Nasza modlitwa wypominkowa – Nozdrzec, 18-25 listopada 2019 roku.

„Myśl jest święta i zbawienna modlić się za zmarłymi,
aby byli od grzechów rozwiązani”.

Bożemu Miłosierdziu polecamy zmarłych z naszych rodzin:

18 listopada br. /poniedziałek/ – godz. 17.00:

Jerzy, Lucyna, Marek, Józef, Maria POCHWAT, Kazimierz, Franciszek, Anna, Adam, Roman PIOTROWSCY; Józef, Krzysztof, Paweł,  Józefa NIEMIEC, Maria, Andrzej ŚNIEŻEK, Zofia, Andrzej KŁAK; KOCIUBA, NIEMIEC, Maria, Andrzej ŚNIEŻEK, Ryszard KĘDZIERSKI; Albina, Eugeniusz PĘKALSCY, Maria, Roman, Jan HADAM; BARAN, GIERULA, Konrad MISNIAKIEWICZ, Kazimierz SIRY;

19 listopada br. /wtorek / – godz. 17.00:

Józefa, Stanisław, Wiktoria, Piotr, Józef TARNAWSCY, Katarzyna, Walenty TOCZEK, Maria, Roman, Jan HADAM; Helena, Stanisław GERULA, Katarzyna, Stanisław CUPAK, Katarzyna, Tomasz GIERULA, Marian SIRY, Dominik OGRODNIK, Paweł MAJDOSZ, Albina Eugeniusz PĘKALSCY poleca rodz. Tarnawskich; HADAM, Józef TARNAWSKI, Barbara SKAŁUBA; Józef, Józefa, Stanisław TARNAWSKI, Augustyn POMYKAŁA, Maria, Roman, Jan HADAM, Anna NIKIEL, Maria, Antoni, Eugeniusz LIBOWICZ; Adam, Tadeusz KOCIUBA, Czesława, Józef BURDASZ, Kazimiera, Ludwik KOCIUBA, krewni po obydwu stronach, dusze w czyśćcu cierpiące;

20 listopada br. / środa/ – godz. 17.00:

Stanisław DŻUŁA, Helena, Karol, Maria TOCZEK, Bronisława ANTONOWICZ, Józefa HADAM; STARZAK, KŁYSZ, Jan, Janina RYCHLICCY, Jan, Maria, Tomasz DURAKOWSCY, Halina BIENIAS, Józef, Maria SKOP, Zofia SOCHA, Aleksandra, Piotr KIEŁBASA, Kazimiera, Stanisław CUPAK; rodz. Szpiech poleca: SZPIECH, Stefania, Jan GAZDOWICZ, Andrzej TOCZEK, BĄK; Karolina, Józef, Jan GIERULA, Helena, Mieczysław GIBAŁA, Władysława, Stefan NALEŚNIK, Władysław LISIK, zmarli kapłani i Siostry Dominikanki; SERAFIN, Piotr RUTA, Szymon STANISŁAWSKI, DUDA ofiaruje Eugeniusz Serafin;

21 listopada br. czwartek/ – godz. 17.00:

Helena, Stanisława, Eugenia, Henryk, Leon, Jan, Stefan, Władysław, Bolesław JAKÓBCZAK; Eugeniusz, Adelajda, Adam, Maria i Stanisław SĘKOWSCY, wszyscy z rodz. Sękowskich i Kinków; SZCZEPAŃSKI, HADAM, Edward, Artur PULUT, Teresa, Stanisław ZABÓJ, TOCZEK, zmarli nauczyciele, wychowawcy i księża spoczywający na naszym cmentarzu; Bronisława, Władysław, Stanisław, Jakub, Zofia, Apolonia, Edward, Andrzej SOCHACCY, dusze w czyśćcu cierpiące; Bronisława, Walenty GÓRNIAK, Andrzej, Anna, Stanisław ŁACH, Katarzyna, Jan KŁAK, Zuzanna, Józef KURZYDŁO, GÓRNIAK, poleca Jan i Maria Górniak;

22 listopada br. /piątek/ – godz. 17.00:

