Nasza modlitwa wypominkowa – Nozdrzec, 18-25 listopada 2019 roku.

„Myśl jest święta i zbawienna modlić się za zmarłymi,
aby byli od grzechów rozwiązani”.

Bożemu Miłosierdziu polecamy zmarłych z naszych rodzin:

18 listopada br. /poniedziałek/ – godz. 17.00:

Jerzy, Lucyna, Marek, Józef, Maria POCHWAT, Kazimierz, Franciszek, Anna, Adam, Roman PIOTROWSCY; Józef, Krzysztof, Paweł,  Józefa NIEMIEC, Maria, Andrzej ŚNIEŻEK, Zofia, Andrzej KŁAK; KOCIUBA, NIEMIEC, Maria, Andrzej ŚNIEŻEK, Ryszard KĘDZIERSKI; Albina, Eugeniusz PĘKALSCY, Maria, Roman, Jan HADAM; BARAN, GIERULA, Konrad MISNIAKIEWICZ, Kazimierz SIRY;

19 listopada br. /wtorek / – godz. 17.00:

Józefa, Stanisław, Wiktoria, Piotr, Józef TARNAWSCY, Katarzyna, Walenty TOCZEK, Maria, Roman, Jan HADAM; Helena, Stanisław GERULA, Katarzyna, Stanisław CUPAK, Katarzyna, Tomasz GIERULA, Marian SIRY, Dominik OGRODNIK, Paweł MAJDOSZ, Albina Eugeniusz PĘKALSCY poleca rodz. Tarnawskich; HADAM, Józef TARNAWSKI, Barbara SKAŁUBA; Józef, Józefa, Stanisław TARNAWSKI, Augustyn POMYKAŁA, Maria, Roman, Jan HADAM, Anna NIKIEL, Maria, Antoni, Eugeniusz LIBOWICZ; Adam, Tadeusz KOCIUBA, Czesława, Józef BURDASZ, Kazimiera, Ludwik KOCIUBA, krewni po obydwu stronach, dusze w czyśćcu cierpiące;

20 listopada br. / środa/ – godz. 17.00:

Stanisław DŻUŁA, Helena, Karol, Maria TOCZEK, Bronisława ANTONOWICZ, Józefa HADAM; STARZAK, KŁYSZ, Jan, Janina RYCHLICCY, Jan, Maria, Tomasz DURAKOWSCY, Halina BIENIAS, Józef, Maria SKOP, Zofia SOCHA, Aleksandra, Piotr KIEŁBASA, Kazimiera, Stanisław CUPAK; rodz. Szpiech poleca: SZPIECH, Stefania, Jan GAZDOWICZ, Andrzej TOCZEK, BĄK; Karolina, Józef, Jan GIERULA, Helena, Mieczysław GIBAŁA, Władysława, Stefan NALEŚNIK, Władysław LISIK, zmarli kapłani i Siostry Dominikanki; SERAFIN, Piotr RUTA, Szymon STANISŁAWSKI, DUDA ofiaruje Eugeniusz Serafin;

21 listopada br. czwartek/ – godz. 17.00:

Helena, Stanisława, Eugenia, Henryk, Leon, Jan, Stefan, Władysław, Bolesław JAKÓBCZAK; Eugeniusz, Adelajda, Adam, Maria i Stanisław SĘKOWSCY, wszyscy z rodz. Sękowskich i Kinków; SZCZEPAŃSKI, HADAM, Edward, Artur PULUT, Teresa, Stanisław ZABÓJ, TOCZEK, zmarli nauczyciele, wychowawcy i księża spoczywający na naszym cmentarzu; Bronisława, Władysław, Stanisław, Jakub, Zofia, Apolonia, Edward, Andrzej SOCHACCY, dusze w czyśćcu cierpiące; Bronisława, Walenty GÓRNIAK, Andrzej, Anna, Stanisław ŁACH, Katarzyna, Jan KŁAK, Zuzanna, Józef KURZYDŁO, GÓRNIAK, poleca Jan i Maria Górniak;

22 listopada br. /piątek/ – godz. 17.00:

Teresa, Stanisław, Dorota, Czesław, Jan NIEMIEC, Jan, Stanisław, Maria, Piotr, Józef, Józefa, Andrzej TRZCIAŃSCY; TOCZEK, Antoni, Katarzyna SZUL, Jerzy STARZAK, Regina MAŁKA poleca rodz. Kociubów; Józef, Jan, Wincenty SKRABALAK, Genowefa, Zdzisław PŁONKA, Maria, Franciszek KUŚ, Janina, Franciszek, Bronisław MAZUR, Barbara, Władysława Mieczysław BARAN, Ks. Józef PRUCHNICKI, Ks. Jan TURCZYN; Maria, Karol, Stanisława, Czesław TOCZEK, Zofia, Jan KIJOWSKI; SĘKOWSCY, FIEŃ, Teresa, Stanisław ZABÓJ, Antonina, Stanisław HELIŃSCY, Józef PILAWSKI, Jan SARNICKI ofiaruje rodz. Fieniów;

23 listopada br. /sobota / – godz. 17.00:

Jan, Józefa, Władysław TOCZEK, Władysław SZPAK, Stefania, Mikołaj DAĆKO, Janina, Andrzej OBŁÓJ, Karol PAŚCIAK, Zygmunt SARNICKI; Stanisława SARNICKA, Ks. Józef PRUCHNICKI, Ks. Jan TURCZYN; Maria, Jan, Maria, Stanisław POTOCZNY, Maria, Stanisław, Eugeniusz CHROMIAK, Michalina, Bartłomiej TOCZEK, Zofia, Stanisław, Bolesław KURZYDŁO, Józefa, Walenty BARAN, Helena, Bronisław BOBOWSCY, Siostry Dominikanki i księża, dusze nie mające pomocy; BARAN, Zofia WADAS, dusze w czyśćcu cierpiące; Mieczysława SZPIECH, Władysława SALAMON, babcie i dziadkowie po obydwu stronach, Waldemar, Maria, Roma, kapłani, którzy pracowali w naszej parafii – poleca rodz. Szpiech;

24 listopada br. /niedziela / – godz.   8.00:

SZPIECH, SERAFIN, Zofia, Andrzej DUDA, Michał, Julia NAJDUCH; TOCZEK, SZPIECH, Waldemar TRYMBALSKI, za poległych za Ojczyznę, dusze w czyśćcu cierpiące  poleca Janina Szpiech; Helena, Mieczysław, Katarzyna, Jan GIBAŁA, Ludmiła, Stanisław, Józef, Milena REBIZAK, Władysław LISIK; Paweł, Krzysztof, Józef NIEMIEC, GIERULA, Maria ŚNIEŻEK, Marian, Damian FIOŁEK, Teresa, Stanisław SZPIECH poleca rodz. Niemiec; Zofia, Andrzej KRUPA, Stanisława, Katarzyna, Karol PĘKALA, Katarzyna, Andrzej LISIK poleca rodz. Krupa;

24 listopada br. /niedziela / – godz. 11.00:

Rodz. Jakielaszek poleca: JAKIELASZEK, KAMIŃSCY, SOCHACCY, Helena, Kazimierz, Zofia GIERULA, Mieczysław DUDA, Zdzisław OLSZEWSKI, Maria, Kazimierz TUREK, Ks. Jan TURCZYN, ks. Józef PRUCHNICKI; Stanisław, Józef, Maria, Walenty ZABÓJ, Maria, Andrzej CHROMIAK, PEST, Józefa, Władysław DENIS, Genowefa, Stanisław NIEDZIELA; KORYTO, TOCZEK, Kazimierz, Magdalena PIEGDOŃ, zmarli z rodz.: Gromala, Pytlak, Lubiński, Kijowski, Karnas; GIERULA, Jadwiga KARNAS, Jan SZEWCZYK, Jan SKUBISZ; Zofia, Jan, Leopold, Bolesław, Matylda, Karol, Bolesław, Jan, Maria., Petronela, Janina, Paweł, Andrzej, Maria, Zbigniew PIATKOWSKI; MAJKOWA Jadwiga, Kazimierz, księża: KIELAR, WAJS, RĘBISZ, KOSIR, DZIEDZIAK, STAWARSKI, KOSIOR, PRUCHNICKI, KUSZTYB, CZYŻ, TURCZYN, siostry zakonne;  

24 listopada br. /niedziela / – godz. 16.00:

Roman TOCZEK, KĘDZIERSCY, Barbara WYSZOMIRSKA, Margat FOSTER, Maria INDYK, Janina, Józef STARZAK; Helena, Stanisław, Józef SOCHACCY, Józefa, Władysław NIEMIEC, Stanisława, Władysław, Eugeniusz KŁAK, Zofia, Bolesław SKOTNICKI, kapłani i siostry zakonne – poleca rodz. Sochackich; Stanisław, Zofia SKUBISZ, Janina STABRYŁA, Mieczysław SZPIECH, Wanda, Maria DRZEWICKA; rodz. Toczków poleca: Katarzyna, Jan, Apollonia, Stanisław, Andrzej, Stanisław, Jan, Adam GŁOWACCY.

25 listopada br. /poniedziałek/ – g. 17.00:
Antonina, Władysław, Józef, Tadeusz, Janina, Maria STARZAK, Michał, Maria, Czesław KIJOWSCY; SOCHACKI, OLESZKO, Andrzej SKOTNICKI, Karolina, Jakub KOCIUBA, Zofia, Bronisław SZPIECH, Anna, Wojciech BARAN, Janina GERULA, Zofia, Bolesław PAWEŁKOWSKI; rodzina Baran poleca: Wiktoria, Zofia, Katarzyna, Walenty BARAN, Maria, Michał TOCZEK, Kazimiera, Kazimierz TOMAŃSKI, Ryszard SIKORSKI, Maria, Kazimierz TUREK, Czesław KIJOWSKI, Władysław TYMOĆ;
Anna, Wiktoria, Kazimierz, Jan KIJOWSCY, Anna, Stefan LUBIŃSKI, Alicja, Henryk KORYTO; Józef, Katarzyna, Wojciech, Apolonia STARZAK, Maria, Kazimierz TUREK.

Wieczny odpoczynek racz im dać Panie,
a światłość wiekuista niechaj im świeci na wieki wieków. Amen.