Adoracja – 6 października 2019

OCHRZCZENI I POSŁANI. KOŚCIÓŁ CHRYSTUSA Z MISJĄ W ŚWIECIE

ADORACJA NAJŚWIĘTSZEGO SAKRAMENTU


PIEŚŃ – „O zbawcza Hostio”

Przedmiotem naszej modlitwy kierowanej do Jezusa wystawionego w Najświętszym Sakramencie niech się stanie sama intencja ogłoszenia przez papieża Franciszka Nadzwyczajnego Miesiąca Misyjnego. Jest nią „rozbudzenie świadomości <<Missio ad gentes>> i podjęcie z nową energią przemiany misyjnej życia i duszpasterstwa”. Papież Franciszek pragnie:
„aby wszystkim wiernym leżało naprawdę na sercu głoszenie Ewangelii
i przekształcenie ich wspólnot w rzeczywistości misyjne i ewangelizacyjne;
aby rozwinęło się umiłowanie misji, będących umiłowaniem Jezusa, ale jednocześnie miłością do Jego ludu”.

PIEŚŃ – „Wielbić Pana chcę”

Jezu, utajony pod postacią chleba! Na klęczkach przed Tobą myślimy szczególnie o wszystkich młodych Kościołach i misjonarzach głoszących w nich Ewangelię, ale też o naszej wspólnocie. Przyjmij naszą modlitwę, przez którą chcemy zrobić krok na drodze naszego dzielenia się wiarą w Ciebie, który oddałeś za nas życie, by nas wybawić od grzechu i przez Ducha Bożego rozlać miłość w naszych sercach. Chcemy Ci więc dziękować, przepraszać, jak i przedstawiać nasze prośby.

Będziemy powtarzać: DZIĘKI CI SKŁADAMY!

– Za tych, którzy bez żadnej korzyści przypominają Kościołowi, że cały jest misyjny, a odpowiedzialność za Misję Ad Gentes, jak i za tę do braci wśród nas, żyjących, dotyczy wszystkich jego członków…

– Za tych duchownych i świeckich, którzy ułatwiają dorosłym, młodzieży i dzieciom przeżywanie Kościoła jako wspólnoty misyjnej, odpowiedzialnej za głoszenie Ewangelii wszystkim…

– Za tych, którzy w Kościele nie są statystami, ale przeżywając własny chrzest czują się posłanymi…

– Za misjonarzy, którzy ukazują Kościół jako wspólnotę dzielącą się darem wiary z tymi, którzy czekają na Ewangelię i jako pomoc, która pozwoli uczynić ich życie godniejszym człowieka…

 Panie Jezu Chryste! Na klęczkach przepraszamy Cię za każde zło uczynione, wypowiedziane i pomyślane:

Będziemy powtarzać: PANIE, ZMIŁUJ SIĘ NAD NAMI!

Za to, że nie chcemy słuchać pasterzy naszych czasów, którzy na czele z papieżem Franciszkiem nawołują do przeżywania Kościoła przez pogłębienie świadomości misyjnej…

Za to, że nie mamy w zwyczaju podejmować małych, ale systematycznych kroków na rzecz zaangażowania misyjnego ad gentes, jak i wśród naszej wspólnoty…

– Za to, że słowo „misje” kojarzy się nam głównie z pieniędzmi, a nie z przeżywaniem naszego chrześcijaństwa jako zadania zdobywania innych dla Jezusa…

– Za to, że nie dowiadujemy się o pracy misjonarzy i sytuacji ludów, wśród których oni pracują…

PIEŚŃ – „Wiele jest serc”

Panie nasz! Na klęczkach prosimy Cię, wołając:

Będziemy powtarzać: CHRYSTE, USŁYSZ NASZE WOŁANIE!

– Niech w naszej parafii rozpoczęty Nadzwyczajny Miesiąc Misyjny będzie czasem budzenia świadomości misyjnej, która zaznaczy swą obecność w naszym duszpasterstwie…

– Niech misjonarzy, którzy przeżywają różnego rodzaju trudności, dosięgnie Twoja łaska i wrażliwość ludzi…

– Niech owocem dzisiejszej niedzieli będzie refleksja nad prawdą, że jako dziecko Boga i wyznawca Chrystusa mam zadanie szukania tych, którzy pozostają obojętni na Dobrą Nowinę…

– Niech nasza przynależność do Kościoła będzie coraz bardziej świadomym życiem we wspólnocie, która dzieli się darem wiary…

Panie Jezu, który oczekujesz od ludu, który sobie przybrałeś na własność, odpowiedzialności za kontynuację Twojej misji jako największej posługi, jaką można ofiarować ludziom, prosimy Cię, daj nam siłę, abyśmy w tej misji świadomie uczestniczyli. Amen.
Maryjo Gwiazdo Zaranna Nowej Ewangelizacji – módl się za nami.

PIEŚŃ„Przed tak wielkim Sakramentem”