Teresa, Stanisław, Dorota, Czesław, Jan NIEMIEC, Jan, Stanisław, Maria, Piotr, Józef, Józefa, Andrzej TRZCIAŃSCY; TOCZEK, Antoni, Katarzyna SZUL, Jerzy STARZAK, Regina MAŁKA poleca rodz. Kociubów; Józef, Jan, Wincenty SKRABALAK, Genowefa, Zdzisław PŁONKA, Maria, Franciszek KUŚ, Janina, Franciszek, Bronisław MAZUR, Barbara, Władysława Mieczysław BARAN, Ks. Józef PRUCHNICKI, Ks. Jan TURCZYN; Maria, Karol, Stanisława, Czesław TOCZEK, Zofia, Jan KIJOWSKI; SĘKOWSCY, FIEŃ, Teresa, Stanisław ZABÓJ, Antonina, Stanisław HELIŃSCY, Józef PILAWSKI, Jan SARNICKI ofiaruje rodz. Fieniów;

23 listopada br. /sobota / – godz. 17.00:

Jan, Józefa, Władysław TOCZEK, Władysław SZPAK, Stefania, Mikołaj DAĆKO, Janina, Andrzej OBŁÓJ, Karol PAŚCIAK, Zygmunt SARNICKI; Stanisława SARNICKA, Ks. Józef PRUCHNICKI, Ks. Jan TURCZYN; Maria, Jan, Maria, Stanisław POTOCZNY, Maria, Stanisław, Eugeniusz CHROMIAK, Michalina, Bartłomiej TOCZEK, Zofia, Stanisław, Bolesław KURZYDŁO, Józefa, Walenty BARAN, Helena, Bronisław BOBOWSCY, Siostry Dominikanki i księża, dusze nie mające pomocy; BARAN, Zofia WADAS, dusze w czyśćcu cierpiące; Mieczysława SZPIECH, Władysława SALAMON, babcie i dziadkowie po obydwu stronach, Waldemar, Maria, Roma, kapłani, którzy pracowali w naszej parafii – poleca rodz. Szpiech;

24 listopada br. /niedziela / – godz.   8.00:

SZPIECH, SERAFIN, Zofia, Andrzej DUDA, Michał, Julia NAJDUCH; TOCZEK, SZPIECH, Waldemar TRYMBALSKI, za poległych za Ojczyznę, dusze w czyśćcu cierpiące  poleca Janina Szpiech; Helena, Mieczysław, Katarzyna, Jan GIBAŁA, Ludmiła, Stanisław, Józef, Milena REBIZAK, Władysław LISIK; Paweł, Krzysztof, Józef NIEMIEC, GIERULA, Maria ŚNIEŻEK, Marian, Damian FIOŁEK, Teresa, Stanisław SZPIECH poleca rodz. Niemiec; Zofia, Andrzej KRUPA, Stanisława, Katarzyna, Karol PĘKALA, Katarzyna, Andrzej LISIK poleca rodz. Krupa;

24 listopada br. /niedziela / – godz. 11.00:

Rodz. Jakielaszek poleca: JAKIELASZEK, KAMIŃSCY, SOCHACCY, Helena, Kazimierz, Zofia GIERULA, Mieczysław DUDA, Zdzisław OLSZEWSKI, Maria, Kazimierz TUREK, Ks. Jan TURCZYN, ks. Józef PRUCHNICKI; Stanisław, Józef, Maria, Walenty ZABÓJ, Maria, Andrzej CHROMIAK, PEST, Józefa, Władysław DENIS, Genowefa, Stanisław NIEDZIELA; KORYTO, TOCZEK, Kazimierz, Magdalena PIEGDOŃ, zmarli z rodz.: Gromala, Pytlak, Lubiński, Kijowski, Karnas; GIERULA, Jadwiga KARNAS, Jan SZEWCZYK, Jan SKUBISZ; Zofia, Jan, Leopold, Bolesław, Matylda, Karol, Bolesław, Jan, Maria., Petronela, Janina, Paweł, Andrzej, Maria, Zbigniew PIATKOWSKI; MAJKOWA Jadwiga, Kazimierz, księża: KIELAR, WAJS, RĘBISZ, KOSIR, DZIEDZIAK, STAWARSKI, KOSIOR, PRUCHNICKI, KUSZTYB, CZYŻ, TURCZYN, siostry zakonne;  

24 listopada br. /niedziela / – godz. 16.00:

Roman TOCZEK, KĘDZIERSCY, Barbara WYSZOMIRSKA, Margat FOSTER, Maria INDYK, Janina, Józef STARZAK; Helena, Stanisław, Józef SOCHACCY, Józefa, Władysław NIEMIEC, Stanisława, Władysław, Eugeniusz KŁAK, Zofia, Bolesław SKOTNICKI, kapłani i siostry zakonne – poleca rodz. Sochackich; Stanisław, Zofia SKUBISZ, Janina STABRYŁA, Mieczysław SZPIECH, Wanda, Maria DRZEWICKA; rodz. Toczków poleca: Katarzyna, Jan, Apollonia, Stanisław, Andrzej, Stanisław, Jan, Adam GŁOWACCY.

