Homilia na Uroczystość Św. Piotra i Pawła – 24 czerwca 2018

Na to pytanie prawidłową odpowiedź podał jedynie Św. Piotr, który z wiara i odwagą mówi „Ty jesteś Mesjasz, Syn Boga żywego!” Każdy z nas powinien odpowiedzieć sobie na pytanie: Kim dla mnie jest Jezus? Jest to pytanie, które zostaje postawione chrześcijaninowi, gdy zaczyna wchodzić w wiek dojrzały. Gdy jesteśmy dziećmi, do Jezusa prowadzą nas nasi rodzice. Gdy się usamodzielnimy, wówczas sami wybieramy, jaką drogą pójdziemy. Bez szczerej odpowiedzi na to pytanie nasza wiara pozostanie jedynie nawykiem z dzieciństwa, zwyczajem wyniesionym z domu i w obliczu trudności i moralnych wyborów łatwo się załamie. Kim jest dla mnie Jezus?
Jeśli dotychczas nie odpowiedziałem sobie szczerze na to pytanie, może warto uczynić to dziś.
Dziś obchodzimy Uroczystość Św. Piotra i Pawła. Chociaż byli tak różni w sposobie zachowania i postępowania, to jednak Kościół czci ich w Jednej Uroczystości. DLACZEGO? Ponieważ obaj stali się PRAWDZIWYMI FILARAMI KOŚCIOŁA CHRYSTUSOWEGO!
Trudno dziś wyobrazić sobie chrześcijaństwo bez tych dwóch ludzi, ich wrażliwości, szczerej i mocnej wiary oraz misyjnego zapału. Zarówno Piotr jak i Paweł mieli swoje projekty na życie.
Spotkali na swojej drodze Jezusa, który radykalnie zmienił ich punkt widzenia i wartościowania – w sposób, który przekroczył ich najśmielsze oczekiwania. Połączyła ich miłość do Jezusa.
Dla tej miłości opuścili też swoją ojczyznę i wyruszyli do Rzymu, by tam głosić Dobrą Nowinę.
Tam też ukoronowaniem ich miłości i wierności Jezusowi stała się śmierć męczeńska.
Św. PIOTR – prosty rybak z Galilei, przyprowadzony przez brata Andrzeja do Mistrza z Nazaretu, stał się odtąd prawdziwym przyjacielem Jezusa. Choć był pełen energii i zapału, to jednak nie ustrzegł się błędu, na jeziorze uląkł się wiatru i wołał: Panie ratuj, bo ginę!
Na dziedzińcu arcykapłana trzykrotnie zaparł się Jezusa i otrzeźwiony pianiem koguta gorzko zapłakał, ale kiedy po zmartwychwstaniu Jezus zapytał go: Piotrze czy miłujesz mnie? to choć zasmucony, jednak z wiarą odpowiada: Panie Ty wszystko wiesz! Ty wiesz, że Cię kocham!

Piotr otrzymał władzę nad chrześcijanami pochodzącymi z Żydów /JUDEOCHRZEŚCIJAN/

Św. PAWEŁ – pochodzący z greckiego Tarsu, był również obywatelem Rzymskim.
Został starannie wykształcony jako faryzeusz. Najpierw jako Szaweł był zaciekłym wrogiem chrześcijaństwa i prześladowca uczniów Jezusa. Ale kiedy upadł z konia pod Damaszkiem i dostąpił cudownego nawrócenia pod Damaszkiem, stał się odtąd gorliwym uczniem Jezusa i natchnionym teologiem, który w listach zawarł syntezę wiary młodego Kościoła.
Napisał w jednym z listów: Zostałem zdobyty przez Chrystusa!  Zdobyty – tzn. pokonany w walce, schwytany, przyłapany, obalony na ziemię. Paweł otrzymał władzę nad chrześcijanami pochodzącymi z innych kultur i religii/ POGAN/. Kiedy nadszedł kres ziemskiej wędrówki, wtedy osamotniony Paweł w więzieniu mamertyńskim i czekający na wyrok śmierci, pisze do swojego ucznia Tymoteusza swoje ostatnie słowa: „W dobrych zawodach wystąpiłem, bieg ukończyłem. Wiarę ustrzegłem. Na ostatek odłożono dla mnie wieniec sprawiedliwości, który mi w owym dniu odda Pan, Sprawiedliwy Sędzia”. Ma pełną świadomość, że wykonał zadanie, do którego został powołany przez samego Jezusa. Piotr z Galilejskiego rybaka stal się rybakiem ludzi – czyli Apostołem Judeochrześcijan.  Paweł gorliwego faryzeusza o grecko-żydowskich korzeniach, stał się Apostołem Pogan. Ponieważ jak głosi stara rzymska maksyma: Petrus, non morietur – Piotr nigdy nie umiera… dziś naszą modlitwą i ofiarą wspieramy papieża Franciszka i Stolicę Apostolską. W każdym papieżu, który jest następcą świętego Piotra Jezus ukazuje prawdziwą więź i kontynuację słów: Wierzę w jeden święty i Apostolski Kościół…To oznacza, że nasza wiara budowana jest na spuściźnie i tradycji uczniów Pańskich – czyli na fundamencie nauki Apostołów i ich wyznania wiary.
Za wstawiennictwem Świętych Apostołów Piotra i Pawła z ufnością proszę Cię, Boże, za papieża i biskupów. Ty ich ustanowiłeś, by kontynuując w świecie i w Kościele misję pierwszych uczniów, byli widzialnym znakiem jedności wszystkich wierzących. Ucz mnie miłości i wierności względem moich pasterzy, zwłaszcza wtedy, kiedy są atakowani i prześladowani. Naucz mnie panie bronić Kościoła
i być jego prawdziwym świadkiem na zawsze. Amen.