesięciolecie kapłaństwa. Ksiądz Józef Pruchnicki był wyświecony na kapłana w Starej Wsi koło Brzozowa w 1943 roku, a proboszczem w Nozdrzcu był do 1995 roku.

.

Kapliczka przydrożna z figurą Serca Pana Jezusa

kapliczkaPo lewej stronie drogi prowadzącej do kościoła, obok plebanii znajduje się kapliczka słupowa. Na dwustopniowej bazie znajduje się cokół w kształcie prostopadłościanu wybudowany z cegły, a na nim oddzielona gzymsikiem murowana i przeszklona szafka kryta ośmiospadowym blaszanym daszkiem. Wewnątrz wśród kwiatów znajduje się figura Serca Pana Jezusa. Pan Jezus lewą ręką wskazuje na serce, zaś prawą ma rozpostartą przed sobą. Kapliczkę od drogi oddziela drewniany płotek.
Kapliczka została wybudowana z fundacji ks. Jana Balickiego, tutejszego proboszcza w 1998 roku w podzięce Panu Jezusowi za 15-lecie kapłaństwa..

.

Kapliczka z Panem Jezusem Frasobliwym

.

.

Kapliczkę z figurką Pana Jezusa Frasobliwego umieszczoną w kłodzie drewna lipowego ufundowali w kwietniu 2000 r. miejscowi pszczelarze i stolarze.
Kapliczka znajduje się na Kalwarii Nozdrzeckiej i jest wstępem do rozważań modlitewnych na Drodze Krzyżowej..

.

.

.

.

Nozdrzecka Kalwaria

Po prawej stronie drogi prowadzącej do Hłudna, na zalesionym stoku góry nazywanej Chełm znajduje się „Nozdrzecka Kalwaria”. Jest to zespół wielu kapliczek: Drogi Krzyżowej i różańcowych rozłożonych na południowym stoku góry wśród drzew. Z Kalwarii rozciąga się piękny widok panoramy Nozdrzca.

jedenHistoria powstania „Kalwarii Nozdrzeckiej”
Latem 1984 roku przyjechali do Nozdrzca klerycy Księży Saletynów na wakacje. W jeden z letnich wieczorów zorganizowali Drogę Krzyżową zakończoną na wschodnim stoku wzgórza Hełm – stoku odwróconym w stronę wsi. Klerycy na czele procesji nieśli kawałek drzewa, który przyroda stworzyła w osobliwym kształcie krzyża. Przy ostatniej stacji zakopali krzyż w ziemię. W 2-3 lata później na tym miejscu Pan Józef Cupak /mieszkaniec Nozdrzca/ postawił najpierw duży krzyż, a następnie dwa mniejsze. Doprowadził również tam energię elektryczną. Od tego dnia codziennie wieczorem na wzgórzu pali się światło.
W 1997 roku Pan Józef Cupak ufundował pierwszą kaplicę, obok krzyży. W latach 1998-2005 z własnych środków wybudował przy leśnej dróżce prowadzącej na szczyt Chełmu 14 stacji drogi krzyżowej. Są to murowane kapliczki kryte blachą z wnęką. We wnękach znajdują się obrazy przedstawiające kolejne stacje. Zabezpieczone są przed deszczem ramą okienną.
W następnych latach Pan Cupak wybudował 15 kapliczek poświęconych tajemnicom różańcowym. Wybudował także kilka kaplic, przy drodze prowadzącej na Kalwarię. Są to kaplice murowane o powierzchni kilkunastu metrów kwadratowych. Większość tych kapliczek zbudowana jest z pustaków z wnęką na obraz przedstawiający daną scenę Drogi Krzyżowej lub tajemnicy Różańca świętego.
Obecnie, szczególnie latem, na „Dróżkach” można spotkać wiele ludzi, którzy w ciszy, podziwiając piękno nozdrzeckiej ziemi pragną spotkać się z Bogiem.
W Wielki Piątek odbywa się nabożeństwo Drogi Krzyżowej przy udziale bardzo wielu mieszkańców Nozdrzca i Hłudna. Nabożeństwa są odprawiane także w święto Podwyższenia Krzyża Świętego.
W 2005 r. Pan Józef Cupak – budowniczyKalwarii Nozdrzeckiej” – zmarł w wieku 96 lat.