25 listopada br. /poniedziałek/ – g. 17.00:
Antonina, Władysław, Józef, Tadeusz, Janina, Maria STARZAK, Michał, Maria, Czesław KIJOWSCY; SOCHACKI, OLESZKO, Andrzej SKOTNICKI, Karolina, Jakub KOCIUBA, Zofia, Bronisław SZPIECH, Anna, Wojciech BARAN, Janina GERULA, Zofia, Bolesław PAWEŁKOWSKI; rodzina Baran poleca: Wiktoria, Zofia, Katarzyna, Walenty BARAN, Maria, Michał TOCZEK, Kazimiera, Kazimierz TOMAŃSKI, Ryszard SIKORSKI, Maria, Kazimierz TUREK, Czesław KIJOWSKI, Władysław TYMOĆ;
Anna, Wiktoria, Kazimierz, Jan KIJOWSCY, Anna, Stefan LUBIŃSKI, Alicja, Henryk KORYTO; Józef, Katarzyna, Wojciech, Apolonia STARZAK, Maria, Kazimierz TUREK.

Wieczny odpoczynek racz im dać Panie,
a światłość wiekuista niechaj im świeci na wieki wieków. Amen.

Nasza modlitwa wypominkowa – Nozdrzec, 13-17 listopada 2019 roku.

„Myśl jest święta i zbawienna modlić się za zmarłymi,
aby byli od grzechów rozwiązani”.

Bożemu Miłosierdziu polecamy zmarłych z naszych rodzin:

13 listopada br. /środa / – godz. 17.00:  Zofia, Władysław, Franciszek, Józef, Danuta – poleca rodz. Toczków; Tadeusz, Maria, Józef, Władysław TARNAWSKI, Stanisław, Helena, Jan, Halina, Adolf Zofia GIERULA; Władysław NIEMIEC, Czesław GÓRNIAK, Katarzyna SIDOR, Bolesław ŚLĄCZKA, Marcin SZŁAPA, Eugeniusz, Stanisława GERULA Zofia NIEMIEC, Andrzej, Zofia TARNAWSCY; NIEMIEC, GIERULA, KRASNOPOLSKI CHNIŁKA, SIDOR, GÓRNIAK, DUDA, ŁACH; Regina, Józef KURZYDŁO, Józefa Wojciech NIEMIEC, Jan GRABOWSKI;

14 listopada br. /czwartek / – godz. 17.00:

Jan Tarnawski poleca: Józef, Anna, Antoni Rozalia, Stanisław, Helena, Wanda Maria, Karolina, Andrzej Apolonia, SOCHACCY, URYĆ; Maria, Helena, Bronisława, Stanisław TOCZEK, Marianna, Stanisław, Eugeniusz CHROMIAK, Katarzyna, Ryszard SERWATKA; Katarzyna, Jan, Maria, Franciszek ,Edward, Helena KURZYDŁO, Waleria, Andrzej, Józef, Apolonia TOMOŃSKI; Andrzej, Maria, Adam, Katarzyna, Jan KOCIUBA, Adela BARAN, Anna, Jan, Andrzej, Aniela TYMOĆ poleca rodz. Toczków; Janina, Wiktoria, Franciszek, Helena, Jan SIEKANIEC, Jan MARCHELEK, TARNAWSCY, Franciszek BOREK, Konrad WOŹNIAK;

15 listopada br. /piątek / – godz. 8.00:
Stanisław, Walenty, Józefa, Władysław, Józefa, Maciej Teresa, Maciej, Zofia Henryk – poleca rodz. Niemców; Zofia, Antoni , Jan TOCZEK; PYTLAK, Zofia, Józefa SOKOŁOWSKA, Zbigniew, Zofia, Maria GROMALA, Alicja, Henryk KORYTO, Małgorzata, Krystyna TOCZEK, zmarli z rodz. Guzików, Karolina SOCHACKA; Karolina, Andrzej, Zdzisław  STARZAK, Marian, Krzysztof SĘKOWSCY, Stanisław CHLEBEK; KNAP, TRZCIAŃSCY, NIEMIEC, Jadwiga, Stanisław KARNAS;

16 listopada br. /sobota / – godz. 17.00:
Mieczysław, Czesława, Anna, Walenty TOCZEK, Józefa, Walenty POTOCZNY zmarli z rodz. Dudów i Tarnawskich poleca rodz. Toczków; RODZ. Sochackich poleca: TOCZEK, Józefa, Władysław NIEMIEC, Stanisława, Władysław Eugeniusz KŁAK, Edward TARNAWSKI; Mieczysław, Zofia, jan ŁACH, Maria, Walenty, Józefa KOŻUCH; Zofia Ryba poleca: TOCZEK, RYBA; JAGUSZTYN, RADOŃ, JACZEWSKI, Eugeniusz CUPAK, Marian BATOR, Zofia, Franciszek CZELEŃ, Roman, Maria HADAM;

17 listopada br. /niedziela / – godz. 8.00:
CUPAK, DUDA; rodzina Gibałów poleca zmarłych z rodz. GIBAŁÓW, SOŁKÓW; SIRY, rodzina Dżułów poleca: WOJTAS, Kazimiera SIRY, pradziadkowie z rodz. SIRY, WOJTAS, MAJKA; DŻUŁA, TOCZEK, pradziadkowie z rodz. DŻUŁA i TOCZEK; rodzina Karnas poleca: ŚNIEŻEK, KARNAS, STARZAK, KARNAS, SOCHACKI, JAGUSZTYN;

17 listopada br. /niedziela / – godz. 11.00: NIEMIEC, Stanisław, Zofia GIERULA, Józefa OLBRYCHT, Jan GRABOWSKI; RODZ. Baran poleca: TOCZEK, RZEPA, SIEKANIEC, BARAN, MAZUR, TOCZEK; rodzina Niemców poleca; KOWALSCY, Janina WILK, NIEMIEC, KIEŁBASA, IWAŃSCY, Mieczysław DUDA; Katarzyna, Władysław, Stanisława ŁACH, Kazimiera, Władysław KURZYDŁO, Wojciech, Mieczysław, Jacek, Józef; Bronisława, Walenty, Jan  GÓRNIAK, Jan KŁAK, Zuzanna, Józef KURZYDŁO;

17 listopada br. /niedziela / – godz. 16.00:
Kazimierz, Julia, Andrzej KUSIŃSCY, Agnieszka, Aniela, Franciszek Jadwiga CZYŻ; Stanisław, Jadwiga, Jan, Aniela KARNAS, Franciszka, Stanisław, Andrzejek BARAN, Teresa, Stanisław, Czesław, Dorota NIEMIEC; Stanisława, Jan, Emilia, Ewa TOCZEK, Józef, Michał, Bogdan BARAN, Krystyna, Marek BOCHENEK, babcia Marysia; Maria, Józef SKOP, Robert PIKULA, Stanisław DURDA; Maria, Józef SKOP.

Wieczny odpoczynek racz im dać Panie,
a światłość wiekuista niechaj im świeci na wieki wieków. Amen.

Nasza modlitwa wypominkowa – Nozdrzec,  5 – 8 listopada 2019 roku.

„Myśl jest święta i zbawienna modlić się za zmarłymi,
aby byli od grzechów rozwiązani”.

Bożemu Miłosierdziu polecamy zmarłych z naszych rodzin:


5 listopada br. /wtorek / – godz. 17.00:

zmarły mąż Adam, rodzice Zofia, Jan PTOCZNY, Genowefa, Zygfryd DŻUŁA, Katarzyna, Józef, Zofia Andrzej, Anna SIEŃKO, Zdzisława, Wiesław IRZYK, ks. Pruchnicki, ks. Stawiarski, ks. Turczyn, ks. Marian Balicki; Andrzej, Bronisława, Henryk, Izabela, Antoni, Tadeusz PAŚCIAK, Marianna, Władysław, Stefania, Stanisław ZABÓJ, Jan TOCZEK; Anna Andrzej, Stanisław BANAT; Alfred KUSTRA, Maria KAMIŃSKA  /poleca Władysława Krupa/;Kazimiera, Władysław, Wiktoria, Piotr, Maria, Bartłomiej, Zofia, Maria CUPAK za zmarłych kapłanów, siostry Dominikanki, za dusze w czyśćcu cierpiące; Stanisław, Katarzyna, Andrzej, Piotr DŻUŁA, Karolina, Antoni, Michał, Jerzy, Katarzyna Józefa  KOŻUCH, Janina i Józef KWOLEK, za zmarłych kapłanów i dusze w czyśćcu cierpiące;

6 listopada br. /środa / – godz.17.00:
Anna SIEŃKO, Zofia, Jan POTOCZNY, Stefania, Stanisława SIEŃKO, Zdzisława, Wiesław IRZYK, Adam POTOCZNY, Alicja GAWLIK, Maria, Jan SZPIECH, Sabina BUCZEK, zmarli z rodz. Potoczny i Sieńko; za księży i siostry spoczywających na naszym cmentarzu; Mieczysława, Stanisław PAWŁOWSCY, DOMIN, Albina, Zofia KOPACZYŃSCY; Franciszka, Maria, Władysława, Genowefa, Piotr, Stanisław, Wiktoria, Cecylia, Władysław, Zbigniew, Kazimierz SKIBA, Anna, Andrzej, Zofia, Stanisław DŻUŁA, za zmarłych proboszczów spoczywających na naszym cmentarzu; Adolf ŻÓŁKKIEWICZ, dusze w2 czyśćcu cierpiące;

7 listopada br. /czwartek / – godz. 17.00:
Kazimierz KARNAS, Maria, Stanisław, Józefa, Jan; za zmarłych z ich rodzin: Maria, Stanisław, Helena, Teresa, Władysław, Małgorzata, Michał, Stanisława, Adam, Bronisław Eugeniusz, Mieczysław, Zbigniew, siostra Febronia i siostra Bożena, za zmarłych kapłanów; Józef, Michał, Adam, Katarzyna, Walenty SOCHACCY, Karolina, Józef, Zofia, Bogdan, Stanisław, Franciszek i Zygmunt TOCZEK; Jan, Zygmunt, Władysław, Maria, Apolonia, Stanisław, Mieczysław SZCZEPAŃSCY, Maria, Jakub, Józef, Józefa, Stefania, Kazimierz GRABNICCY; Stanisława ZBIEGIEŃ, Stanisława STARZAK, Iwona KIJOWSKA, Zofia DUDA, Karolina SZPAK; Halina SŁONINKA, Andrzej, Zofia, Józefa MALAWSKI, Wojciech i Józefa CUPAK, Jakub i Magdalena FUKSA;

8 listopada br. /piątek/ – godz. 17.00:
Józefa, Andrzej, Jan GÓRNIAK, Michalina, Mieczysław, Jan GĄSECCY, Zofia, Jan, Jadwiga  TOCZEK, Tadeusz  ZAJĄCZKOWSKI;CUPAK, GIERULA, JAGUSZTYN, Helena, Jan, ZDEB, za dusze nie mające znikąd pomocy ;  Wiesław KURZYDŁO, Maria, Władysław TARNAWSKI, Kazimierz, Stanisław SOCHA, Helena, Andrzej KURZYDŁO, TARNAWSKI, Józefa, Kazimierz, Helena, Zofia, Stanisław BARAN,  Apolonia, Michał, Maria, Zofia Władysław, Jan Bronisław, Helena, Stanisław Józefa KIJOWSCY, Wiktoria, Jan KRASKA, Julia, Franciszek BOREK, Tadeusz, Lesława KUZIEMSKI, Eugenia, Stefan, Mirosław, Zuzanna LATO; Marianna, Stanisław, Czesław, Wiktoria, Andrzej, Kazimierz, Zbigniew TOCZEK, Katarzyna, Wojciech, Stanisław, Józefa, Wincenty,  Szczepan, Zofia, Andrzej, Franciszek, Zofia, Stanisław NIEMIEC, zmarli z rodz. SZEWC.

Wieczny odpoczynek racz im dać Panie,
a światłość wiekuista niechaj im świeci na wieki wieków. Amen.